Ne Aramıştınız ?

Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi’nde gerçekleştiği söylenmektedir.
Hilal” İslamiyet’i “ Yıldız ise “Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan “kanı” temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre ise Ayyıldız Orta Asya’dan gelen “ Türklüğü” kırmızı zemin ise “ Vatanı” temsil ettiği söylenmektedir.
Türk Ceza Kanunu (TCK), 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı ceza kanunudur
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü, her yıl “Türk Dil Bayramı” olarak kutluyoruz
Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.
5 TL: Ordinaryus Profesör Doktor Aydın Sayılı 10 TL: Profesör Doktor Cahit Arf. 20 TL: Mimar Ahmed Kemaleddin. 50 TL: Fatma Aliye Hanım. 100 TL: Buhurizade Mustafa Itri. 200 TL: Yunus Emre.
10 Nisan 1845
Türk kelimesi, ilk defa Göktürk Devletini kuran topluluğun adı olarak Göktürk Yazıtlarında görülmektedir. Bu yazıtlarda Türk adı bazen “Türük” şeklinde çift heceli, bazen de “Türk” şeklinde tek heceli olarak yazılmış ve söylenmiştir[
Asya Hunları
1921 Anayasası Ana madde: Teşkilât-ı Esasîye Kanunu. ... 1924 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1924) 1961 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961) • 1982 Anayasası Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)
İsmet İnöünü
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) raporuna göre Türkiye'nin doğal gaz ithalatında Rusya yüzde 33.42'lik pay ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 17.04 ile ABD, yüzde 13.83 ile İran, yüzde 12.08 ile Azerbaycan, yüzde 10.26 ile Cezayir, yüzde 7.93 ile Mısır, yüzde 2.09 ile İspanya, yüzde 2.09 ile Katar, yüzde 1.64 ile Trinidad ve Tobago takip ediyor.
Tarım ve üretim anlamında gelişme olmuştur. Makineleşmenin artması ile daha fazla üretim olmuştur. Traktör sayısının artması ile daha az insan gücü ile daha fazla alan ekilmiştir. Üretimin artması ile iç piyasanın ihtiyaçlarının karşılanma yüzdesi artmış, ithalat azalmış, ihracat artmıştır
Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır.
Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki istikrarsızlık ve çatışmalar Türkiye’nin geleneksel güvenlik sorunlarının başında gelir. Türkiye’nin iç güvenlik sorunları ise terör örgütleri ve yapılanmalarıdır? Pkk, Fetö, daeş dhkp
Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan kısımlarında görülen Karadeniz iklimi, doğal görüntüsüyle öne çıkmaktadır. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer alan Karadeniz kıyılarına hakim olan bu iklim, ılıman bir karaktere sahiptir. Denizel termik özellikler ve her mevsim yağış göstermektedir.
  • Anayasa Mahkemesi
  • Yargıtay 
  • Danıştay
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Depremin zararları nasıl en aza indirilir? Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak) İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olmak, 500 milyar dolar ihracat ve kişi başı milli gelirin 25 bin dolar olması Enflasyonun %5’e düşürülmesi
Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir.
TCG Anadolu
Somali’nin başkenti Mogadişu’da
Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923
Erzincan havalimanı
İlk uçak fabrikası ülkemizde Kayseri ilinde kurulmuştur. TOMTAŞ ismine sahip olan ilk uçak fabrikası açılış tarihi ise 6 Ekim 1926'dır. Ancak hazırlık aşamaları 16 Şubat 1925 yılında başlamıştır.
Türkiye, dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip olan Orta Doğu ve Hazar Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan Akdeniz Havzası içinde yer alır. Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır.
Bulgaristan Sınır Kapıları: Dereköy ve Kapıkule Sınır Kapısı Gürcistan Sınır Kapıları: Sarp ve Türkgözü (Posof) Sınır Kapısı İran Sınır Kapıları: Kapıköy, Esendere ve Gürbulak Sınır Kapısı Suriye Sınır Kapıları: Cizre, Girmeli, Şenyurt, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, Mürşitpınar, Öncüpınar, İslahiye, Öncüpınar, Çobanbey, Yayladağı ve Cilvegözü Sınır Kapısı Yunanistan Sınır Kapıları: İpsala, Karaağaç - Pazarkule ve Uzunköprü Sınır Kapısı
Somali
Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır.
