POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU CEVAPLARI 2021 -2

MEŞRU MÜDAFAA NEDIR?

Meşru müdafaa TCK'da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler başlığı altında sayılmış bir hukuka uygunluk nedenidir. TCK m. 25'e göre, bir kişinin gerek kendisine gerekse başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen yahut gerçekleşmesi ,tekrar etmesi pek

muhtemel olan haksız bir saldırıyı defetmek amacıyla somut olayın özelliklerine göre saldırı ile orantılı bir fiil işlenmesine meşru müdafaa (meşru savunma) denilmektedir.

 

 

DIPLOMASI NEDIR?

Uluslararası ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünüdür.

 

 

YANKESICILIK VE GASP NEDIR?

Gasp , başkalarının mülkiyetini ele geçirmek için cebir veya tehditlerin kullanılmasıyla ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu'nun 148 ila 150. maddeleri arasında düzenlenen gasp suçu, mağdurun malına karşı haksız bir eylemdir. Gasp suçunun başka bir tür ifadesi de yağma suçu şeklindendir. Başka bir deyişle, birisi başka bir kişinin malını cebir veya tehdit yoluyla ele

geçirirse, gasp suçu ortaya çıkar.

Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve

özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır. Kapkaç ise kelime anlamıyla, kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir çeşit hırsızlık olayıdır.

 


SÜLEYMAN DEMIREL KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanıdır.

 

ZAMAN NEDIR?

Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinde geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre.


 

GÖÇ NEDIR VE NEDEN OLUR ?

Göç, bir yerden başka bir yere gitmektir. Bu anlamı açacak olursak, bulunulan topraklarda yaşanan hastalık, savaş, siyasi gerilim, toplumsal bozukluk ve buna benzer sorunlar

sonrasında orada yaşayan halkın başka bir bölgeye gitmesidir. Bir yerden başka bir bölgeye

giden halkın yağmış olduğu bu yolculuğa göç adı verilir. Bazen isteyerek yapılan göç bazen ise zorunlu olarak yapılmıştır.


 

GÖBEKLITEPE NEREDEDIR VE TARIHSEL ÖNEMI NEDIR?

Göbeklitepe, Şanlıurfa il sınırları içinde yer alır.

Göbeklitepe Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu.MILLI GÜVENLIK NEDIR? (GAZIANTEP POMEM)

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, millî kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme kavramıdır. 

 

30) NUSAYBIN'DE KI HENDEK OLAYLARI NEDIR ?

Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır.

 

KARADENIZ BÖLGESINDEKI ILLERI SAYINIZ?

Türkiye'de en çok ili olan Karadeniz Bölgesinin toplamda 18 şehri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanırlar. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dur.

 

BALKAN SAVAŞLARI HAKKINDA BILGI VERINIZ

Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti ve Balkan devletleri arasında Balkan toprakları paylaşımı konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle patlayan, Balkan Savaşları olarak bilinen

savaşların ikincisidir. Savaşa Osmanlı Devleti, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya katılmıştır.

 


SOSYAL MEDYA NEDIR ? SOSYAL MEDYADA IŞLENEN SUÇLAR NELERDIR ?

Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını

sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin İnternet üzerinde birbirleriyle

yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.

 


SOSYAL MEDYA SUÇLARI

İntihara Yönlendirme

Çocukların Cinsel İstismarı

Cinsel Taciz

Tehdit

Şantaj

Kişilerin Huzur ve Sükutunu Bozma

Hakaret

Cumhurbaşkanına Hakaret

 

VALI NEDIR ?

Vali, illeri idare etmek için görevlendirilen kişidir. Valiler, illerin başında cumhurbaşkanlarını temsilen bulunur. İl içerisinde yer alan ve bakanlıklar tarafından görevlendirilen kişiler, valinin emri altında çalışır. Ayrıca valiler, kolluk kuvvetlerinin başındadır ve il içerisinde

teşkilatın başında yer alır.

 


MÜLTECI VE SIĞINMACI ARASINDAKI FARK NEDIR ? (KIRIKKALE PMYO)

Henüz bu korumadan faydalanamayanlar ise "sığınmacı" olarak

nitelendiriliyor. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor.


KÜRESELLEŞME ILE SINIRLARIN KALKMASI NE ANLAMA GELMEKTEDIR? (


BEYIN GÖÇÜ NEDIR ? (ASM PMYO SARIYER)

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve

olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş

bir ülkeye göç etmesi.


 

TÜRKIYE'DEKI RAP AKIMININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERI NELERDIR ?

(Kendi yorumunuzu yapın.) 

 

93 HARBI HAKKINDA BILGI VERINIZ?

Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi almıştır.

 

HOLİGAN NEDİR?

Özellikle futbolda fanatizmi besleyen, aşırı davranışlarda bulunan ve çevreye zarar vermeye

eğilimli taraftar.