POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 10

MOBESE NEDİR?

MOBESE'nin klasik tanımı, Emniyet Genel Müdürlüğü araçları için tasarlanmış iletişim altyapı olarak GPRS iletişim teknolojisini kullanan, yazılım ve mobil donanım birimlerinden oluşan, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetim Sistemlerinin (GIS/MIS) entegrasyonudur.

Ancak ülkemizde bu güvenlik amaçlı şehirlere yerleştirilen kameralara denmektedir. Kurulduğu şehirde caddelerin ve şehir merkezlerinin trafik kontrolü ve araç takibi ayrıca herhangi bir güvenlik sorunu olmamasına karşı kullanılıyor.

 

AİLE İÇİ EKONOMİK ŞİDDET NEDİR?

Aile bireylerinin lideri konumundaki kişinin tüm kazançlara el koyması, yeterince eve para bırakmayıp geçimi zorlaştırması, diğer bireylerin zorla çalıştırmak ve para harcamasına izin vermemesi durumuna denir.

 

ALT KÜLTÜR NEDİR?

Her ülkenin kendine has kültürleri vardır. Bu kültürlerin dışında giyim, dil, din ve gelenek gibi bölgesel kültürler vardır. İşte farklılıkları oluşturan kültüre alt kültür denir.

 

ANAHTAR STATÜ NEDİR?

Bireylerin toplum içinde en baskın olan statüsüne denir. Örneğin öğretmen evde baba ama herkesin gözünde öğretmendir. Öğretmen olması anahtar statüdür.

 

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ ÖNEMİ NEDİR?

Akdeniz'deki konumu nedeni ile Kıbrıs adası büyük bir stratejik öneme sahiptir. 1571 yılında Osmanlı Devleti Kıbrıs'ı fetih etti. Ancak 93 Harbinde Osmanlı'nın Ruslara yenilmesi her şeyi değiştirdi. İngiltere'nin desteğini almak isteyen Osmanlı 1878 yılında Berlin Anlaşması imzalandı ve ada Osmanlı toprağı olarak kaldı ancak kontrolü İngiltere'ye verildi.

I.Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Lozan Barış Antlaşması ile Kıbrıs tamamen İngilizlerin eline geçti. Daha sonra Rumlar Yunanistan'a katılmak istedi ve bu durumda Türkiye araya girdi iki toplumlu Kıbrıs Devleti kurulmasına karar verdi. Ancak bu durum Rumların Yunanistan'a bağlanma isteklerini değiştirmedi. Kıbrıs Millî Mücadele Gücü altına kurulan Rum örgüt Türklere karşı saldırılara başladı. Bir gecede binlerce Türk'ü katletti. Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Türkiye 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs'ta bulunan Türklerin refahı, huzuru ve özgürlüğü için Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı ve Türkiye'nin garantörlüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

 

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ PAROLASI NEDİR?

Ayşe Tatile Çıksın

 

ÖSO NEDİR?

Suriye'de oluşan iç karışıklıktan sonra ordudan ayrılan askerler ve subayların oluşturduğu orduya ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) denir.

 

TERÖR DENİLİNCE NE ANLIYORSUNUZ?

Şiddetin her türlüsünü kullanarak etrafa korku ve dehşet salmak, öldürmek, kırmak, yıkmak ve yok etmek eylemine denir.

 

NATO VE BM NEDİR?

NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan

Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha

katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek

saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır.

BM: Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve

uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan

uluslararası bir örgüttür.

 

TOPLUMSAL NORM NEDİR?

Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle

davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

 

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka 'makine' ler tarafından gösterilen zeka'dır doğal zeka ise insan zekası ve hayvan

bilişi tarafından sergilenen bilinç ve duygusallık içerir. İlk ve ikinci kategoriler arasındaki

ayrım genellikle seçilen kısaltmayla ortaya çıkar.

 

TUTANAK NEDİR?

Mahkeme ve benzeri yerlerde, söylenenlerin yazıya geçirilmesi.

