Yumurtalık Yokluğu Ve Hastalığı Polis Ve Bekçi Olmaya Engel Midir?

29 Mar 2020 |

Yumurtalık Yokluğu Ve Hastalığı Polis Ve Bekçi Olmaya Engel Midir?

Polislik(Pomem, Pmyo, Pöh, Paem ve Güven Masası), Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarında over(yumurtalıkla) yokluğu polis ve bekçi olmaya engel midir?

 

Polislik(Pomem, Pmyo, Pöh, Paem ve Güven Masası), Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarında over(yumurtalıkla) yokluğu polis ve bekçi olmaya engel midir? 


GÜNCEL EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİN'DEN alınmıştır.


Overin kadın ve erkek adayları üremeyi sağlayan yumurtalıktır.

 

1) İki taraflı testis veya overin yokluğu veya yok hükmünde olması öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Tek testis veya tek over yokluğu, diğeri sağlam olmak ve hormonal bir bozukluğa neden olmamak şartıyla sağlam kabul edilir. Hormonal bozukluk bulunmamak şartıyla uterusun kısmi veya total yokluğu sağlam kabul edilir.

2)Basit over kistleri; kanama yapmamak ve diğer patolojilere neden olmamak şartıyla sağlam kabul edilir.

3) Polikistik over sendromu, overde yer kaplayan iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar öğrenciliğe engeldir.

B,C,D Diliminde ki bölümlerde polislik ve bekçilik için engeldir. Şimdi A dilimi haricinde ki bölümlerde nasıl geçiyor onlara bakalım.

B Dilimi: Her iki testisin veya overin çıkarılması veya yok hükmünde olması,
C Dilimi: Basit kist harici over kistleri,
D Dilimi: Organ ve sistem fonksiyonlarını bozan, böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra, testis, over, uterus veya ürogenital sistemin herhangi bir yerindeki:
a) Şekil bozuklukları.
b) Kronik enfeksiyonları.
c) İleri evre hastalıkları ve cerrahileri, cerrahi sekelleri ve travmatik sekelleri 
öğrenciliğe engeldir.