PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

PMYO BAŞVURU-GİRİŞ ŞARTLARI 2022

2022 YILI PMYO BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 3. TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puanı almış olmak.
  Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
 4. 18 yaşını tamamlamış 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),
 5. Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm' den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18.00 ile 27.00 arasında olmak, (Beden Kitle İndeksinizi Hesaplamak İçin Tıklayınız)
 6. Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak. (Sağlık Şartları İçin Tıklayınız)
 7. Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlakK ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
  1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 9. Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 12. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 14. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
 15. BAŞVURULAR 25 Temmuz 2022 tarihinde aktif olacaktır.

ÖNERDİĞİMİZ PARKUR HAZIRLIK KURSLARI İÇİN TIKLAYINIZ.