POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 3

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ KİMDİR?

Mehmet AKTAŞ

 

EMNİYET TEŞKİLATININ KURULUŞ TARİHİ NE ZAMANDIR?

Yeniçeri Ocağının 1826 yılında kaldırılmasından sonra, İstanbul'da Asakiri Muntazama-i Hassa (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) isimli ve polisiye hizmetleri de yapmak üzere yeni bir Askeri teşkilat kurulmuş, Serasker denilen bu teşkilatın komutanı, iç güvenliğin sağlanmasına ait Yeniçeri Ağası'nın yetkilerine sahip olmuştur. Böylece Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Serasker geçmiştir.

1826-1845

10 Nisan 1845'de İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.

 

EMRİNİZ ALTINDAKİ MEMUR SUÇ İŞLERSE NASIL BİR YOL İZLERSİNİZ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurların işlemiş oldukları suçların karşılığı verilecek cezalara göre işlem yapılır.

 

ENERJİ TASARRUFU NASIL YAPILIR?

Ø Geleneksel ampullerin yerine daha tasarruflu olan CFL ve LED ampuller kullanın.

Ø Evlerimizin yalıtım sistemini kontrol edip, hava kaçaklarını gidermeliyiz.

Ø Eski ev aletlerini yüksek tasarruflu sertifikaya sahip yeni ürünler ile değiştirmeliyiz.

Ø Güneşin içeri girmesini için perdeleri açmalıyız.

Ø Yemek pişirme sırasında yemeğin türüne göre tencere kullanılmalı

 

ETKİN PİŞMANLIK NEDİR?

Bir kişinin işlemiş olduğu suçtan dolayı kendi hür iradesi ile pişman olması ve suçundan dolayı meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için katkıda bulunması ile uygulanır.

 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA NEDİR?

Herhangi bir kişinin çalıştığı kurumdaki mevkiinin vermiş olduğu yetkiyi kendi ya da başkalarının çıkarı için kullanmaya denir.

 

HALKA YÜRÜMEK NEDİR?

Özellikle yüksek mevkilerdeki insanların hayat felsefeleri halk olmalıdır. Yaptıkları işi sadece kendileri için değil halk için yapmalı ve halk için faydalı olmalıdır.

 

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ KİMDİR?

Süleyman SOYLU

 

İLK EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZ KİMDİR?

24.10.1923 - 06.02.1924 yıllarında görevini yapmış olan İsmail Hamit Oktay'dır.

 

İLK KADIN EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ KİMDİR?

1953 yılında göreve başlayan Feriha Sanerk'tir.

 

İNSANLAR NEDEN SUÇ İŞLER?

İnsanlar birçok nedenden dolayı suç işleyebilirler. Ruhsal nedenler, ekonomik nedenler ve sosyal nedenlerden dolayı suç işleyebilirler. Maddi durumunda sıkıntı yaşayanlar hırsızlık yapmaya bir adım daha yakındırlar, ruhsal bozukluk yaşayanlar darp, yaralama ya da öldürme suçunu işleme olasılıkları daha yüksektir. Sosyal çevremizdeki insanları seçerken yaptığımız yanlışlar bizi suça itebilir. Örneğin uyuşturucu kullanan ya da ticaretini yapan biri ile sürekli görüşmemiz yakında ona benzememize sebep olabilir.

 

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA'NIN GÜNÜMÜZDEKİ YERİ NEDİR?

Gelişen teknoloji ile günümüzde internet ve bilgisayar kullanımı artmıştır. Mektupların yerini mailler aldı, insanlar gündelik hayatta kullandığı gazete ve dergi gibi basılı ve yazılı iletişim araçlarına artık internetten ulaşmaya başladı. Sosyal medya ile herhangi bir konuda örgütlenme eskiye nazar daha hızlı ve kolay olmaya başladı. Ayrıca sosyal medya ile insanlar geçmişte kalan arkadaş çevresine ulaşması konusunda yardımcı olmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın artısı olduğu kadar eksisi de vardır. İnsanlar bir araya geldikleri artık sohbet etme yerine telefonlara sarılarak sosyal medya da zaman geçirmeye başladı.

 

İNTERPOL NEDİR?

1923 yılında polis iş birliği için kurulan uluslararası kuruluştur. Uluslararası Polis Gücü olarak da bilinmektedir.

 

BEYİN GÖÇÜ NEDİR?

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve

olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş

bir ülkeye göç etmesi.

 

G8 ÜLKELERİ NELERDİR?

. Kanada,

. Fransa,

. Almanya,

. İtalya,

. Japonya,

. Rusya,

. Birleşik Krallık

. ABD ülkeleri,

 

KARADENİZ BÖLGESİNDE Kİ İLLER NELERDİR?

. Artvin,

. Rize,

. Bayburt,

. Trabzon,

. Gümüşhane,

. Giresun,

. Ordu,

. Tokat,

. Amasya,

. Samsun,

. Sinop,

. Çorum,

. Kastamonu,

. Bartın,

. Karabük,

. Zonguldak,

. Düzce ve Bolu'dur

 

SÜLEYMAN DEMİREL KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR?

9. Cumhurbaşkanı dır

 

DÖKÜMAN NEDİR?

Döküman herhangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyanı bir iş bir görevle ilgili

yönlendiren elektronik ortamda veya kağıt ortamındaki yazılı metinlerdir.

 

AÇIK SAYIM NEDİR?

Bir seçimde, gizli olarak verilen oyların açık bir biçimde, herkesin önünde sayılması işlemi.

 

KÜLTÜREL ŞOK NEDİR?

Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama girdiğinde

yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi ziyaret, sosyal çevrede

değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin alışkın olmadığı hayat tarzı

nedeniyle hissedebileceği yönelim bozukluğudur.

 

YANKESİCİLİK VE GASP NEDİR?

YANKESİCİLİK: Kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el

çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır.

GASP: Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma.

 

ETNİK TERÖRİZİM NEDİR?

Etnik terörizm, etnik gruplar tarafından amaçlarına ya da davalarına ulaşmak için uygulanan

şiddet hareketleridir. Etnik terör örgütleri genellikle ya ayrı bir devlet yapısının

 

TERÖR NEDİR?

Genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü

eylem" olarak tarif ediliyor.


POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 4