POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 8

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

1958 Medine doğumlu Suudi Arabistanlı köşe yazarı ve yazardır. 2018 yılında İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştür.

 

MİLLET SİSTEMİ NEDİR?

Ülkede yaşayan toplulukları din ve mezhep esasına göre teşkilatlandırmak suretiyle yönetme biçimine millet sistemi denir.

 

ÜLKELERİN KALKINMASINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ NEDİR?

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etki bilimdir. Bilim ileri görüşlülüğü insana işleyen bir araçtır. Bilimin olması için bilinçli olunması ve bunun içinde eğitim gereklidir. Eğitim insanları hem sosyal açından hem de bilim açısından eğitir. Eğitimsiz bireylere sahip olan bir ülke körelmenin önüne asla geçemez ve sürekli birilerinin himayesi altında yaşayarak bağımsızlığını kaybeder. Bu nedenle gelişen, huzurlu ve bağımsız bir ülke olmak için önce eğitimli olmak gerekir.

 

STRES NEDİR?

Sıkıntılı ya da rahatsız edici bir durumda insanın hissettiği ruhsal ve fiziksel gerilim haline denir.

 

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Stres bir kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik halidir.

Ø Yaptığınız işte kendinize güvenin, inanın ve kararlı olun

Ø Sizi üzen ya da strese sokan durumlardan uzak durun

Ø Düzenli ve sağlıklı yaşamaya dikkat edin

Ø Sosyal çevrenizi olumsuz etkileyecek durumlardan kaçının

Ø Evet ya da hayır demeyi bilin

Ø Sizi rahatlatacak hobiler edinin

Ø Gerekirse bir uzmandan yardım alın

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

Şehirlerin eskimiş yapılarının depreme olan dayanaklıkları, olası bir depremde çevreye vereceği zararları konusunda yapılan çalışmalarda olumsuz olanların yıkılıp yerine daha modern ve dayanıklı yapıların yapılmasına 'Kentsel Dönüşüm' denir.

 

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN BİRKAÇINI SAYINIZ.

Ø Türkiye

Ø İsrail

Ø Irak

Ø İran

Ø Suudi Arabistan

Ø Mısır

 

İÇ GÖÇ NEDİR?

Aynı ülke içerisinde bulunan bir şehirden başka bir şehre çeşitli sebepler ile taşınma işlemine denir.

 

SONDAJ NEDİR VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Yeryüzüne çeşitli sebeplerle delik açma işine Sondaj denir.

Ø Petrol Sondajları

Ø Su Sondajları

Ø Temel Sondajlar

Ø Maden Sondajları

Ø Enerji Sondajları

 

GERİLLA NEDİR?

Düzenli ordular gibi olmamakla beraber küçük gruplar halinde karşılarındaki orduyu yıpratmaya çalışan askeri birliği oluşturan kişilere denir.

 

İNTERNET NEDİR?

Dünya çapında bulunan tüm bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağına denir. Ağların ağına internet denir.

 

HİTABETİN SİYASETE ETKİSİ NEDİR?

Hitap her konuda olduğu gibi siyasette de önemlidir. Bir insanın konuşma şekli o insana güvenilip güvenilmeyeceği konusunda bizlere yardımcı olur. Kesin ve net tavırlar karşısındaki insanı etkilemede çok önemlidir. Bir siyasetçi ne anlatmak istediğini karşısındakine geçiremez ise siyasi hayatında başarılı olma imkânı yoktur.

 

İDEAL İŞ ORTAMI NEDİR VE SİZCE NASIL OLMALIDIR?

Bir işçinin yapmış olduğu işi en iyi şekilde yapabilmesi için sağlanmış çalışma ortamına denir. İdeal bir iş ortamı çalışanın verimli olabilmesi için her türlü olanağın sağlanmış olması gereklidir. Kullandığı bilgisayarın son teknolojiye uygun olması, çalışılan ortamın hem sağlık hem de huzur verici olması ve çalışanın işini sevecek bir yapıya sahip olması gereklidir.

