POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 7

E-DEVLET NEDİR?

Devlet ve kurumlardaki birçok yasal işlemin internet ortamında yapılmasına olanak sağlayan elektronik uygulamadır.

 

ZEYTİN DALI OPERASYONUN AMACI NEDİR?

Suriye'deki iç karşılıklardan dolayı ülkenin kuzeybatısında bulunan Afrin şehrinde oluşan terör yuvalarını yok etmek ve ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış bir askeri harekettir.

 

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN GÖREVİ NEDİR?

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmaktadır.

 

FIRAT KALKANI OPERASYONUN AMACI NEDİR?

Suriye'deki iç karşılıklardan dolayı Fırat'ın doğusunda oluşan terör yuvalarını yok etmek ve ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış bir askeri harekettir.

 

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kore Savaşında yaşanan gerçek bir hikâyenin anlatıldığı filmde, Süleyman ismindeki komutan savaş meydanında bulduğu bir kız çocuğunu koruması büyütmesi ve daha sonraki yaşamını anlatmaktadır.

 

BARIŞ PINARI HAREKÂTININ İLK ŞEHİDİ KİMDİR?

Piyade Er Ahmet Topçu

 

KİTAPLARIN TABLETLERE GEÇMESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Birincisi ve en önemlisi kâğıt israfı olmadığı için ağaçların kesilmesine gerek olmamasıdır. Tabletlere birden fazla kitap yükleyebildiğimiz için daha az yer kaplayacak şekilde saklayabiliriz. Okuma sırasında yazı karakterlerini büyültme ya da küçültme yapabilir ve gözümüzün yorulmasını engelleyebiliriz.

 

KİTLE PSİKOLOJİSİ NEDİR?

Bireyler toplumları, toplumlar da kitleleri oluşturur. Oluşan bu kitlenin herhangi bir durumda ya da olay karşısında toplu olarak hareket etmesine denir.

 

KORKU KÜLTÜRÜ FOBİSİ NEDİR?

Korku Kültürü herhangi bir davranışı korku, kaygı ve endişe gibi duyguları kullanarak yaptırılmasına denir. Örneğin çok şeker yersen doktor sana iğne yapar ya da yemek yemezsen bir daha senin annen olmam gibi davranışlardır. İşte bu davranışın sonunda insanın zamanla herhangi bir davranış fiilini yapmak istediğinde sonucunda ne gibi bir ceza ile karşılaşacağını düşünmesine ya da en basit tabir ile el alem ne der düşüncesine kapılmaya Korku Kültürü Fobisi denir.

 

MOTİVASYON NEDİR?

Bireylerin bir işi ya da bir eylemi yapmak için kendini psikolojik olarak kendini hazırlamasına denir.

 

OKUMA ORANI NASIL ARTTIRILABİLİR?

Şehir merkezlerine göre kırsal kesimlerde okuma oranı daha düşüktür. Bunun nedenleri arasında ulaşım başı çeker. Köy yerlerine yeri geldiği zaman ulaşım daha zor olur. Ayrıca nüfus azlığı nedeni ile okul olma olasılığı daha düşüktür. Bunun için taşımalı eğitim ile şehir merkezlerine bir nebze ulaşım sağlanarak eğitim hayatları devam ettirilebilir. Ayrıca genel doğu kesimlerde yaşadığımız kızların okula gönderilmemesi durumunu ise mecburi eğitim ve gönderilmeyen çocukların ailelerine yasal yaptırımlar uygulanarak okuması sağlanabilir. Son olarak hayat pahalılığı göz önünde tutulduğunda kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçların devlet desteği ile sağlanması maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının okula gitmesini kolaylaştıracaktır.

 

OTORİTE NEDİR?

Bir kişinin herhangi bir kurum ya da bir toplum üzerinde kendini kanıtlamış olup, kendine sağladığı itaat ve hâkimiyet gücüne denir.

 

PSİKOLOJİK BASKI NEDİR?

Bireylerin çalıştığı kurumlarda amirleri tarafından yıldırıcı ve insanı değersiz görme sonucunu oluşturacak durumların var olması için uygulanan politikaya denir.

 

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir

merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp

satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi

yapılabilen bir tür dijital para birimidir.

 

DEMOKRATİK DEVLET NEDİR?

Demokratik devlet, tüm vatandaşlarının yönetim karşısında eşit haklara sahip olduğu; güçler

ayrılığı ilkesine dayanan ve buna bağlı olarak yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip

olan; temelinde halk olan bir devlet modelidir.

 

ASİMİLE NEDİR?

Asimilasyon çoğunluğun düşüncelerinin bir azınlığa kabul ettirilmesidir. Karşı tarafın baskı

altında hissetmesidir.

 

KİMLER SİYASİ PARTİYE ÜYE OLAMAZ?

. Hakimler ve savcılar,

. Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları,

. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri,

. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

. Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye

olamazlar.

 

REFARANDUM NEDİR?

Referandum birbirinden farklı kanunların kabul edilmesi ve anayasa değişikliği gibi önemli

görülen konularda halkında görüşlerine ihtiyaç duyulduğu için yapılan bir oylama biçimi

olarak ifade edilmektedir.

 

KÜRESELLEŞME NEDİR?

Küreselleşme, tüm dünya insanlarının siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirine

yakınlaşması ve bir bütün olma yolunda ilerlemesidir

 

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU HANGİ ALANDA ÇIKARILAN KANUNDUR? VE BU KANUNLA GELEN YENİLİKLER?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih kabul

edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti'ne (Türkiye Cumhuriyeti

Millî Eğitim Bakanlığı'na) bağlanmasını öngören yasadır.

. Medreselerin kapatılması

. İlahiyat Fakültesi ve imam hatip okullarının kurulması

. Din derslerinin kaldırılması

. Azınlık ve misyoner okullarının durumu.

 

 

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 8