Ne Aramıştınız ?

Bilim evrenseldir, çünkü bir bilimsel gelişme sınır tanımaz. Tarihte bilimin sınır tanımamasının güzel örneklerinden biri doğu medeniyetlerinde bulunan barut, pusula ve matbaa gibi buluşların zaman içinde Avrupa’ya yayılmasıdır. Bilimsel bir gelişme zaman içinde yayılır ve dünyaya tesir eder. Özellikle günümüzde bilim sınır tanımamaktadır ve tam anlamıyla evrensel bir nitelik barındırmaktadır.
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”
Tümdengelim ya da Dedüksiyon, felsefe ve mantıkta sahip olunan genel verilerden yola çıkarak özel sonuçlar çıkarma yöntemidir. Tümdengelimin aksi tümevarım metodudur.
Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir Teokraside toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır. Günümüzde Vatikan, Suudi Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir.
Dışa dönük ve atılgan insanların bakışlarında ve duruşlarında bile bir caydırıcı güç vardır. Korkak bir kişi de ise yürek gücü daha azdır. Bu güç olmadığından nerde nasıl davranacağını bilemezler ve hep ürkektir.
Türk Dil Kurumu'na göre ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı 'yapılan her doğru veya yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur' şekilde tanımlanmaktadır.
Anlatılan bazı olaylar benzetme olmadan anlatılamaz. Anlatılsa bile oldukça etkili olmaz. Kabaca bir benzetme yapılırken bundan alınılmamasını dilemek için söz arasında kullanılır.
İnsanlar vatanlarını korumalı, gelişmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu da ancak üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Eğer insanlar sorumluluklarını bilmezse, görevlerini yerine getirmezse, vatanı zarar görür.
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe" olarak bilinir.
11 Eylül saldırıları, genellikle 9/11 olarak da anılır, radikal İslamcı silahlı grup el-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı dizisidir. Akıllarda kalan en büyük terör eylemi ise ikiz kulelerin yolcu uçakları tarafından yıkılmasıdır.
Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdi. 12 Eylül Darbesi sonrasında Kenan Evren ve kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi 1983 genel seçimlerine kadar Türkiye’ye ilişkin tüm kritik kararları aldı. 1980 ihtilali ile Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı.
1283 numarası, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiyedeki okul numarasıdır.
Devlet içerisinde herhangi bir örgüt, cemaat ve grupların teşkilatlanmasına izin verilmemelidir. Liyakat esas alınmalıdır.
Sezai Karakoç – Ey Sevgili
19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği tarihi bir gündür. Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' zaferle sonuçlanmıştır. Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe" olarak bilinir.
1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri: Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri 1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri: Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri yoktu. Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar aracılığıyla yapılmıştır. 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat: Temsilciler Kurulu. 1982 Anayasası Askeri kanat: Milli Güvenlik Komitesi, Sivil kanat: Danışma Meclisidir. 1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Farklılıkları: 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır. CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir. Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi. 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi kurulacaktı). 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu. 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol alırken. 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir. 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılmıştır.
Anayasamızın 1. maddesinde Türkiye Devleti bir cumhuriyet olarak nitelendirilmiştir. Akabinde 2. maddede Cumhuriyetin nitelikleri sayılmıştır. Buna göre; ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 585. Algı operasyonu nedir? Algı operasyonu: Var olan ya da yeni oluşturulan bir düşüncenin insanlara aşılanması, kabul ettirilmesidir. Bu düşünce bilinç düzeyinde empoze edilebileceği gibi bilinç altına da empoze edilebilir
Peygamber efendimizin doğumunu.
9 Eylül 1922'de Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e girmesiyle tarihi bir olay yaşandı ve İzmir düşman işgalinden kurtuldu.
93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) 646. Kyoto protokolü nedir? “Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını 1990 yılına göre %5.2 azaltmalarını öngören bir anlaşmadır (protokolün uygulanmaması durumunda 2010 yılı salım tahminleri dikkate alınırsa bu, %29'luk bir azalmaya karşılık gelmektedir).
Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü "Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı gelince değerinin artması. [2] Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.
