Polislik mülakatında kimler var?

21 Tem 2023 |

Polislik mülakatında kimler var?

Polislik mülakatı, genellikle iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşamada, adayların genel bilgi düzeyleri, kişilik özellikleri ve mesleki yeterlikleri değerlendirilir.

Polislik mülakatında, polislik mesleğine uygunluğu değerlendirilmek üzere bir komisyon tarafından mülakat yapılır. Komisyon, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen niteliklere sahip kişilerden oluşur. Komisyonda, genellikle bir psikolog, bir sosyolog, bir avukat ve bir polis memuru bulunur.

Polislik mülakatı, genellikle iki aşamalı olarak yapılır. İlk aşamada, adayların genel bilgi düzeyleri, kişilik özellikleri ve mesleki yeterlikleri değerlendirilir. İkinci aşamada, adayların fiziki yeterlilikleri ve silah kullanma becerileri değerlendirilir.

Polislik mülakatında, adaylara genellikle aşağıdaki sorular sorulur:

 • Kendinizi tanıtın.
 • Neden polis olmak istiyorsunuz?
 • Polislik mesleğinden ne bekliyorsunuz?
 • Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan herhangi birini işlediniz mi?
 • Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?
 • Herhangi bir suçtan sabıkalı mısınız?
 • Herhangi bir siyasi partiye üye misiniz?
 • Herhangi bir derneğe üye misiniz?
 • Herhangi bir adli sicil kaydınız var mı?

Polislik mülakatı, genellikle bir saat sürer. Mülakatın sonunda, komisyon, adayları başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Başarılı olan adaylar, polislik eğitimine başlarlar.

Polislik mülakatında dikkat edilmesi gerekenler

Polislik mülakatında, adayların dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Temiz ve özenli giyinmelisiniz.
 • Mülakata zamanında gelmelisiniz.
 • Mülakat komisyonuna saygılı olmalısınız.
 • Mülakat sorularını açık ve net bir şekilde cevaplamalısınız.
 • Mülakatta yalan söylememelisiniz.
 • Mülakatta kendiniz olmalısınız.

Polislik mülakatı, polislik mesleğine kabul edilmenin en önemli aşamalarından biridir. Mülakatta başarılı olmak için, yukarıdaki hususlara dikkat etmelisiniz.