BEL FITIĞI POLİSLİĞE ENGEL Mİ?

12 Şub 2019 |

BEL FITIĞI POLİSLİĞE ENGEL Mİ?

Genel cerrahi alanı olan Göbek fıtığı, kasık fıtığı, karın fıtığı, diafragma fıtığı, Safra kesesinde taş, apse Polisliğe engel midir ?

BEL FITIĞI POLİSLİĞE ENGEL Mİ?

 

  • Kronik hastalığı olan,
  • Sürekli diyet gerektiren,
  • İlaç tedavisiyle kontrol altında durmayı gerektiren,
  • Organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen,
  • Sakatlığı olanlar,
  • Doğuştan veye sonradan organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar ,

 

"ÖĞRENCİLİĞE KABUL EDİLMEZLER"

 

Bu saydıklarımızın dışında ilgili hekim B-C-D dilimlerinden bir hastalığıa tanı konmuşsa "ÖĞRENCİLİĞE KABUL EDİLMEZ"

 

 

 

FITIK POLİSLİĞE ENGEL MİDİR?

 

Genel cerrahi alanı olan Göbek fıtığı, kasık fıtığı, karın fıtığı, diafragma fıtığı, Safra kesesinde taş, apse Polisliğe engel midir ? 

 

Polis Akademisi sağlık yönetmeliğine göre, kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) polis akademisi öğrenciliğine kabul edilmezler.

 

Aday polis akademisi mülakat aşamalarını geçmiş, asil listeyle okulu kazanmış olabilir. intibak eğitimi süresince akademi tarafından belirlenen devlet hastanelerinde adaylarım tam teşekküllü muayeneleri yapılır. Burada kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.


 

*** 

 

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

 

1) Karaciğer, dalak veya diğer organların içindeki hemanjiomlar, apseler, iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar, batın veya organ içi apseler, hidatik kistler öğrenciliğe engeldir.

 

 

 

2) İntra veya ekstra hepatik safra yolları ile safra kesesinde taş mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Tümör harici nedenlerle yapılmış kolesistektomi sağlam kabul edilir.

 

 

 

3) Organ ve sistem fonksiyonlarında bozukluk olmayan, organ eksikliği veya yokluğuna neden olmamış laparoskopik veya laparotomik girişimler sağlam kabul edilir.

 

 

 

4) Hemoroid, pilonidal sinüs, anal fistül, anal fissür, anal apse mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Bu patolojilerin, komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş ameliyatları sağlam kabul edilir.

 

 

 

5) Hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer bölge fıtıklarının mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş ameliyatları sağlam kabul edilir.

 

 

 

6) Jinekomasti mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir. Başarılı jinekomasti ameliyatı (hormonal nedenli veya başka bir hastalık nedenli ise ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir), aksesuar meme ameliyatı sağlam kabul edilir.


 

****

 Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.