POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU CEVAPLARI 2021 -1

 • KADDAFİ KİMDİR?
 • Muammer Kaddafi 7 haziran 1942 tarihinde Sirte , Libya da dünyaya gelmiştir. 1969 yılında yüzbaşı olan Kaddafi 1959 yılında kurduğu Özgür Subaylar Hareketi isimli gizli örgütten destek alarak 1 Eylül 1969 yılında Kral İdris'e darbe yaptı ve devletin başına geldi. Daha sonrasında kendi halkı tarafından öldürülmüştür.

 

 • SOSYAL SORUMLULUK NEDİR?
 • Bireylerin ve kurumların topluma duyarlı şekilde hareket etme şekline denir . Bireysel çıkarlar göz ardı edilerek toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınır.

 

 • TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SAYINIZ
 • Fetö terör örgütü
 • El kaide ( terör örgütü Türkiye yapılanması
 • YPG
 • PKK
 • DEAŞ
 • Hizbullah

 

 • SİVİL TOPLUM NEDİR?
 • Sivil toplum, kısaca vatandaşların ortak bir amaç uğruna bir araya geldiği, buna bağlı olarak daha iyi yaşam şartları için gerekli faaliyetlerin kolektif ve bağımsız bir biçimde yürütüldüğü topluluk veya örgüt olarak ifade edilebilir.

 

 • YABANCI ÜLKELERE YARDIM ETMEZİ NASIL BULUYORSUNUZ?
 • (Yorum sorusu olduğu için kendiniz cevaplayınız )

 

 • VAKAYI HAYRİYE NEDİR ? (ARNAVUTKÖY POMEM)
 • Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul'da Osmanlı Padişahı II.
 • Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam
 • edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.

 

 • 2013 MISIR ASKERİ DARBESİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ ?(ARNAVUTKÖY POMEM)
 • 2013 Mısır Askerî Darbesi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden protestolar sırasında hükûmet ve eylemcilere verdiği 48 saatlik uzlaşma süresinin dolması üzerine 3 Temmuz 2013 tarihinde ülke yönetimine yaptığı askerî darbedir.

 

 • TÜRKİYE'NİN ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVİRİLİ OLMASINA RAĞMEN NEDEN BALIKÇILIK GELİŞMEMİŞTİR?
 • Denizlerimizin balık bakımından zengin olmaması. Açık deniz (Okyanus) balıkçılığının yapılmayışı. Taşıma ve depolama imkanlarının yetersizliği. Denizlerimizdeki kirlenmenin önlenememesi.

 

 • SÖMÜRGECILIK NEDIR?
 • Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında, başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmasıdır.

 

 • DEMOKRATIK ÜLKE NEDIR ?
 • Demokratik rejimlerle yönetilen devlettir. Halk, başa geçecek olanları kendi oylarıyla belirlemekte ve zamanı geldiğinde değiştirmektedir. Günümüzde devletlerin çoğu demokrasiyle yönetilmektedir, çünkü cumhuriyet rejimleri demokratik devletlerdir.

 

 • SOSYALLEŞME NASIL BAŞLAR
 • Genel olarak; kişinin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine sosyalleşme (toplumsallaşma) denir.
 • Birey doğmadan önce toplumsal hayat devam etmektedir. Sosyalleşme bireyin dünyaya gelmesi ile başlar. İlk olarak ailede başlar. Yaşam boyu devam eder.
 • Sosyalleşme aynı zamanda bireyin içinde yaşadığı toplumun normlarını, tutumlarını, davranış ve düşünme kalıplarını öğrenmesidir.

 

 • NORM SAPMASI NEDIR?
 • Norm sapması; toplumda var olan bazı kurallardan sapma ile ortaya çıkan durumdur. Yani
 • bireyin ya da topluluğun o toplumda yer alan kurallardan bazılarına aykırı davranışlar sergileyerek ortaya çıkardıkları durum olarak da özetlenebilir.

 

 • POPÜLER KÜLTÜR NEDIR ?
 • Popüler Kültür , özellikle 20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek bir kavramdır. Türk Dil Kurumu ise, popüler kültür kavramını, "belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü" olarak tanımlamaktadır.

 

 • AÇIK SAYIM NEDIR?
 • Bir seçimde, gizli olarak verilen oyların açık bir biçimde, herkesin önünde sayılması işlemi. 17)

 

 • DÖKÜMAN NEDIR?
 • Çeşitli verilerin aktarıldığı, herhangi bir işlemin metotlarını anlatan, başka bir deyişle bir işlemin adımlarını aktaran elektronik ya da yazılı belgelerdir.

 

 • ÜNİTER DEVLET NEDIR?
 • Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu üniter devlettir.

 

 • HIZLI NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKILERI NELERDIR?
 • Demografik yatırımlar artar (Demografik yatırım: Nüfusa bağlı yatırımlardır. Okul, Hastane, Yol vb.)
 • Kalkınma hızını yavaşlatır.
 • İhracat azalır, ithalat artar
 • İşsizlik artar-> Bağımlı nüfus artar
 • Doğal kaynakların tüketimi artar
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Şehirleşme hızı artar
 • İç ve dış göçler artar
 • Konut sıkıntısı artar
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar
 • Çevre kirliliği artar.


 

 • LAIK DEVLET NEDİR
 • Laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre şekillendirilmediği devlettir. Laik devletler, herhangi bir dine inanan veya hiçbir dine inanmayan tüm vatandaşlarına eşit mesafede bulunur, bu tür devletlerde kişiler dinî inançlarına bakılmaksızın aynı mahkemelerde aynı yasalarla yargılanır. Dinî kurumların siyasete karışması yasaktır.