Polis alımı başvuru şartları neler? 22.Dönem POMEM Polis Akademisi yaş ve boy şartları

10 Eyl 2018 |

Polis alımı başvuru şartları neler? 22.Dönem POMEM Polis Akademisi yaş ve boy şartları

POMEM polis alımı müracaat şartları, Emniyet Umumi Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanın ardından araştırılmaya başlandı.

POMEM polis alımı müracaat şartları, Emniyet Umumi Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanın ardından araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından verilecek olan eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, POMEM polis alımı müracaat şartlarını araştırıyor. 31 Aralık 1989 tarihinden sonra dünyaya gelen vatandaşların başvuruda bulunabileceği POMEM polis alımı kapsamında KPSS puanı da değerlendirme aşamaları arasında yer alıyor. İşte, 22. devre polis alımı müracaat şartları

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis alımı başvurusu, 12-23 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar, aşağıdaki şartları kabul etmiş sayıldığından yatırdığı ücreti art talep etme hakkında sahip olamayacak.

ÖN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM NEDİR?

POMEM'lerde eğitim-öğretim, bedava yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sıhhat giderleri ile öbür istihkakları Devletçe karşılanır.

POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

POMEM öğrencilerinin namzet memur olarak atanmaları için tahsil süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. 

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM ön müracaat süreci, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, müracaat işlemini gerçekleştirirken E-Devlet şifresini kullanılacak. Adaylarda müracaat kapsamında aranacak olan şartlar ise şu şekilde olacak;

a) T.C. vatandaşı olmak

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki ıslak dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, gövde kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sıhhat durumu yönünden, Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene veya daha çok süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak veya bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, umumi ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak. 

Not: Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya görev malulü olanların, eş veya çocukları imtihan ücreti yatırmayacaktır.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

İnternetten ön müracaat yapan ve şahsen müracaat ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili bölümüne namzet 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Imtihan müracaat dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, imtihan müracaat dilekçesi  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Namzet Sıhhat Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, namzet sıhhat bilgilendirme formu  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
        
ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sıhhat Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, laf konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 
d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile beraber fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile beraber kabul edilecektir.)

e) KPSS netice belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir sene içinde çekilmiş dört tane biyometrik fotoğraf,

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını anlatım eden yazılı beyanları, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili bölümüne namzet kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) ıslak düzeltmesi yaptıranlar için ıslak rötuş belgesi, (Eğer ıslak tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız ıslak tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı müracaat sırasında teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Umumi Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya görev malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,  

ı) Imtihan ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Imtihan Giriş Belgesi,
 
j) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik vaziyet belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Müracaat ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU İÇİN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet kapısı şifresi, şahsen müracaat ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek vatan içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet kapısı şifresi vatan dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan hariç temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön müracaat yapan adaylar tarafından imtihan müracaat ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "22. Devre POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır. 

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden müracaat ücreti yatırılabilecektir. Halkbank'ın internet bankacılığından ve öbür bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden müracaat ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan müracaat esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek imtihan ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen müracaat evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

 

 

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya görev malulü olanların eş veya çocukları imtihan ücreti yatırmayacaktır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların internet üzerinden www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Namzet Değerlendirme ve Seçme Imtihan tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından duyuru edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.  

SINAV YERLERİ İKAMETE GÖRE BELİRLENECEK

Adayların ikamet illerine göre belirlenecek imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip internet üzerinden duyuru edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak imtihan merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve sınavlara katılamamaktan doğan mesuliyet adaylara aittir. 

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK 

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sıhhat komisyonu tarafından ön sıhhat kontrolünden geçirilir. Ön sıhhat kontrolü Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sıhhat kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki imtihan aşamasına geçemezler.

SONRAKİ AŞAMA FİZİKİ MÜLAKAT

Ön sıhhat kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik imtihan komisyonu namzet değerlendirme ve seçme işlemini, adayın var durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.  

Başarılı olmak için surat tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. 

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. 

Not: Parkur bilgileri ilerleyen tarihlerde Pa.edu.tr internet sitesinde yayımlanacak. 

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLARA NELER SORULACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat imtihan komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Gövde dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere yekün surat tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için surat puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

DEĞERLENDİRME 3 KRİTERİN ORTALAMASINA GÖRE YAPILACAK 

Adayların başarı sıralamasına temel POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %'i ve mülakat sınavı puanının P'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan namzet tercih edilir.

POLİS AKADEMİSİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için ani çok ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların imtihan müracaat ücretleri hiçbir şekilde art ödenmeyecektir.