2022-2023 PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI

26 Haz 2023 |

2022-2023 PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI

2022-2023 PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI

2022-2023 PMYO 2. SINIFLAR EĞİTİM SONU SINAVI

  26 Haziran 2023

Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1’inci fıkrasında “Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.” hükmü amirdir. Amir hüküm gereğince, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulacaklardır.


Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 16-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.