Ucuz ürünler her ne kadar insanlara cazip gelse de kısa sürede kullanılmaz olurlar. Böyle bir durumda aynı üründen tekrar tekrar alacağımız için aslında daha çok para harcamış oluruz.
Güvenli ulaşım, bir bireyin, topluluğun ve etrafındakilerin trafik kurallarına uyarak, dikkatli bir şekilde her hangi bir yere ulaşmasıdır
Güvenli ulaşım, bir bireyin, topluluğun ve etrafındakilerin trafik kurallarına uyarak, dikkatli bir şekilde her hangi bir yere ulaşmasıdır.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi ve konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler, sinema, kahvehane, ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.
AMATEM'e göre, yasal olan ya da olmayan, uyarıcı ya da uyuşturucu niteliği olan, bağımlılık yapan maddelerin tümüne “uyuşturucu madde” denilmektedir. “Madde Kullanımı/Bağımlılığı” dendiğinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle birlikte tütün ve alkol ürünleri de kapsanmaktadır.
Barış hakkı, Çevre hakkı, Halkların kendi kaderini tayin (self-determinasyon) hakkı, Gelişme hakkı, Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı.
Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır. Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun olarak) İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır. Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.
Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet
Üniter devlet, devletin temel unsurları olan ulus, toprak ve egemenlik unsurları ile devletin temel anayasal organları olan yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin tek olma özelliğine sahip bulunduğu devlet biçimini ifade eden kamu yönetimi terimi.
İnsan hem etkilenen, hemde etkileyen bir varlıktır. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler, birbirlerinin huyunu kapar.
Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi'nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.
16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul’da Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.
İl Bütçesini Hazırlamak Jandarma ve Polisin Görev Yerlerini Değiştirmek İl Özel İdaresini Denetlemek Kamu Düzenini Sağlamak Devlete Bağlı Olan Kurumların Denetimini Yapmak Devlet adına tüm devlete ait olan kuruluşların il bazında denetimini yapmak.
Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova'da, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı "Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması" ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB'ydi
14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova’da, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı “Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB’ydi.
Karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür.
Vergi ödevi, maddi ve şekli ödevlerden oluşmaktadır. Yükümlünün vergi borcunun ödenmesi maddi anlamda vergi ödevidir. Bunun yanında bildirim, defter ve kayıtlara ilişkin belirlenmiş usuller ve beyanname verme kuralları şekli anlamda vergi ödevi niteliğindedir.
Versay Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. 28 Haziran 1919’da imzalanmıştır. İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya'da büyük tepkiye yol açmış ve "ihanet" olarak kabul edilmiştir.
Vesayet velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlıların kanunda öngörülen şartların oluşmasıyla birlikte belirli konularda menfaatlerinin gözetilmesi ve temsilleri için düzenlenmiş hukuki bir kurumdur.
Bu tabirin anlamı, bir ülkenin kendi savaşını başkasına yaptırmasıdır. Küresel ve bölgesel güçlerin birbirlerine doğrudan savaş ilan edip, saldırmak yerine, kendi güç mücadelelerine üçüncü tarafları dâhil etmek suretiyle nüfuz alanlarını genişletmeyi, çıkarlarını korumayı ve artırmayı hedefledikleri savaş biçimi.
Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis
Avusturya
Wilson İlkeleri aynı zamanda Wilson prensipleri olarak bilinir. 14 maddeden oluşur ya da 14 nokta olarak dile getirilir. 8 Ocak 1918 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson’ın, ABD Kongresinde yaptığı bir konuşmada bahsetmiş olduğu ilkelerdir. Dünya Savaşı'nın ardından kurulması gereken yeni dünya düzenine ilişkin görüşleri ifade eder. Özellikle ileride yaşanabilecek başka bir Dünya Savaşı'nın önüne geçmek ve adil olan sınırları düzenlemek amaçlı önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tabii o dönem savaş içerisinde olan hiçbir devlet bu önerileri kabul etmedi. Ancak savaş sonrası Wilson İlkeleri Barış Konferansı'nda ön plana çıkarak, sömürgeci devletleri önemli oranda etkilemiştir. Wilson İlkeleri toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası başka bir savaş olmaması ve düzen sağlanması için önemli bir yere sahiptir. Barış Antlaşmasından sonra başka hiçbir uluslararası anlaşmaya gidilmemelidir. -Uluslarda denizlerde savaş ve barış dışında serbestlik olmalıdır. Barış onaylayan ülkeler arasında ekonomik engeller kaldırılmalıdır. Her ülkenin kendi iç güvenliğini sağlayacak yeterli güvence verilmelidir. Bu ilkeler arasında Türkiye’yi ilgilendiren durumlar 12’inci maddede yer almıştır. Bu maddede yer alan ‘Osmanlı imparatorluğunda Türklerin oturdukları, çoğunluk sağladıkları bölgelerin bağımsızlığının sağlanması, Türk egemenliği altında bulunan diğer unsurlara da özerk bir gelişme için yeterli bir fırsatın sağlanması’ ilkesi Türklere bir milli devlet kurma hakkını tanıması bakımından önemlidir. ‘Türk egemenliği altında bulunan uluslardan’ kasıt ise çoğunluğu oluşturan ve Türkiye’den koparılan Arap coğrafyasıdır. Bu durum Türkiye içindeki azınlıkları hiçbir şekilde kapsamamıştır. Nitekim Başkan Wilson’un Ağustos 1919’da ‘Ermeni katliamları ve Ermeni Mandası’ konularını araştırmak üzere Kafkasya ve Anadolu’ya gönderdiği General James Harbord yazdığı raporda: ‘Ermeni nüfusunun Anadolu’da bir iki küçük ilçe hariç hiçbir yerde çoğunluk oluşturmadığından ve dolayısıyla da Anadolu’da bir Amerikan mandası kurulamayacağını’ belirtmiştir. Nitekim aynı tarihlerde İstanbul’da Amerikan Yüksek Komiseri olarak görev yapan Amiral Bristol’un hazırladığı raporlar da benzer niteliktedir.
Beyin Kapasitesini Arttırır. ... Yaratıcılığını Geliştirir. ... Sosyal Çevreni Genişletir. ... Kültürel Farkındalık Sağlar. ... Akademik Kariyerine Katkı Sağlar. ... İş Seyahatlerinin Aranan Elemanı Olursun. ... İş İstihdamı Sağlar. ... Diğer Dilleri Daha Kolay Öğrenirsin.
Yankesicilik, kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır. Kapkaç ise kelime anlamıyla, kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir çeşit hırsızlık olayıdır.
Birinci Anlam: Hata yapan insanlar bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve hatalarını düzeltmek için çaba sarf etmelidir. Hatasını kabul etmeyenler insanlar gibi suçu ve sorumluluğu başkasının üstüne atmak çözüm değildir. İkinci Anlam: İş yaşamında da sıklıkla kullanılan Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner sözü, işler her zaman planlandığı gibi gitmez anlamında da kullanılır. Plan aşamasında doğru görünen şeylerin gerçekleşmeye başladığında yanlış olduğu ortaya çıkabilir. Önemli olan bu yanlışları erken fark edebilmektir. Yanlış hesaplar için herkesin bir B planı olmalıdır.
Kelime anlamı zorla yaptırma demektir. Hukuk kuralına uymayan kişiye kuralın zorla uygulatılmasıdır.
Yardımseverlik, hayırsever olma durumu, iyilikseverlik, yardıma muhtaç insanlara yardım etmekten hoşlanma durumudur. Yardım alan kişi gördüğü yardımdan ötürü mutlu olur. Polisin yardımseverliği , polis devleti temsil ettiği için, devlet vatandaşına polis ile şefkat elini uzatır onu korur kollar.
Yargının bağımsızlığına eşlik eden bir başka önemli ilke de "yargının tarafsızlığı"dır. Bağımsızlık yargının çevresel etkilere karşı korunmasını ifade ederken, tarafsızlık, bağımsızlığın sağlanmasının ardından, yargıcın iç muhakeme aşamasında peşin hükümlerden, ideolojik eğilimlerden kurtulmasını anlatır.
Yargı erkinin, önündeki uyuşmazlık hakkında karar verirken yan tutmamasını, tarafların herhangi biri lehine, eşit olmayan bir şekilde, gerek tarafların kendisinden, gerek dışarıdan gelen herhangi olumsuz bir etki nedeniyle ve gerekse hâkimin kendi kişiliğinden, eğitiminden, kültüründen ve politik düşüncesinden kaynaklanan duygu, önyargı ve düşüncelerle farklı davranmaması, kişiliğinden ve her türlü etkiden sıyrılarak karar vermesi, verilen kararın toplumda önyargısız verildiği görünümüne sahip olmasını ifade eder.
