POMEM VE BEKÇİLİKTE RUH SAĞLIĞI ŞARTLARI

21 Nis 2019 |

POMEM VE BEKÇİLİKTE RUH SAĞLIĞI ŞARTLARI

POLİSLİĞE ENGEL OLAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI. BEKÇİLİĞE ENGEL OLAN RUH HASTALIKLARI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


 

A)


 

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler. 

 

 

 

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
 

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.


 

 

 

1) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır, bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. 

 

 

Açıklama: Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir

 

 

 

 

 

Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.


 

2- Self mutilasyon (kendine zarar verme girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu) öğrenciliğe engeldir.

 

B) 

 

1) D diliminde yer alan kişilik bozuklukları dışında kalan (narsistik, obsesif kompulsif, histrionik, bağımlı ve çekingen) kişilik bozuklukları. 

 

Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi kapsamında değerlendirilir. 

 

2) Geçirilmiş ruhsal bozukluklar: 

 

a) Depresyon bozuklukları, 

 

b) Anksiyete bozuklukları, 

 

c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, 

 

ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar, 

 

d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar, 

 

e) Uyum bozuklukları, 

 

f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 

 

g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. 

 

3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları. 

 

4) Kendine zarar verme girişimi (mevcudiyetinde, ayırıcı tanıda yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu D dilimi kapsamında değerlendirilir). 

 

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. 

 

 

C)


 

Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalşmaya engel oluşturmaması gerekmektedir. 

 

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumu D dilimi kapsamında değerlendirilir. 

 

Öğrenci adayları ve öğrenciler için C dilimindeki psikiyatrik hastalıklar D dilimi olarak kabul edilir.

 

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. 

 

  

1) Kronik nitelik kazanma ihtimali olan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkileyen; 

 

a) Depresyon bozuklukları, 

 

b) Anksiyete bozuklukları, 

 

c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, 

 

ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar, 

 

d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar, 

 

e) Uyum bozuklukları, 

 

f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 

 

g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. 

 

2) Organik nedenlere bağlı, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkilemiş kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar. 

 

3) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (kişiler arası ilişkilerini) etkilememiş, uzamış iyileşme ölçütlerini karşılamış, madde ve alkol bağımlılığı. 

 

4) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma güç ve verimini) etkilemiş, kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu.


 

D)


 

Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmesine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olmak Emniyet Hizmetleri Sınıfı için maluliyet anlamına gelir ve bu dilim kapsamında değerlendirilir. 

 

1) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) bozan; 

 

a) A kümesi (paranoid, şizoid ve şizotipal), 

 

b) B kümesi (antisosyal, borderline, histriyonik ve narsistik) kişilik bozuklukları, 

 

c) B-1'de yer alan kişilik bozukluklarının, kişinin işlevselliğini ve sosyalliğini bozan şiddetli formları. 

 

2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; 

a) Depresyon bozuklukları, 

 

b) Anksiyete bozuklukları, 

 

c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar, 

 

ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar, 

 

d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar, 

 

e) Uyum bozuklukları, 

 

f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 

 

g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. 

 

3) Psikotik bozukluklar (şizotipal bozukluk, sanrılı bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, şizofreni, şizoafektif bozukluk, maddeye bağlı psikoz, tıbbi durumlara bağlı psikoz, başka türlü adlandrılamayan psikotik bozukluk, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk). 

 

4) Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı. 

 

5) Psikoseksüel bozukluklar. (cinsiyet değişikliğinin tıbbi ve adli sürecini tamamlamamış transseksüalite, parafilik bozukluk) 

 

Açıklama: Bu maddeye girecek bireylerin psikoseksüel bozukluklarının belirgin olması, bu durumların, kişiler arası ilişkilerindeki ve iş ortamına uyumlarındaki işlevselliklerinde bozulmaya yol açması gerekmektedir. 

 

6) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozan; 

 

a) Organik nedenlere bağlı kişilik bozuklukları, 

 

b) Kronik organik ruhsal bozukluklar. 

 

7) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu. 

 

8) İntihar girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol bozukluğu ve davranım bozukluğu. 

 

9) Bipolar bozukluk.
 

E)
 

Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler bu dilim kapsamında değerlendirilir. 

 

Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan, tedavi ile işlevsellik kazanamayan psikiyatrik hastalıklar, psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk.
SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZDAN BİZİ TAKİP EDİP;

- POLİS, BEKÇİ ALIMLARI

- ASKER ALIMLARI

- BAŞVURU ŞARTLARI

- BAŞVURU TARİHLERİ

GİBİ GÜNCEL BİLGİLERDEN ANINDA HABERDAR OLABİLİRSİNİZ...