TİROİD VE DİYABET POLİSLİĞE ENGEL Mİ?

13 Şub 2020 |

TİROİD VE DİYABET POLİSLİĞE ENGEL Mİ?

TİROİD POLİSLİĞE ENGEL Mİ, DİYABET POLİSLİĞE ENGEL Mİ POLİS OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR

TİROİD



İlaç tedavisi gerektiren veya gerektirmeyen tiroid bezinin şekil bozuklukları (diffüz veya nodüler guatr)


Açıklama: Sekonder tipte hiperglisemilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve
benzeri) primer hastalığa göre işlem yapılır.



İlaç tedavisi gerektirmeyen subklinik hipotiroidi, subklinik hipertroidi sağlam kabul edilir.


 

DİYABET


Emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğinde B bendinde yer alan hastalıklar polis olmaya engeldir. Aşağıdaki durumlar hariç diyabet polisliğe engeldir.


Diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler. Tedavi veya diyet ile kontrol edilebilen hipoglisemiler (Primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir).


Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan; bozulmuş glikoz toleransı, bozulmuş açlık glikozu, ilaçla kontrol altına alınabilen diabetes mellitus, diabetes insipitus (nefrojenik veya hipofizer).

Psikojenik poliüri ve polidipsilerde primer hastalığa göre ayrıca işlem yapılır.