MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenci alınmaktadır..

* Harp Okulları için gün ve aya bakılmaksızın en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın istenilen tarihler arasında mezun olmuş olma şartı aranmaktadır.

* Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek puanları oluşturulacaktır.