Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Subay alımı yapacak...

26 Kas 2021 |

Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Subay alımı yapacak...

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı temin edilecek.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa başvurular için son 3 gün son başvuru tarihi 28 kasım  başvuru yapacak adayların dikkatine...


BAŞVURU NASIL VE KİMLER YAPABİLİR?

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak.
En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (SG (Güverte) branşına başvuracak adayların fakültelerin Güverte veya Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, SG (Makine) branşına başvuracak adayların fakültelerin Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmaları/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. SG (Pilot), Mühendis ve İkmal branşları için kaynak teşkil edecek bölümler ilgili döneme ait başvuru kılavuzlarında bilahare belirlenerek yayımlanmaktadır.).
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; yalnızca SG (Güverte) ve SG (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu, yalnızca SG (Pilot) branşı için "Pilot Olur Sağlık Raporu"nu almak,
Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak.
Başvurular:https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.


SINAV AŞAMALARI!!

KPSS/ALES (2020-2021 yılları KPSS taban puanın üzerinde puan almak) (SG (Güverte) ve SG (Makine) branşlarından birine başvuru yapacak adaylardan ihtiyaç duyulması halinde KPSS/ALES notu istenmez.)
Ön sağlık kontrolü (Vücut Kitle İndeksi),
Fiziki yeterlilik sınavı (Koşu Parkuru),
Mülâkat sınavı.