Abdullah Öcalan terörist pkknın ele başı ve bebek katilidir. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi sığınma hayalleriyle ülke ülke dolaşmasının ardından Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Kenya'nın başkenti Nairobi'deki havaalanında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmiştir.
Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir. Abes kelimesi gerekli olmayan lüzumsuz anlamında bir kelimedir.
Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir.
Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.
Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.
Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasında ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin alması gereken asgari Kalori miktarına göre belirlenir. Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır. Yoksulluk sınırının hesaplanması yapılırken, genellikle normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene içinde tüketebileceği tüm kaynakların değerinin toplanması ile bulunur. , Açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye’de TÜİK beliler.(Türkiye İstatistik Kurumu)
Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezâket, saygı ve görgü kurallarıdır. Ayakta bir şeyler yiyip içilmez. Telefon eden kişi önce kendisini tanıtmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken elimizle veya mendil ile ağzımızı kapatmalıyız. Kalabalık, toplu yerlerde yüksek sesle konuşmak görgü kurallarına aykırıdır. Başka bir kişinin lafı kesilmez. O kişiye karşı sürekli konuşulmaz. Karşımızdaki kişinin de konuşmasına müsade etmeliyiz. Kalabalık mekanlarda sakız çiğnenmez. Uzun zaman kalan misafire ayrı bir oda verilmelidir. Eller pantolon cebine sokulmaz. Pazarlık yapılırken mal kötülenmez. Yemek davetinde yemekler geciktirilmez. Sıra beklenilen yerlerde muhakkak sıraya geçip sıramızın bize gelmesini beklemeliyiz. Başkasının yanında ayakları uzatarak oturmak görgü kuralları dışında sayılır. Aynı zamanda büyüklerimizin karşısında ayak ayak üstüne atmak da bu duruma örnek verilebilir. Sigara ile bir ortama girilmez. Kusurlar yüze karşı açık bir şekilde söylenmez. Sokak ortasında sabit durarak konuşulmaz. Başkasının geçmesi engellenmez. Başkasının kusuru ile dalga geçilmez. Emanet eşyalar fazla geciktirilmez. Bir konuyu reddederken ciddi ve terbiyeli davranılmalıdır. Yerlere tükürmek ve çevreyi kirletmek adabımuaşeret kurallarına aykırıdır.
Haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik, orantılılık olarak tanımlanmıştır. Adaletli devlet halkının derdine çözüm arar, onları huzur içinde yaşatmaya çalışır. Adeletli devlet insan hakları ve dolayısı ile insanlık değerleri açısından dil, din, cins, ırk gibi farklılıklarda ve "yurttaşlık" gibi aidiyetlerde hiçbir gerekçe ile ayırımcılık yapmaması gerekir.
Adalet; haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik, orantılılık olarak tanımlanmıştır. Adalet sözcüğünün etik ve hukuki anlamı, dürüstlük, hakkaniyet ve eşitlik olarak kullanılır. Adalet ve eşitlik, adalet ve iyilik hem farklı ve hem de benzer kavramlar olarak yorumlanmıştır.
Herhangi bir olay yaşandığında ilk güvenlik kolları tarafından göz altı yapılıp kişilerin dinlendiği yerdir. Sosyal düzende herhangi bir aksaklık olduğunda ilk başvurduğumuz yada yardımımıza koşan ilk birim karakoldur.
Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir.
Adli sicil, ortak hukuk sisteminde genellikle potansiyel işverenler tarafından adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan sabıka kaydına ilişkin bilgilerdir. Adli sicil uygulamaları ülkeler arasında ve hatta bir ülke içindeki eyaletler arasında değişmektedir.
Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar."
Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere kurulan devlet kurumudur.
ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi 31 Ağustos'ta tamamlandı. Bu sürede Taliban, ABD ile imzaladığı Doha Anlaşması gereği söz verdiği gibi NATO birliklerine saldırmadı ancak grubun hükümet güçlerine yönelik saldırıları devam etti. Taliban ülke içinde büyük vilayet merkezlerini ele geçirdi. Taliban güçleri, 15 Ağustos sabahı Kabil'e girmeye başladı ve yönetimi barışçıl şekilde devralmak istediklerini açıkladı. Bir gün önce ülkesini savunacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Gani, akşama doğru Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla Afganistan'dan ayrıldı. Ayrıca birçok bakan ve üst düzey bürokrat da ülkeden kaçtı. Uluslararası yardım ve basın kuruluşlarının çoğu çalışanı da bu süreçte ülkeyi terk etti.
Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik; Teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. Bu akımın takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 191. maddesi duruşmanın yapılışı ile ilgili hususları düzenlemektedir.Öncelikle Sanık, duruşma salonuna bağsız olarak alınır. Yani sanığa duruşma salonunda kelepçe takılmaz.Daha sonra Hakim yoklama yapar. Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmediklerini saptar ve duruşmaya başlandığını söyler. Buna “duruşmanın başlaması kararı” denir. Duruşmaya başlandığı zapta geçirilir.Mahkeme başkanı veya hâkim, iddianamenin kabulü kararını okur. Burada “okuma” kelimesine kkat edilmelidir. Yargılamaya başlanabilmesi için Mahkemenin iddianamenin kabulüne dair bir karar vermiş olması gereklidir. Bu kararın mutlaka yazılmış olması gereklidir. Dosyada bulunmalıdır. Daha sonra, eğer varsa, tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.
İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.
Hukuk kuralları, insanların davranış ve eylemlerini düzenler ve bazı sınırlamalar getirir. Hukuk kurallarının yaptırımı söz konusudur. Ahlak kuralları da insan davranış ve eylemlerini sınırlandırır, ancak hukuk kurallarından farklı olarak ahlak kurallarının yaptırımı yoktur. Hukuk kuralları yazılıdır.
Ailenin gelir ve giderleri konularında eşini bilgilendirmiyor ve aileyi ilgilendiren konularda tek başına karar veriyorsa, eşinin mallarına veya gelirine el koyuyorsa, çalışmasına engel oluyor veya zorla çalıştırıyorsa da bu yaptıkları ekonomik şiddet olarak tanımlanır.
Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18 °C dir. Günümüzde muz sıcak bir iklim meyvesi olmaktadır. Avrupa dışında da dünyada Kuzey Kutup Dairesinin yaklaşık 2 derece altında olan jeotermal sular ile ısıtılarak serada yetiştirildiği de bilinmektedir. Buna ek olarak Hindistan, Ekvator, Meksika, Tanzanya, Kosta Rika, Vietnam, Bangladeş, Kamerun, Kenya ve de Honduras bölgelerinde genelde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Arnavutluk Bosna-Hersek Cezayir Fas Fransa Hırvatistan İspanya İsrail İtalya Karadağ Kıbrıs Mısır Lübnan Libya Malta Monako Slovenya Suriye Tunus Türkiye Yunanistan
Mürted Hava Meydan Komutanlığı
Mersin'de , Nükleer Enerjinin Avantajları: -Nükleer güç üretimi diğer kömür, doğal gaz veya petrol kullanarak elektrik üreten teknolojilere göre çok daha az miktarda karbondioksit salınıma neden olur. Yani nükleer santrallerin sera gazı emisyonları daha az olduğundan küresel ısınmayı hızlandırıcı etkileri daha düşüktür.
Akkuyu Termik Santrali’nin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Nükleer enerji; Fosil yakıtlara bazla üretimi çok daha ekonomiktir. Yılın her döneminde aynı kapasitede üretim mümkündür. Mevsimden ve çevre olaylarından etkilenmez. Her zaman tam kapasite çalışma imkânı vardır. Hammadde olarak fosil yakıtlara göre daha avantajlıdır. Üretim konusunda diğer santrallere göre daha fazla enerji üretir. Daha az bir kurulum alanında daha fazla enerji üretimi sağlar.
Bir görüşün, bir inanışın, hayat çizgin, aklını kullanma bilgi ve becerin varken başkasının kıt aklıyla davranış şeklidir.. Başkasının aklıyla hareket eden başkasının maruz kalacağı sıkıntıya da aynen ortak olacaktır.
