MSÜ SINAV AŞAMALARI

MSÜ SINAV AŞAMALARI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV AŞAMALARI

 1. Evrak Kontrolü:

Yazılı sınavı geçen adaylar, T.C. Kimlik numarası ve güncel fotoğrafı bulunan nüfus cüzdanlarıyla,  Msü'nin sitesinde yayımlanan getirilmesi gereken evrakları doğru getirip getirmedikleri ön başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonunda evraklarında eksik ve yanlışlık olan adaylar bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanamazlar.

 1. Boy Kilo Kontrol Aşaması (Fiziki Değerlendirme):

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sağlık yönetmeliğinde yer alan boy kilo şartları dikkate alınır. Boy kilo şartını sağlamayan aday bu aşamada elenir. Fakat adayın bu aşamada itiraz hakkı mevcuttur. İtiraz eden adayın farklı ölçüm aletleri ile tekrar ölçümleri yapılır. İkinci kontroldeki sonuç kesindir. İtiraz edilemez.

 1. Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayın kişilik özelliklerini belirleyerek,  mülakat aşaması için bir veri tabanı oluşturmak için yapılır. Bu aşamada eleme yapılmaz.

 1. Psikomotor Testi ( Sadece Hava Harp Okuluna Başvurmak isteyen adaylar için ):
 1. Psikomotor testi sadece Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylara uygulanır.
 2. Adayların el-ayak-göz koordinasyonu,dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık,seçici dikkat v.b. yeteneklerini ölçmek için bilgisayar ortamında uygulanır.
 3. Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında puan alan adaylar elenir. Baraj puanının altında kalan Adayın Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır. Varsa diğer okul seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testine itiraz yoktur. Ve her adayın bir kez girme hakkı vardır.
 4. Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Bu testten aldığı değerlendirmede kullanılamaz.
 1. Fiziki Yeterlilik Sınavı Aşaması:

Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecektir.

Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4'ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

 1. Sözlü Mülakat Aşaması:
 • Fiziki Yeterlilik testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir. 
 • Adaylar, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirilmesine tabi tutulur.
 • Adayı incelemek için yüz yüze yapılan aşamadır.
 • Komisyon tarafından yüz yüze adayın,adayın gelişime açıklığı,bireysel zenginliği, kültürü söylenenleri anlama kavrama yeteneği,konulma ifade becerisi,düşünceleri arasında tutarlılığı,ikna kabiliyeti,çok yönlü düşünebilme yeteneği,kendine güveni,heyecan durumu,davranışlarında denge,mesleğe karşı istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluluk olmaması değerlendirilecektir.
 • Aday 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 70 puan ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir 
 1. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit sınavı:

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adayların değerlendirildiği aşamadır. Başarılı olabilmek için 60 puan ve üstü almak şarttır.

 1. Öğrenci Seçme Uçuşu:

Hava Harp Okuluna başvuran adaylardan MSÜ sınavı sayısal puanı,  Fiziki yeterlilik sınavı puanı ve mülakat puanı dikkate alınarak belirlenen değerlendirmeye göre  "Askerî öğrenci olur uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." Sağlık raporu alan adaylardan öğrenci seçme uçuşu kontenjanına girenler için uygulanacaktır.

Bu aşamayı geçemeyen adaylar elenir.

Öğrenci seçme uçuşu süresince kalacak yer ve yemek ihtiyacı Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

 1. İntibak Eğitimi:

Bu eğitim boyunca adayların giyecek,  yiyecek ve barınma ihtiyaçları okul komutanlıkları tarafından karşılanır.

Eğitim sırasında askerliğe uyum sağlayamayacağı değerlendirilen adaylar askeri öğrenci olma haklarını kaybederler. Başarılı olan adaylar intibak eğitimi sonunda törenle yemin ederek, "Askeri Öğrenci" olurlar.

 1. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Araştırması:

Daha önceki seçim aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığı ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmaktadır.

Arşiv ve güvenlik araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar okula kabul edilmez. 

Adaylar okula kabul edilmiş eğitime başlamış olsalar dahi arşiv ve güvenlik araştırması sonucunda şüpheli ve sakıncalı bulunan adayın okul ile ilişiği kesilir.

YAZAN: TUĞBA KOÇ