Sözlü Mülakat Sınav Robotu

Cevaplama Süresi : :

Fermantasyon nedir?

Hükümlü nedir?

Hukuk boşluğu nedir ?


Dışa dönüklük nedir ?


Ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti atasözünü açıklayınız?