Akran zorbalığı, okul yaşantısı içinde bir öğrencinin/öğrencilerin bir başka öğrenciyi/öğrencileri, tekrarlayan aralıklarla olumsuz etkilere maruz bırakması olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık uygulayan çocuklar için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Cevap : Alevilik, Ali ve On İki İmam'ın öğretilerini öğretmiş olduğu varsayılan Hacı Bektaş-ı Veli'nin mistik Alevi İslami öğretilerini takip eden yerel bir İslami gelenektir. Sünnilik ve Onikicilik'ten farklı olarak Alevilerin bağlayıcı bir dini dogmaları yoktur ve öğretiler dede adı verilen dini bilgin tarafından aktarılır.
Sözcük anlamı Hz. Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar demektir. Bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkan Alevilik, tarikat olmadığı gibi, tek bir tarikata da bağlanamaz. Daha çok bir mezhep, bir din görünümündedir (A. Gölpınarlı). Kısaca söylemek gerekirse, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra,Hz. Ali’nin halife olmasını isteyen, onu imam olarak kabul eden, daha sonra ise Şii-Batıni inançlara bağlananların tümüne Alevi denir.
Algı operasyonu: Var olan ya da yeni oluşturulan bir düşüncenin insanlara aşılanması, kabul ettirilmesidir. Bu düşünce bilinç düzeyinde empoze edilebileceği gibi bilinç altına da empoze edilebilir.
Algı, beş duyu organı tarafından kavranabilen gerçeklerin zihin tarafından idrak edilmesi ve yorumlanması demektir. Örneğin masanın üstünde kırmızı bir kalemin olduğunu algılamak için öncelikle o kalemin görülmesi gerekir. Zihin yoluyla doğrudan algılanan şeyler ise rüyalar, hatıralar ve kavramlardır. İdrak kelimesi ile beraber aynı zamanda idrak etmek kelime grubu aslına bakılırsa birbirine benzer anlamlar taşımaktadır. Bu bağlamda, ‘Akıl erdirmek, anlamak ve kavramak’ şeklinde bu kelime grubunun ifade edildiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda ‘erişmek ya da ulaşmak’ şekilde de farklı anlamlar üzerinden ele alınır.
Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili hâlen meçhul olan bir suikast sonucu öldürülmüş polis müdürüdür.
Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı.
Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak gelişen bir kültür “altkültür” olarak tanımlanır. Alt kültür örnekleri arasında hippiler, hipsterler, emolar, apaçiler, furry fandom, gothlar, motosiklet kulübü üyeleri ve dazlaklar sayılabilir.
Amir; altında bulunan kişilerin üstü konumunda yer alan kimseye denmektedir.
Analitik düşünme en kestirme tabiri ile, bir problemin çözümünü tümden gelerek bulma sistemine dayanır. Biraz daha açacak olursak problemi alt başlıklara ayırarak, küçük parçalara bölerek sınıflandırmak ve her bir parça üzerinde çalışma yaparak asıl sorunu çözmeye çalışmak anlamını taşıyan bir yaklaşımdır. Tamıyla çözüm odaklı bir yaklaşım biçimi olan analitik yaklaşımlar, sorun çözme konusunda da ciddi anlamda zaman kazandırır. Bir bütünü ele alan bu düşünce biçimi, bütünü optimum seviyede parçalar ve parçalardan yola çıkarak en hızlı şekilde çözüm sunmayı amaçlar.
Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.
