BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

26 Tem 2023 |

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Duyurusu Yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı için duyuru yayımlandı. Sınav, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'da Ankara'da yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınav konuları Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Genel Kültür, Coğrafya ve Matematik olacak.

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar  katılabileceklerdir.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00

SINAV MERKEZLERİ
 Sınav; Ankara’da gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr  internet adresinden alabileceklerdir.


 SINAV UYGULAMASI
 Sınav Bilgileri:

 

Sınav Adı

Soru Sayısı

Sınav Merkezi

Sınav Saati ve Süresi

Cevap Seçenek Sayısı

2023/1.Dönem
 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı
 Sınavı

100

Ankara

Saat:14.00
 Süre:120 dakika

5(beş)

 

1.Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans,  şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık,  kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.

2.Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

3.Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

5.Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

6.Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

 

SINAV KONULARI

Testin Bölümleri

Alt Konular

Soru Sayısı

Genel Yetenek

Sözel (Türkçe)

50

Sayısal (Matematik)

Genel Kültür

Tarih

50

Coğrafya

Anayasa Bilgisi

Demokrasi ve İnsan Hakları

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel,
 Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular


  

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

•Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

•Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
•Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  

SINAV İTİRAZLARI

•Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr yayımlanmasından itibaren en geç
 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

•Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait  T.C. Kimlik Numarası ile KDV dâhil 30 TL (otuz) TL sınav itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr)  üzerinden yapacaklardır. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne giriş tarihi dikkate alınacaktır.

•Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
•Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM ve DUYURU

* Millî Eğitim Bakanlığı: İletişim Merkezi "444 0 632”
     0 (312) 413 32 84 - 66

* Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı:
     0 (312) 462 87 16