1993 DOĞUMLULARA MÜJDE

12 May 2023 | Pomem

1993 DOĞUMLULARA MÜJDE

30. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

30. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
  12 Mayıs 2023

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, 2023 yılında yapılacak POMEM Giriş Sınavı müracaatlarındaki yaş sınırı şartı güncellenmiştir. 01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletilmiştir.
 
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” olarak belirlenen yaş şartı 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.” hükmüne istinaden 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklikle son müracaat tarihi 19 Mayıs 2023 olan 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olan ve diğer şartları taşıyan adaylar başvuru yapabileceklerdir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.