Anayasa değişikliği süreci, en az TBMM üye tam sayısının 1/3 ’ü oranındaki milletvekilinin yazılı ve gerekçeli değişiklik tekliflerini havi metni Meclis Başkanlığına sunmalarıyla başlar. Meclis Başkanı değişiklik teklifini Anayasa Komisyonuna havale eder. Anayasa Komisyonunda görüşülüp kabul edilen teklif taslağı TBMM Genel Kuruluna gönderilir. TBMM Genel Kurulunda evvela Anayasa değişikliğine dair taslağın tamamının görüşülmesine geçilmesi oylanır. Bunun kabulü için Anayasa değişikliğinin yapılması için aranan nitelikli çoğunluk aranmayıp, adi çoğunluk yeterlidir. Yani, değişiklik teklifinin görüşülmesine geçilmesinin kabul edilmiş olması için, Anayasa değişikliklerini havi maddenin kabulünde aranan asgari karar yeter sayısının varlığı gerekmeyip, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyunun elde edilmiş olması kâfidir. Bahse konu aşamadan sonra maddelerin görüşülmesine geçilir. Anayasa değişikliğini havi bir maddenin kabulü için en az TBMM üye tamsayısının 3/5 ’inin kabul oyunun varlığı şarttır. Anayasa değişiklikleri, adi kanun değişikliklerinden farklı olarak ivedilikle görüşülemez. Anayasa değişikliği tekliflerinin Genel Kurulda iki kez görüşülmesi ve bir nevi serinleme süresi anlamında, ilk görüşmeyle ikinci görüşme arasında en az kırsekiz saatin geçmiş olması gerekir. TBMM Genel Kurulunda son oylama dâhil Anayasa değişiklikleri için aranan asgari çoğunluğun kabul oyuyla kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi aslında bu nota itibari ile kanun halini almıştır. Ancak kanun halini alan değişiklik teklifinin mer’i hale gelebilmesi için başka prosedürlerin de tahakkuk ettirilmesi gerekir. Bu doğrultuda olmak üzere TBMM’de kabul edilen değişiklik teklifi Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanının kendisine gönderilen teklif metnine dair tasarrufu, aslında bir onay niteliğinde olmayıp, değişikliğin sonuçlarını doğurmasının ilk aşaması çerçevesini teşkil eder tarzda hukuk âlemine intikal ettirmekten ibarettir.
Anayasa hukuku, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kurulusunu, isleyisini ve bu organlar arasındaki karsılıklı iliskileri ve devlet karsısında vatandasların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk bilimi dalıdır.
Anayasa hukuku temelde devletin temel işleyiş biçimlerine değinir, yani yasama(yasa koyucu, yaratıcı güç), yürütme organı(idare biçimleri, hükûmet görevleri, başbakan ve bakanların görevleri), yargı organı(mahkemeler, yargıcın takdir yetkisi veya yarattığı hukuk vb.)... bunlara temel oluştururken aslında bunları bir yandan da denetleyen sistem anayasa hukukunun ta kendisidir.
Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. 836. Türkiye’nin yap-işlet-devret modeli nedir? İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dâhil) sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ifade etmektedir. Yap-işlet-devret modelinde temel amaç, kamu yatırımının özel sektör eliyle yaptırılmasıdır. yatırımların her aşaması, yönetim tarafından denetlenmektedir. yatırımcı, yönetimin izni olmadan üretim yetkisini başkasına devredemez. YİD modelinin amacı, alt yapı veya bayındırlık işlerinin özel sektör tarafından yaptırılması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak tesisin kamu kurum ve kuruluşuna devredilmesidir.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'deki anayasal yüksek yargı organlarından biridir. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında yasa, yasama organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir. Anayasa, yasaların hangi genel esasa bağlı olduğunu ortaya koyan temel esasları, ilkeleri belirler. Yasalar ise uygulamaları, ceza ve müeyyideleri belirler. Yasa ile anayasa arasındaki en temel fark ise yasaların anayasaya aykırı olamayacağıdır
“kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu mak- satla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Aynı şekilde “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz”.
Türk hukukunda seyahat özgürlüğü, anayasal bir temel hak olarak AY madde 23 hükmünde “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir… Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Anayasanın, bireylerin dokunulmaz alanlarını korumak üzere, siyasal yönetim üzerinde etkili bir kısıtlayıcı olarak işlev gördüğü devlettir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. Maddesine göre: 'herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. ' Maddesi uyarınca herkes ülke sınırları içinde istediği bir yere yerleşebilir.
