MUVAZZAF SUBAYLIĞI İÇİN BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

13 Kas 2021 |

MUVAZZAF SUBAYLIĞI İÇİN BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Muvazzaf subay başvuruları 28 kasım a kadar devam ediyor ....

MUVAZZAF SUBAYLIĞI  İÇİN BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 28 kasım 2021 (saat 23:59'a kadar) tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak yapılacaktır.Şahsen ,posta kanalı ,dilekçe veya farklı br yolla yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranı açılacaktır açılan ekranda basamakları takip ederek TERCİH YAP ekranına yönlendirecek ,buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.Tercih işlemini tamamladıktan sonra ''Tercihlerimi göster'' butonu tıklanarak  terihlerini kontrol edecektir.Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca kaydetme işlemi yapılmayacaktır.Adayların TC Kimlik numaraları Aday numarası olarak kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihi 28 KASIM 2021 tarihi bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek ,son başvuru tarihinden sonra tercih veya güncelleme yapamayacaktır.Müracaat taarihinden sonra adres değişikliği ve iletişim  gibi durumlar oluştu ise yazılı dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapılması gereklidir.

Adaylar ;mezun oldukları kaynak okul proğramına uygun kuvvet ve branşı öncelikli olarak tercih edecektir.

Kuvvet komutanlığı tercihleri ,sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere öncelikli olacak,tüm seçim aşamalarında başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak ,yerleştirme işlemi için kuvvet komutanlığı içerisindeki branş önceliği dikkate alınacaktır.

Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylar ,tercih ettiği tüm kuvvet branşlarında sınıflandırmaya tabii tutulacak ,kayıt hakkı kazandığı kuvvet komutanlığına kayıt yaptırabilecektir.

Aday mezun olduğu okul proğramına uygun olmayan tercih yapamayacaktır.Adayın tercih sayısı hakkı mezun olduğu okul proğramına uygun tercih edebildiği branş sayısı kadar olacaktır.

Sınav aşamalarına müteakip sağlık raporu kriterleri MUHARİP veyaYARDIMCI sınıflar için farklı olacağından ,adayların tercih yaparken çok dikkatli olmaları greklidir.

Ön başvurusu kabuk edilen adaylara ,MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uygulanacak fiziki yeterlilik esti ve mülakat tarihlerihttps://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.Adrese posta ile tebliğat yapılmayacak.

Asıl başvurular ;ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrolü aşamasında gelmeleri ile yapılmış sayılacak.

2020-2021 yılı KPSS 'ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek ,bu iki sınavdan en yüksek puan baz alınacaktır.2019 ve öncesi KPSS puanları değelendirilmeyecek ve kabul edilmeyecektir.

Öğretmen sınıfı İlahiyat sınıfına başvuracak adayların 2020 KPSS P124 paunları değerlendirilmeye alınacak ve sınav notu belgesini sisteme eklemeleri gereklidir.Belgeleri sisteme yüklemeyen dayaların başvuruları geçersiz sayılacaktır .