 

İNSANLAR ARASI İLETİŞİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yalnızlık insan için olan bir durum değildir. Yani insan yalnız yapamaz, o nedenle kendisine bir arkadaş bir eş aramak ister işte o zaman iletişime ihtiyaç vardır. Ayrıca bunun dışında diğer insanların karışılabileceği bir olumsuz olayı engellemek için, geçmişte yaşadığı bir durumu gelecek nesillere aktarmak için iletişim her zaman gereklidir.

 

BAŞARIDA TAKIM ÇALIŞMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Herhangi bir konuda bireylerin tek başına faaliyet göstermek yerine toplu halde hareket etmesi durumunda oluşan kavrama takım denir. Takım olarak faaliyet göstermek yapılan eylemde paylaşım yapılarak bireylerin daha az enerji harcayarak en erken bir zamanda bitirmesine olanak sağlar. Ayrıca tüm bu durumlarda başarıya ulaşmak daha kolay ve olasılığı daha yüksektir.

 

BAŞARIYI NASIL TANIMLARSINIZ?

İnsan ne yaparsa yapsın, işin sonunda pozitif çıktı alıyor ve yararlı bir payda sağlıyorsa bu hem kendi için hem de çevresi için bir başarıdır. Sonucunun çevreye fayda yerine zarar sağladığı çıktılar kötü emeller için bir başarı olabilir ama genel olarak başarısızlıktır.

 

BEDEN DİLİ KAVRAMI NEDİR?

Bir kişinin konuşma sırasında oluşturan mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinin vermiş olduğu ifadeye denir.

 

ROL PEKİŞMESİ NEDİR?

Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına da "rol pekiştirmesi" denir.

Diğer statülere ilişkin rollerin birbirini güçlendirici ya da destekleyici etkilerde bulunmasıdır.

 

DEMOKRATİK DEVLET NEDİR? DEMOKRATİK ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Demokratik devlet, tüm vatandaşlarının yönetim karşısında eşit haklara sahip olduğu; güçler

ayrılığı ilkesine dayanan ve buna bağlı olarak yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip

olan; temelinde halk olan bir devlet modelidir.

. NORVEÇ

. İZLANDA

. İSVEÇ

. YENİ ZELANDA

. DANİMARKA

. KANADA

. İRLANDA

. İSVİÇRE

. FİNLANDİYA

. AVUSTRALYA

 

ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNİ AÇIKLAYINIZ.

1982 Anayasası'nın 11. maddesine göre: "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

 

LİYAKAT VE SADAKAT NEDİR? AÇIKLAYINIZ.

Liyakat: Layık olma, uygunluk, yaraşır olma, değim. Liyakatli; liyakatli olan, liyakat ehli, iş

bilir, değerli

Sadakat: Sadakat, genel kullanımda, bir ulusa, nedene, felsefeye, ülkeye, gruba veya

insana bağlılık ve sadakattir.

 

ORGANİZE SUÇUN TANIMI NEDİR?

Organize suç, maddi çıkar veya güç elde etmek üzere çeteleşmeyi ifade eder. Ulusal ve

uluslararası bağlantılı, belli bir teşkilatlanmaya giderek gerçekleştirilen özellikle uyuşturucu

ve psikotrop maddeler, mali suçlar ile silah kaçakçılığı başta olmak üzere, yüksek kazanç

sağlayan türden suçların genel adıdır.

 

MONARŞİ NEDİR?

Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka

adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır.

 

BASRA KÖRFEZİNE KIYILARI OLAN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Basra Körfezi'nin kıyıları, İran'ın güneybatı sınırlarından Bender Abbas'a, Kuveyt'e, Suudi

Arabistan'ın Kuveyt sınırlarından Khobar'a, Bahreyn'e, Katar'a (Doha'ya da kıyısı var.),

Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Umman'a ve Maskat'a kadar uzanmaktadır.

 

TÜRK BAYRAĞI HANGİ SAVAŞLA ŞEKLİNİ ALMIŞTIR?

Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk

bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova

Muharebesi'nde gerçekleştiği söylenmektedir.

 

KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların

belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı

ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir


POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 9