POMEM parkur bilgileri yayımlandı! Başvuru sonuçları için tarih bilgisi!

10 Eyl 2018 |

POMEM parkur bilgileri yayımlandı! Başvuru sonuçları için tarih bilgisi!

POMEM Fiziki Yeterlilik Imtihan Talimatı ve Parkuru için duyuru, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi.

POMEM Fiziki Yeterlilik Imtihan Talimatı ve Parkuru için duyuru, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Yekün 7 istasyon dan oluşan parkurun 72 metre uzunluğunda oluştuğunu duyuran akademi, imtihan talimatları hakkında detayları adaylarla paylaştı. Peki, POMEM müracaat sonuçları ne vakit açıklanacak? İşte, POMEM parkuru ve müracaat sonuçları hakkında detaylı bilgiler

POMEM SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen 21. devre POMEM başvuruları 6 Ekim'de tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sonuçlar, başvuruların üzerinden tam 20 gün geçmesinin ardından 27 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ele alındığında 30 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından 23. devre POMEM müracaat sonuçlarının 20 Nisan tarihinde açıklanması öngörülebilir.

PARKUR BİLGİLERİ 18 NİSAN'DA YAYIMLANDI

17-18 Nisan tarih aralığında açıklanacağını öngördüğümüz POMEM parkur bilgileri, 18 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Polis Akademisi tarafından yayımlandı. İşte, parkur bilgisi;

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda yekün 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan namzet tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki ara en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya imtihan esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik imtihan komisyonu mesul değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan namzet komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.  

1) Namzet "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak namzet idman sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Idman sıçrama tahtası üzerinden her bir noksan sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizami olarak yapmayan namzet bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.) 

2) Lastik içinden geçme etabında, adaylar 6 tane lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.  

3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 metre ara bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. 
(Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye, ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, abes olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 12 metre ara bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan namzet bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. 

Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek öbür istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ek edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.)     
Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına torbaların arasında samimi içe 50 cm ara olacak şekilde yerleştirilir.

4) Sıhhat topuna dokunma etabında, adaylar iki nokta arasında yerde duran sıhhat toplarından koşu istikametinde evvel ikinci topa, sonra ilk topa ve yine ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir noksan dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine  2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde namzet evvel en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa yine dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, evvel birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak öbür istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde öbür istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı) saniye ilave edilecektir.)

5) Takla etabına gelirken namzet dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir kere takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan namzet diskalifiye edilerek elenecektir.) 

6) Slalom koşu etabında 6 tane slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir noksan geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ek edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direk geçen namzet diskalifiye edilir.

7) Mani etabında 4 tane mani (üstten geçilecek mani yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek mani yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki ara 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Mani etabında her bir noksan geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında mani çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen namzet diskalifiye edilerek elenir.)

8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle beraber skorboardda çalışmaya başlayan kronometre adayın bitiş çizgisini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi, ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları denetim edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.
Adayın kendisini bitiş çizgisine atarak kronometreyi durdurması halinde, adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun (bitiş çizgisinin) içerisinde kalması durumunda, adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.

9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan namzet elenir. 

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını yine yapmasına ruhsat verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda imtihan esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda imtihan komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli aza gövde eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar. 

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
Polis Meslek Eğitim Merkezi namzet değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen boyut ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir. 

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında saha adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında saha adaylara "0" sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz"  kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.  

Not: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.