Yarı Doğrudan Demokrasi, demokratik toplumlarda uygulanan bir sistem. Bu demokrasi çeşidinde halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması gelir, meclis tarafından kanun hazırlanır ve halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder.
Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak desenlere ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyuşmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kurullar bütünüdür
Yasama; yetkisini Anayasadan alan yasa yapma ve yasa koyma işlevini yerine getiren bir meclistir, parlamentodur. Yasama organı, meclis; anayasal yetkiyi kullanan kuvvetlerden birisidir.
Yasama sorumsuzluğu, Parlamento üyelerinin görevlerini yerine getirirken açıkladıkları düşüncelerinden, sözlerinden ve verdikleri oylardan dolayı hukuki ya da cezai takibata uğramamalarını ifade eder. Yasama sorumsuzluğu süreklidir, kaldırılamaz. Yani bir parlâmento üyesinin görevi dolsa bile, yasama sorumsuzluğundan yararlanır. Bu sorumsuzluk sayesinde, parlamento üyeleri düşüncelerini serbestçe açıklayabilecek, hiçbir şeyden çekinmeyeceklerdir.
Yaşam doyumu kavramı ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından ortaya atılmıştır. Yaşam kişinin geçirdiği zamanın tamamıdır. Doyum ise, insanların beklentilerinin, gereksinimlerinin, istek ve arzularının karşılanması veya organizmada açlık, susuzluk vb. gibi temel biyolojik ihtiyaçların ya da merak, sevgi, yakınlık, başarı vb. gibi ruhsal ihtiyaçların giderilmesi sonucu denge durumunun yeniden kurulması olarak tanımlanmaktadır. Yaşam doyumu bir bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde bireyin tüm yaşamını pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.
Yaşam Doyumu değerlendirmesi bir ölçeğin sınırlarından çok bireyin ruhsal kriterlerine uygun bireysel bir pozitiflik halidir. Bu kavram 1961 yılında Amerikan psikolojist Neugarten tarafından ortaya atılmış olup insanların beklentilerinin, istek ve arzularının karşılanması ile beraber kişilerin ruhsal denge kazanmaları durumudur. Sadece iş ya da sosyal hayat gibi tek bir kavrama odaklanmayıp her boyutu içermesi nedeni ile birçok karışıklık yaratmakta ve bireylerin son sözü söylemelerini geciktirmektedir. İş hayatında yeteri doyumu yakaladığını düşünen bir insan, aile ya da arkadaş ortamında negatife düştüğünde bu doyumu tam olarak yakalayamamakla birlikte bireysel kimliğinin bütünü konusunda kararsızlıklarla boğuşmaktadır.
Mehmet Yaşar Büyükanıt (1 Eylül 1940 – 21 Kasım 2019) Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı.
Örf ve adet hukukuna gelenek hukuku da denilmektedir. Gelenek (örf ve adet) hukuku yazılı değildir. Örf ve adet hukuku yazılı olmamasına rağmen, kanunlarda kendisine yer verilmiştir. hakimler eğer kanunun ilgili maddesinde bir boşluk söz konusuysa takdir yetkilerine bağlı olarak o boşluğu örf ve adet hukukuna göre doldurabilirler. tabi bu sadece kanunun izin verdiği ölçüde olabilir. örf ve adet hukukuna en çok değinilen kanunlar; medeni kanun, borçlar kanunu ve ticaret kanunu gibi özel hukuktan gelen kanunlardır.
Görgü kuralları, gelenekler, ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar nesilden nesile geçerek süreklilik kazanır. Örneğin; ihtiyacı olana yardım etmek, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak, bayramlarda büyükleri ziyaret etmek yazılı olmayan kurallardır. 546. Osmanlı Devleti’nin başkentlerini sayınız. Osmanlı Devletinin başkentlerini sırasıyla belirtmek gerekirse ilk başkent Söğüt ikinci başkent İznik üçüncü başkent Bilecik dördüncü başkent Bursa altıncı başkent Edirne ve yedinci başkent İstanbul olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devletine en uzun başkentlik yapan iki il Edirne ve İstanbul'dur.
Vaka-i Hayriye diye isimlendirilecek olan bir karar ve hareketle, 15 Haziran 1826'da Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı.
Türkiye'de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir.
Aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin bazı koşullarda, bazı yetkilerini kendi iradesiyle alt kademedeki yöneticiye veya yöneticilere devretmesidir.
