POMEM PMYO PAEM VE BEKÇİLİK İÇİN ENGEL OLAN CİLT HASTALIKLARI NELER?

13 Haz 2019 |

POMEM PMYO PAEM VE BEKÇİLİK İÇİN ENGEL OLAN CİLT HASTALIKLARI NELER?

pomem sağlık şartları, sedef polis olmaya engel mi? pomem cilt ile ilgili sağlık şartları, CİLTTEKİ BENLER POLİS OLMAYA ENGEL Mİ?
POLİS AKADEMİSİ CİLT HASTALIKLARI ŞARTLARI

A) 

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler. 

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. 

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
1) Beş metreden bakmakla eşgal belirleyici olan lezyonlar öğrenciliğe engeldir. 

2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun açık bölgelerinde kalan her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe engeldir. 

3) Vücudun neresinde olursa olsun, tedavi altında iken tam ya da kısmi iyileşme gösterebilen ancak kronik, ilerleyici ya da tekrarlayıcı yapısı olan, yaygın ya da sınırlı (tek lezyonla seyreden ve\veya birden fazla lezyonun tek bir vücut bölgesine yerleştiği) deri hastalıkları. (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, vitiligo plakları, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları) öğrenciliğe engeldir. 

4) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan, eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer iyi huylu oluşumlar, kronik bir hastalığa bağlı olmayan, fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri, sağlam kabul edilir.
B) 

1) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan deri tüberkülozu, tüberküloidleri ve diğer kronik enfeksiyonları. 

2) Tedavi altında iken tam ya da kısmi iyileşme gösterebilen ancak kronik, ilerleyici ya da tekrarlayıcı yapısı olan yaygın ya da sınırlı (tek lezyonla seyreden ve\veya birden fazla lezyonun tek bir vücut bölgesine yerleştiği) deri hastalıkları (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, vitiligo plakları, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları), 

3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, yüz veya boyun bölgesinde lokalize olup eşgal belirleyici nitelikte olan (estetik görünümü bozan) skatrisler ve yanık sekelleri. 

4) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, orta ya da şiddetli mukokutanöz bulgularla seyreden veya sistemik tutuluma neden olan behçet hastalığı. 

5) İyi huylu deri tümörleri ve cerrahileri.
C) 

Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir. 

1) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, deri tüberkülozu, tüberküloidleri ve diğer kronik enfeksiyonları. 

2) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren; 

a) Kronik veya yaygın deri hastalıkları ve sekelleri, derinin kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları ve yanıkları ile bunların sekelleri, 

b)Yüz ve boyun bölgesinde lokalize olup eşgal belirleyici nitelikte olan (estetik görünümü bozan) skatrisler. 

3) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, güneşten etkilenen; aktinik dermatozlar, birden fazla lezyonla seyreden ve\veya birden fazla vücut bölgesini ilgilendiren diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudun herhangi bir yerini kaplayan lokalize veya yaygın vitiligo, psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları. 

4) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, alopecia totalis veya alopecia universalis. 

5) Organ ve sistem fonksiyonlarını kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren, derinin genetik veya akkiz\otoimmün sebepli kronik, tekrarlayıcı büllü hastalıkları. 

6) ) En az bir yıllık süreden itibaren aktivasyon ve remisyon periyotlarıyla seyrettiği tespit edilmiş olan Behçet hastalığı. 

a) Ağızda aft, 

b) Genital bölgede ülserasyonlar, 

c) Göz bulguları, 

ç) Eklem bulguları, 

d) Damar bulguları, 

Yukarıdaki (a) veya (b) bentlerinden birini yahut her ikisini içeren en az üç bulgunun bulunması şartı aranır. 

Açıklama: Tuttuğu organa göre (göz, eklem vb.) ilgili bölümde gerekirse değerlendirilir. 

7) İleri evre olmayan kötü huylu deri tümörleri ve cerrahileri.D) 

Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir. 

1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, güneşten etkilenen, aktinik dermatozlar, birden fazla lezyonla seyreden ve\veya birden fazla vücut bölgesini ilgilendiren diskoid lupus erythematosus, deri porfiriası, el, yüz veya vücudun herhangi bir yerini kaplayan lokalize veya yaygın vitiligo, psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, keratodermiler, ichthyosisler, ürtiker, alopesi areata ve benzeri deri hastalıkları. 

2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, derinin genetik veya akkiz\otoimmün sebepli kronik, tekrarlayıcı büllü hastalıkları. 

3) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, sistemik komplikasyonları olan, behçet hastalığı ve diğer kronik seyirli deri hastalıkları. 

4) İç organlarda, kemiklerde ve eklemlerde ileri derecede tahribat yapmış, organ ve sistem fonksiyonlarını bozan sifiliz sekelleri ve gomlar. 

5) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, derinin kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları, yanıkları ve skatrisleri ile bunların sekelleri. 

6) İleri evre olan kötü huylu deri tümörleri ve cerrahileri.E) 

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.