JANDARMA GENEL KOMUTUNLUĞU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN EDİLECEĞİ DUYURULDU!!!

20 Eki 2021 |

JANDARMA GENEL KOMUTUNLUĞU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN EDİLECEĞİ DUYURULDU!!!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilişim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacak.

Jandandarma Genel Komutanlığı'nın resmi gazete de yayınladığı bilişim gelitirme uzmanı olarak sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
https://www.jandarma.gov.tr adresinde duyuru yapıldı.
Başvurular için https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden yapılacaktır.

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı ilan edildi.posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı açıklandı.

ADAYLARIN BİLİŞİM UZMANI OLARAK BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ  ŞARTLARI TAŞIMASI GEREKLİ 

Adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetinin olmaması ve kamu haklarından yoksun bulunmaması gerekiyor.
Ayrıca adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması, terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmaması isteniliyor.


Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adreslerinden ilan edilecek.