22. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Başvuruları Başladı - Polis Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

10 Eyl 2018 |

22. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Başvuruları Başladı - Polis Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri namzet başvuru, seçme ve değerlendirme sınavı kılavuzu polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri namzet başvuru, seçme ve değerlendirme sınavı kılavuzu polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı. 10 bin polis alımı müracaat şartları ve bütün imtihan detaylarına dair bilgiler havadis, bilgi, salık içeriğinde ayrıntısıyla yer almaktadır.

10 bin polis alımı kapsamında kılavuz, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını içermekte olup, yalnızca internet üzerinden Polis Akademisi internet adresinde yayımlanmasıyla başvurular başladı. POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 12 Mart-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecek.

22. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru-seçme ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlandı.

22. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın namzet olmak üzere yekün (10.000) namzet asıl olarak alınacağı belirtilmişti.

POLİS AKADEMİSİ 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o sene belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

10 bin polis alımı şartları nelerdir? POMEM'lere müracaat yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecektir.

Polis alımı KPSS şartı! KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,          (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin  (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

EGM 10 BİN POLİS MEMURU ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Polis alımları ıslak şartı! 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki ıslak dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) gerekiyor.

Silah taşımaya veya silahlı vazife yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, laf konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, öbür hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.   

Polis alımları boy şartı! Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.

Polis alımı kilo şartı! Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, gövde kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

22. DÖNEM POMEM 10 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAŞ SORUNU DÜZELTİLECEK Mİ

26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene veya daha çok süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak gerekiyor.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak veya bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak gerekiyor.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, umumi ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak gerekiyor.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak gerekiyor.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olmak, Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak gerekiyor. Başvuruda istenen belgeler ve imtihan kılavuzunun tam metni için TIKLAYINIZ. Önlisans mezunları başvurusu için TIKLAYINIZ. Lisans mezunları başvurusu için TIKLAYINIZ.