POMEM başvuru şartları neler? 10 bin polis alımı ilanı verildi

10 Eyl 2018 |

POMEM başvuru şartları neler? 10 bin polis alımı ilanı verildi

POMEM polis alımı alımı başvurusunun nasıl yapılacağı surat binlerce vatandaş tarafından en çok aranan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

POMEM polis alımı alımı başvurusunun nasıl yapılacağı surat binlerce vatandaş tarafından en çok aranan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Toplam 10 bin benlik kadronun istihdam edileceği müracaat dönemi için başvurular yakında başlayacak. 

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olarak duyurduğu müracaat süreci, kısa süre içerisinde kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki POMEM müracaat şartları neler? Polis alımı için KPSS puanı gerekiyor mu? İşte 2018 POMEM alımları hakkında bütün merak edilenler.

Ön müracaat 12 Mart 2018 tarihi itibariyle başlayacak. Buna göre başvurular en geç 23 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek.

22. DÖNEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM ön müracaat süreci, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, müracaat işlemini gerçekleştirirken E-Devlet şifresini kullanılacak. Adaylarda müracaat kapsamında aranacak olan şartlar ise şu şekilde olacak;

a) T.C. vatandaşı olmak

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki ıslak dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, gövde kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene veya daha çok süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak veya bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, umumi ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak. 

Not: Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya görev malulü olanların, eş veya çocukları imtihan ücreti yatırmayacaktır.

AKADEMİDEN SORUMLULUK REDDİ AÇIKLAMASI

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için ani çok ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların imtihan müracaat ücretleri hiçbir şekilde art ödenmeyecektir.