POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 5

POLİS AKADEMİSİ'NİN MİSYONU NEDİR?

Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen amir ve memur yetiştirmek, Güvenlik Bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretim vermek, Polis Yükseköğretim Kurumları olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI KİMDİR?

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

 

POLİS AMBLEMİNİN EN ALT BÖLÜMÜNDEKİ "ÇİFT BAŞLI KARTAL" NEYİ İFADE EDER?

Çift başlı kartal güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlığı ifade eder.

 

POLİS DEVLET İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ?

Polis ülkenin huzurunu ve asayişini sağlamakla görevli devlet memurlarına denir. Bu huzurun ve asayişin sağlanması için gerekli ortamı ve yetkiyi devlet vermesi devletin görevidir. Polis ve devlet arasındaki bağlantı Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından sağlanır.

 

"POLİS FİZİKSEL GÜÇ KULLANMALI MIDIR?" NEDENİ İLE AÇIKLAYINIZ.

Şehir merkezlerinde toplumun huzurunu sağlamak, insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olan polislerimiz, yeri geldiğinde ölçü ve sınırları aşmadan fiziksel güç kullanmaları kesinlikle gereklidir. Çünkü yaptırımı olmayan bir durum hiçbir zaman söz sahibi olmaz ve bu nedenle polisler huzuru sağlamak aşamasında pasif kalırlar.

 

POLİS NEDİR?

Polis, kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli, yasa uygulayıcı bir kamu görevlisidir.

 

BEKÇİ NEDİR?

Devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

 

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da doğan Türk haltercidir. Onaltı yaşında rekor kırarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı. 1988 yılında Time dergisine kapak oldu. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

 

ATATÜRK'ÜN TÜRK POLİSİ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ BİR SÖZ SÖYLEYİNİZ.

Ø Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

Ø Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

Ø Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.

Ø Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

 

AKKUYU SANTRALİ HANGİ İLİMİZDE YAPILACAKTIR?

Mersin

 

BİR ÜLKENİN COĞRAFYASI O ÜLKENİN KADERİNİ NASIL ETKİLER?

Yer altı kaynaklarının fazlalığı, ticaret yolu üzerinde olması, denizlere kıyısının olması, dünya üzerindeki konumu o ülkenin kaderini olumlu yönde etkiler ve o ülkenin vatandaşlarının refah düzeyini arttırır.

 

BİR ÜLKENİN GELİŞMİŞLİĞİNİ GÖSTEREN FAKTÖRLER HANGİLERİDİR?

Ø Eğitim Seviyesi

Ø Üretim

Ø Ulaşım

Ø Sağlık

Ø İletişim Ağları

Ø Ekonomik Durum

 

BİR ÜLKEDE YAŞLI NÜFUSUNUN FAZLA OLMASI NEYİ GÖSTERİR?

Ø Doğum oranın az olduğunu

Ø Tıp alanında ilerlemiş olma ihtimali

Ø Ölüm yaşının yüksek olması

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR AÇIKLAYINIZ?

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını

sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

 

MÜLTECİ VE SIĞINMACI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor.

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak

tanınmamış kişilere deniyor.

 

SÖMÜRGECİLİK NEDİR?

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka

ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya

yayılmayı istemesidir.

 

ENTEGRASYON NEDİR?

Entegrasyon, insanların bir toplumla bütünleşmesini, o topluma uyumunu anlatmak için sık

sık kullanılan bu sözcük kısaca anlamı bütünleşme ve uyumdur.

 

HUKUK DEVLETİ NEDİR?

Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı

olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir.

 

REFORM NEDİR?

Reform kelime olarak yenilik veya ıslahat anlamına gelmektedir. 16. Yüzyılda gittikçe

olumsuzlaşan dini şartlar ve kilisenin haksızlıkları karşısında Rönesans'ın da etkisiyle önce

Almanya'da başlatılan ve kiliseleri dini değişiklik yapmaya zorlar.

 

KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların

belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı

ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir

 

POLİSİN GÖREVLERİ NELERDİR?

. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.

. Yasaların uygulanmasını sağlamak.

. Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları

gerçekleştirmek.

. Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek.

 

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 6