Sözlü Mülakat Sınav Robotu

Cevaplama Süresi : :

Tevhid-i tedrisat kanunu nedir?

Göçün başlıca nedenleri nedir?

Soğuk savaş dönemini anlatınız. Soğuk savaş döneminde cumhurbaşkanı kimdir?


Kaza nedir? Açıklayınız.


Kişilik ve karakter arasındaki fark nedir?