POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 6

GÖBEKLİTEPE NEREDEDİR ÖNEMİ NEDİR?

Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın Örencik Köyü'nün yakınlarındadır. Milattan Önce 10 binli yıllarda inşa edildiği düşünülmekte olan ve tarihteki en eski ibadet merkezi olarak kabul gördü. Yerleşik hayata geçisin ilk izleri bilgilerine, tarımı işaret eden buğday simgeleri ile ulaşıldı.

 

GÖÇMEN NEDİR?

Bulunduğu ya da vatandaşı olduğu ülkeyi ekonomik koşullardan dolayı kendi isteği ile terk edip farklı bir ülkeye, o ülkeye ait yetkililerden izin alıp yerleşen insanlara göçmen denir.

 

GÖÇÜN KAMU DÜZENİNE ETKİSİ NEDİR?

Ekonomi, işsizlik, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi durumlar göçün en büyük nedenlerindendir. Bu nedenle yeni yerleşim yerlerine ulaşıldığında orada bulunan insan sayısında artış olması nedeni ile daha önceden var olan düzenin değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni iş alanlarının açılması, okulların yapılması, ulaşım için yeni yollar ve fazladan araçların sağlanması gerekmektedir.

 

TÜRKİYE HANGİ COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir.

 

TÜRKİYE'DE 600 TANE BARAJ OLMASINA RAĞMEN NEDEN HALA BARAJ YAPILIYOR?

Türkiye su zengini bir ülke olması ayrıca küresel ısınma ile dünyada kuraklığın daha artması neden ile suların tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmedir. Bundan dolayı barajlar hem suyun tasarruflu kullanılmasını sağlar, ayrıca taşkınları ve sel felaketini önler. Barajlarda biriken sular hem içme suyu olarak hem de sulama suyu olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda suyumuzu biriktirmeli ve tasarruflu harcamalıyız.

 

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATTI'NIN YOĞUN OLDUĞU YERLER NERESİDİR?

Ø Marmara Bölgesi

Ø Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi

Ø Ege Bölgesi

Ø Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 

TÜRKİYE'DEN HANGİ DOĞAL GAZ BORU HATLARI GEÇMEKTEDİR?

Ø Rusya - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Batı Hattı)

Ø Mavi Akım Gaz Boru Hattı

Ø Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı (İran-Türkiye)

Ø Bükü - Tiflis - Erzurum     Doğalgaz Boru Hattı (BTE)

Ø Türkiye - Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu (ITG)

Ø Trans - Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Ø Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi

 

TÜRKİYE'NİN BÖLGELERİ NELERDİR?

Ø Marmara

Ø Ege

Ø Akdeniz

Ø Karadeniz

Ø İç Anadolu

Ø Doğu Anadolu

Ø Güneydoğu Anadolu

 

 

68) TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ø Orta kuşakta bulunması

Ø Verimli topraklara sahip olması

Ø Olumlu iklim koşullara sahip olması ve dört mevsimi yaşaması

Ø Su kaynaklarına sahip olması

Ø Doğal kayanların bol olması

Ø Üç tarafının denizle çevrili olması

Ø Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması

 

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

15 Temmuz Darbe Girişimi Halkın ayaklanması ve darbecilere karşı vatanını savunması nedeni ile darbe tarafı gereken desteği milletten alamayınca başarısız oldu.

 

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ NEDİR VE NEYİ AMAÇ EDİNMİŞTİR?

Başını Amerika'nın Pensilvanya şehrinde yaşayan Fetullah GÜLEN'in çektiği, dini bir kurum olarak görünüp insanları bu yolda kandırarak devletin içinde örgütlenen, devlet içindeki emellerine ulaştıktan sonra tüm gücü ile o devleti yıkıp, vatandaşlarının canına kast ederek, kendi istedikleri gibi bir yapı kurmaya çalışan bir örgüttür.

 

HİMMET NEDİR?

Kelime anlamı olarak istemek, dua etmek, yardım istemek demek olan Himmet, dini açıdan ise salih kullardan maddi veya manevi yardım istemek anlamına gelir. Diğer anlamda ise FETÖ terör örgütü kendisine finans sağlamak amacı milletin dini duygularını sömürüp topladığı paraya denilmektedir.

 

MAKLUBE NEDİR?

Mardin ve Siirt yöresine ait bir yemektir. FETÖ örgütü ile özdeşleşmiş bir yemektir de diyebiliriz.

TOPLUMSAL KURUM VE ÖRGÜT NEDİR?

Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin

oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün

yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı, akılcı ve resmî ilişkilerle oluşturulan

yapılanmalardır.

 

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli

nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur.

Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.

 

ORMAN YANGINLARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen

veya tamamen yakmasıdır.Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi

doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı

orman yangınları vardır.

 

ÜLKE SINIRI NEDİR?

Sınır veya hudut, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız

bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını ya da yasal yetki alanlarını

tanımlayan bir terimdir. ... Bu yolla ülkeye giren ve ülkeden çıkan insan, hayvan, para ve mal

devletin kontrolü altına alınır.

 

SADABAT PARKI ÜYELERİ HANGİ ÜLKELERDİR VE NEREDE İMZALANMIŞTIR?

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde

Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı.

 

NUSAYBİN'DEKİ HENDEK OLAYLARI NELERDİR?

Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK

mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî

operasyonlardır.


POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 7