POMEM'lere Başvuru Şartlarında Önlisans Mezunları İçin Çok Önemli Değişiklik Yapıldı

10 Eyl 2018 |

POMEM'lere Başvuru Şartlarında Önlisans Mezunları İçin Çok Önemli Değişiklik Yapıldı

20 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tanımlar kısmında diploma tanımı önlisans ve lisans diploması olarak belirlendi.

20 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tanımlar kısmında diploma tanımı önlisans ve lisans diploması olarak belirlendi.

Bu kapsamda başvuru ve adaylarda aranacak nitelikler kapsamında talebe niteliklerinde daha evvel sadece lisans olan mezuniyet önlisans için de eklendi. Buna göre POMEM'lere önlisans mezunları da başvuru yapabilecek.

POMEM'lere başvuru yapabilecek önlisans mezunları için de kontenjan belirlendi. Bu kapsamda yeni hüküm şu şekilde belirlendi; Ayrıca POMEM'lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı yekün kontenjanın 'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir denildi.

Ayrıca imtihan esasları bölümünde yer saha imtihan komisyonunun oluşturulması hükümlerinde de değişikliğe gidildi bu kapsamda eski ve yeni hükümler şu şekildedir.

Eski hükümler; Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Başvuru kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kuruluş müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların reis ve üyeleri Reis tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir.

Mülakat imtihan komisyonu; birinci veya ikinci derslik güvenlik müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde güvenlik müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.

Yeni hükümler; Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat imtihan komisyonu Bakanlık onayı ile başvuru kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kuruluş müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların reis ve üyeleri Reis tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir.

Mülakat imtihan komisyonu; birinci veya ikinci derslik güvenlik müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde güvenlik müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir şahıs ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.

Sınav netice listesinin belirlenmesi ve ilanı bölümünde yer saha hükme yeni ibare eklendi. POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için erkek, kadın ve Güvenlik Teşkilatı personelinden şehit veya görev malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı imtihan netice listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların % 30'una tekabül eden sayıda yedek namzet listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

Yedek namzet çağırma maddesine eklenen yeni ibare şu şekildedir: Geçici kayıt sırasında, POMEM'e giremeyecekleri anlaşılan, noksan vesika getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM'den ayrılan veya vefat eden adayların yerine önlisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı belirlenen yedek adaylar sırası ile çağrılır. POMEM yönetmelik değişikliği için TIKLAYINIZ.