 

ENFLASYON VE DEVAÜLASYON NEDİR?

Enflasyon: Bir ülkedeki mal ve hizmet alımlarındaki ortalama fiyat artışıdır.

Devaülasyon: Bir ülkenin para biriminin yabancı ülke para birimleri karşısındaki değer

kaybıdır.

 

TANAP PROJESİ NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar

Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda

üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır.

 

KENT NEDİR?

Belli bir nüfus düzeyini aşmış yerleşim yerlerine kent denmesi, nüfus ölçütüne göre yapılan

tanımlamalardır.

 

PROVAKASYON NEDİR?

Provakasyon, bir kişiyi veya grubu kışkırtarak eylemi saptırmayı amaçlamaktır.

 

DİLEKÇE HAKKI NEDİR?

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya

başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

 

DEDE KORKUT KİMDİR?

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmiş;

bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-

efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin

anlatıcısı ozandır.

 

MİLLİ EGEMENLİK NEDİR?

Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır. Ulusal

egemenliğin var olduğu devletlerde, kurucu ve yönetici güç bazı kişilerde ya da belli

gruplarda değil halktadır.

 

AYNI NEHİRDE İKİ DEFA YIKANILMAZ ATASÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.

Döngüdür. Döngü, hiçbir zaman bitmeyecek olan devinim ve hareket. Dünyadaki,

insanlardaki, yer ve gökyüzündeki, kısaca her andaki değişikliğin hiçbir zaman bitmeyecek ve

kesilmeyecek olduğunu ifade eder.

 

YARI DOĞRUDAN DEMOKRASİ NEDİR?

Yarı Doğrudan Demokrasi, demokratik toplumlarda uygulanan bir sistem. Bu demokrasi

çeşidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da katkı sağlar. Bunun için

halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması gelir, meclis tarafından kanun hazırlanır ve

halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder.

 

MUSEVİLİĞİ BENİMSEYEN TÜRK DEVLETİ HANGİSİDİR?

Hazarlar'dır.

 

KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR?

Kişisel gelişim, Kapitalist modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda bireylerin

ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya

dönük ortaya çıkan kültürel hareket ve onun uzantısı ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir.

 

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR? KİMİ VURDU? DARBE GİRİŞİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Ömer Halisdemir, Türk askeridir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler

Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral

Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler

tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıdır.

Darbe Girişimi 15 Temmuz 2016 Da Gerçekleşti.

 

YORUM SORULARI

 • MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI HAKKINDA BİLDİKLERİNİ ANLAT
 • BALTA LİMANI KISACA ANLAT
 • 3 LİDER SAYINIZ
 • ÇANAKKALE SAVAŞINI ANLATINIZ
 • KANAL İSTANBUL HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ.
 • VATAN SEVGİSİ NEDİR?
 • ANAYASADA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YERİ
 • YAHYA KEMALİN 'CEHALET ESARETTEN DAHA KÖTÜDÜR'SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.
 • POLİS OLUNCA NE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORSUN.
 • İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİNDEN BAHSEDİNİZ.
 • KUDUSÜN ÜÇ DİN İÇİN ÖNEMİNİ AÇIKLAYINIZ.
 • ŞEYH EDEBALİNİN 'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' SÖZÜNDEN NE ANLIYORSUNUZ.
 • TERÖRÜ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN YORUMLAYINIZ?
 • SURİYELİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
 • DIŞ ÜLKELERE YARDIM ETMEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ?
 • KÜRESELLEŞME İLE SINIRLARIN KALKMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

 

NOT:

YENİ BAŞLAYAN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI HAKKINDA GENEL GÜNCEL BİLGİLER EDİNMENİZDE FAYDA VAR.

SAVAŞIN BAŞLAMA NEDENİ?

TÜRKİYE'YE ETKİLERİ NELER OLABİLİR?

DÜNYA'DA ETKİLERİ NELER OLABİLİR?