1.Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin bazı koşullarda, bazı yetkilerini kendi iradesiyle alt kademedeki yöneticiye veya yöneticilere devretmesidir. Devredilen yetkiler, yöneticinin iradesine bağlı olarak her an geri alınabilir. 2. Yetki devri, egemen bir devletin merkezi hükümetinden bölgesel veya yerel düzey gibi alt ulusal düzeyde yönetmek üzere yetkilerin yasal olarak devredilmesidir. Bu bir idari ademi merkeziyetçilik biçimidir.
Yetki ve usulde paralellik ilkesi, bir işlemi değiştirmeye, ilga etmeye veya geri almaya yetkili makamın idari işlemi tesis eden makam olduğu ve bu işlemin tesis edilmesinde uygulanan usulün, işlemin değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınmasında da geçerli olması anlamına gelir.
Merminin dengesini ve hızını artırarak menzil, tahribat ve hedefi vurma etkilerini artırır. Namlu içindeki oyuklara "yiv", çıkıntılara ise "set" denir. Bu tür namluya sahip tüfeklere ise "Yivli tüfek" denir.
Trafik güvenliği- yol güvenliği trafikte ölüm veya ciddi biçimde yaralanmaları önlemek için kullanılan yöntem ve önlemlerdir. Trafik güvenliği, hız sınırları, herhangi bir madde etkisi altında araç kullanma yasağı ve trafik ışıkları ve kavşaklar gibi kontrol sistemleri gibi kuralları içerir.
YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.
Normal kanunlarla aynı usuller içerisinde değiştirilebilen anayasadır.Yani daha sade bir anlatımla; kolay usullerle değiştirilebilen anayasadır.
F tipi cezaevi, yüksek güvenlikli bir cezaevi olarak ifade edilebilir. Türk ceza sistemine göre devlete karşı işlenen suçlara ve organize işlerden dolayı suçlu olan kişilerin yerleştirildiği cezaevleridir.
Yüksek iş doyumu kişinin işini, iş arkadaşlarını, iş ortamını sevmesi diğer bir ifade ile işe ilişkin pozitif bir tutum geliştirmesi ile ilişkilidir. Düşük iş doyumu ise kişinin işle ilgili durum ve koşullara karşı negatif bir tutum geliştirmesi ise, iş doyumsuzluğunu ortaya çıkarmaktadır.
  • Anayasa Mahkemesi
  • Yargıtay
  • Danıştay
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
Hırsızlık suçu Dolandırıcılık suçu Güveni kötüye kullanma suçu Görevi kötüye kullanma suçu Rüşvet suçu • İrtikap suçu Zimmet suçu Özel belgede sahtecilik suçu Resmi evrakta sahtecilik suçu Parada sahtecilik suçu Kıymetli damgada sahtecilik suçu Mühürde sahtecilik suçu Hileli iflas suçu
Z kuşağı için milenyum çocukları deniyor çünkü 21. Yüzyılın ilk nesli Z kuşağı. Z kuşağı nedir kısaca bahsedelim öncelikle. Kimi kaynaklarda 1996 yılından itibaren gösterilse de Z kuşağı aslında 2000 yılından günümüze uzanan bir kuşağı anlatıyor. Teknolojinin kucağına doğan Z kuşağı için internet kuşağı betimlemesi de yapılabilir ki zaten bu şekilde de anılıyorlar.
İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü.
Zekâ ya da ruh biliminde anlak, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Başka bir deyişle anlak, zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir. AI kısaltmasıyla da ifade edilen Yapay Zeka, görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir.
Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος (xenos,yabancı) ve φόβος (phobos,korku) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır.
Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Yunanca ξένος ve φόβος kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen addır. Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur.
Zimmet, bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan veya koruma ya da gözetimi ile yükümlü olduğu şeyi mal edinmesidir. Kullanma zimmeti ise, failin malı geçici bir süre kullanıldıktan sonra, iade etme düşüncesi ile uhdesinde tutması halidir.
Kural tanımaz devlettir. Baskı ve tehitle yönetir. Kanunları ve insan haklarını hiçe sayar.
Özellikle kamuda çalışan görevlilerin mesela öğretmenlerin kanunda gerektirdiği şekilde belirli süreleri kapsayacak şekilde çalışmalarını ifade eden bir kavramdır. Bu belirli bir bölge, belirli bir hizmet süresi gibi de ifade edilebilir.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9