MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR ??

06 Ara 2021 |

MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR ??

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞINA KİMLER BAŞVURABİLİR ??

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır.

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar

Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar
 
Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 
onaylanmış (belge ile) olanlar, 

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar veya 2020 ve 2021 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı dikkate alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2019 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)


Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.


Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.


Bu şartları taşıyan önlisans ve lisans mezunları adaylar başvuru yapabilirler.Son başvuru 23 aralık...