Anayasa şikayetinin işlevi, özünde, idari makamların ya da yargı organlarının kararlarıyla, hakları ihlal edilen bireylere Anayasa Mahkemesi'nde dava açma hakkı tanımak suretiyle temel hakların etkili biçimde korunmasıdır. 356. Ticaret savaşları nedir? ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları hakkında neler düşünüyorsunuz. Ticaret savaşı, devletlerin diğer taraf tarafından oluşturulan ticaret engellerine yanıt olarak birbirlerine karşı tarifeler veya diğer ticaret engelleri yükselttiği veya oluşturduğu aşırı korumacılıktan kaynaklanan ekonomik bir çatışmadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında devam eden bir ekonomik anlaşmazlıklardır. Anlaşmazlık, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump 'un, ABD'nin "haksız ticaret uygulamaları" dediği şeylerde değişiklik yapmaya zorlamak amacıyla Çin'e tarifeler ve diğer ticaret kısıtlamalar koymasıyla başladı. Bu uygulamaların gerekçeleri arasında artan ticaret açığı, fikri mülkiyet hırsızlığı ve Amerikan teknolojisinin Çin'e zorla aktarılması yer alıyor. 1980'lerden bu yana Trump, ülkenin ticaret ortakları tarafından "parçalandığını" söyleyerek ABD'nin ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek için tarifeleri savunmaktaydı ve bu tarifelerin uygulamak başkanlık kampanyasının ana planlarından biri haline geldi. Bazı iktisatçılar ve politikacılar ABD'nin devam eden ticaret açığının sorunlu olduğunu iddia etseler de, pek çok iktisatçı bunun bir sorun olmadığını ve az sayıda tarifenin bir çözüm olduğunu savunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret savaşı, çiftçiler ve üreticiler için mücadeleler ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlar getirdi. Diğer ülkelerde de ekonomik zarara yol açmış olsa da, bazı ülkeler boşlukları doldurmak için artan üretimden faydalanmaya çalışmaktadır. Ayrıca borsada istikrarsızlığa yol açtı. Çin ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin hükûmetleri, ABD-Çin ilişkilerindeki bozulmanın ve tarifelerin neden olduğu zararın bir kısmını ele almak için adımlar attı. Ticaret savaşı, ABD'li işletmeler ve tarım örgütleri de dahil olmak üzere uluslararası alanda eleştirildi, ancak çoğu çiftçi Trump'ı desteklemeye devam etti. ABD'li politikacılar arasında görüşler karışıktı ve çoğu Çin'e baskı yapılması gerektiğine katılıyor. Kasım 2019 sonu itibarıyla, ABD'nin Çin'in haksız ticaret politikaları olarak gördükleri şeyle yüzleşmek zorunda kaldığını açıklayan Joe Biden ve Elizabeth Warren dahil olmak üzere önde gelen Demokrat başkan adaylarından hiçbiri tarifeleri kaldıracaklarını söylemedi. Senatör Bernie Sanders tarifeleri bir müzakere aracı olarak kullanacağını söyledi ancak Trump'ın eylemlerini "tamamen mantıksız ve tüm dünya ekonomisini istikrarsızlaştırmak" olarak eleştirdi.
MADDE 1- Türkiye Devleti MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara'dır. MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
MADDE 1- Türkiye Devleti MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara'dır.
1982 Anayasası'nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa'ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.
Vergi Ödevi Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve on dört arkadaşı Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti oldu.
Karşımızdaki insana ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için kullanılan deyimlerin başında gelir.
Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı. İnsanın kültürel ve fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.
Arap Baharı, 2010 yılında başlayan, Arap dünyasında yaşanan bir dizi hükûmet karşıtı protesto, ayaklanma ve silahlı isyanlardı. Arap Baharı; Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel, toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir
Araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları, ürünü kullanıcılar ile buluşturmadan önceki gelişim süresinin ilk aşamasıdır. ARGE, ulusal düzeyde rekabet avantajı sağlayabilecek yeni ve gelişmiş bir teknoloji yaratma projesinin başlangıcıdır. Arge sonucu gelişmiş üretim teknikleri ile üretim yapmak, yeni ürün üretmek firmalarımızın uluslararası rekabette başarılı olmaları için en önemli araçtır.
Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2