Ne Aramıştınız ?

Çocuk gelin, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açılardan evlilik ve çocuk doğurma sorumluluğu taşımaya hazır olmadan evlendirilen kızlara verilen addır. 'Çocuk' ve 'erken evlilik' kavramları toplumlara göre değişiklik gösterse de Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelere göre, on sekiz yaşının altında evlenen tüm kız çocuklarına "çocuk gelin" denilmektedir.
Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da büyüme gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun toplum ya da devlet tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerdir
Toplumsal eğitim sonucu oluşan çekirdek ailede sorumluluklar tüm aile bireyleri arasında paylaşılmıştır. Gerek çekirdek ailede gerekse geniş ailede bireylerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Aile sosyal yapısı ile çocuk üzerinde etkilidir. Ailenin yasalarla da belirlenen görev ve sorumlulukları vardır. Aile içinde bulunduğu toplumun değer yargıların kültürünü, gelenek ve göreneklerini yansıtan, ayrıca kendi içinde özel bir düzeni olan, çevresiyle iletişim içerisinde olan bir kurum olarak tanımlanabilir. Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandığı yerdir. Çocukların gelişiminde aile yol gösterici ve kuralları öğretici rol oynar. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde, cinsel kimliğini kazanmasında, davranışlarını kontrol etmesinde, ailenin rolü çok büyüktür. Aile içinde yalnız anne ve babanın görev ve sorumlukları yoktur. Çocuklar da yaş, cinsiyet, kişilik ve yetenekleri doğrultusunda görev almalıdır.
Cinsel istismar, istismar türleri içerisinde en çirkin olan ve en zor tanılanan tür olarak nitelendirilmektedir. 18 yaşın altındaki bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel doyum amacı ile kullanılması çocuğun cinsel istismarı olarak tanımlanmaktadır.
Çocukların baskın bir şekilde yetiştirilmesi Bu tip ailelerde yetişen çocukların duygu ve düşünceleri dikkate alınmaz, çocuklar koyulan kurallara itiraz etmeden uymak zorundadırlar.Bunun sonucunda kendi kararlarını kendi veremeyen, özgüveni düşük bir çocuk yetişir. çocukta diğer kişilere karşı bağımlı olma, kendi kararlarını kendi verememe, özgüven eksikliği ve duygusal kırıklıklar gibi problemler görülebilir.
Çok kültürlülük, birçok farklı kültürün bir arada yaşadığı toplumu tanımlayan bir kelimedir. Çok kültürlü bir toplumda bütün kültürlerin birbirine saygılı olması gerekmektedir. Genel olarak birçok değişik ülkeden kişiler bir yere göç ettiğinde çok kültürlülük oluşur.
Çözüm odaklı yaklaşımda, problemler yerine çözümlere odaklanılır. Çözüm odaklı insanlar her soruna çözüm bulamasalar bile uğraşırlar. Üstelik genelde proaktif olarak yardımlaşırlar ve şikâyetçi de değiller. Çünkü şikâyet etmenin çözüm olmadığının farkındadırlar. Ülkemizde uygulanan 3 farklı korona virüs aşısı söyler misiniz? Biontech, Sinovac ve Turkovac
Irak ve Şam İslam Devleti veya 2014'ten beri kullandığı resmî isimle İslam Devleti, ağırlıklı olarak Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren, bu bölgede hilâfet devleti kurmak amacıyla güvenlik güçlerine ve sivillere karşı eylemler yapan yasa dışı, silahlı ve ele geçirdiği topraklardaki meşruluğu hiçbir ülke tarafından devlet olarak tanınmayan selefi cihatçı örgüt
Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan toprakları'ndaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Bu anlaşmazlık, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun Karabağa yaptığı operasyon ile son bulmaya yaklaşmıştır.
Darbe, bir grup tarafından yapılır; ihtilalde ise – tamamı olmasa bile- halkın katılımı vardır.
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun sonucunda davranış ortaya çıkar
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir. Bunun sonucunda davranış ortaya çıkar.
Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarıefsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.
Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır.
Değerler eğitimi kreş ya da anaokullarında verilen genel olarak sevgi, hoşgörü, saygı, adalet, bilinçlendirme ve de yardımseverlik gibi bazı temel değerlerin bulunduğu eğitim programında küçük çocuklara empati ve çevre bilinci gibi konuları öğretir.
Deizm veya yaradancılık, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür.
Bir kimsenin ya da topluluğun duygularını kamçılayarak, okşayarak, ona ya da onlara gerçekdışı şeyler söyleyerek onu ya da onları kendine çekmeye çalışma.
Polisin esas görevi, halkın huzurunu, asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel temel hak ve özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç korkusunu azaltmak ve halka yardım ve hizmet sunmaktır. Demokratik Polis, faaliyetlerini devletin ve halkın ihtiyaçlarına göre geliştirir ve uygular; acil ihtiyaç içerisinde olan toplum üyelerine yardım konusuna daha fazla önem verir. Polis, toplumun tümüne karşı duyarlı olmalı ve hizmetini derhal, eşit ve tarafsız olarak sunmaya çalışmalıdır.
Denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder.
Denk bütçe teorik olarak bütçe harcamaları ile gelirlerinin birbirilerine eşit olmasıdır. Ancak uygulamada hem bunu tutturmak zor hem de bunu sağlamaya çalışmak ekonomik büyüme üzerinde sıkıntılar yaratabilir. Denk bütçeyi teorik olarak sağlamaya çalışmak maliye politikasının çok sıkılaştırılması anlamına gelebilir.
Depilasyon, istenmeyen kıl ya da tüylerin geçici olarak vücuttan uzaklaştırılmasını anlatan bir terimdir. Ağda, cımbız, tüy dökücü krem, epilatör depilasyon yapan araçlardır. Epilasyon ise kalıcı tüy azalmasını tarif eder
Deprem, yerkabuğu içinde meydana gelen kırılmaların titreşim dalgalarına yol açarak yeryüzüne sarsmasına denir. Yerkabuğundaki tabakaların birbirine uyguladığı basınç sonucu oluşan depremler Teknotonik, Volkanik ve Çöküntü depremler olarak 3'e ayırmak mümkündür.
Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır. Bu durumdan muzdarip bireylerin hissettikleri, düşünceleri ve davranışları etkilenir ve bunlardan dolayı çeşitli duygusal veya fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Normal günlük aktiviteler yaparken sorun yaşanabilir ve bazen hayat yaşamaya değmez gibi gelebilir. Depresyon sadece bir keyifsizlik veya anlık bir zayıflık değildir. Depresyon aynı zamanda bir anda çözülebilecek kadar basit bir sorun değildir. Depresyon tedavi edilebilir ve tedavi gerektiren tıbbi bir durumdur. Bu tedavi süreci bazı vakalarda uzun sürebilir.Depresyonu olan bireylerin çoğu ilaç, psikoterapi veya ikisinin birleşimi ile devam eden bir tedavinin sonucunda iyileşebilirler.
Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyonla nasıl başa çıkılır? Öncelikle bir uzmana görünmelisiniz. Sizi bunalıma iten nedeni bulup, onu hayatınızdan çıkarmalısınız. iyi beslenmelesiniz. Güvendiğiniz, sevdiğiniz insanlarla konuşmalısınız.
Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. maddesi aynen şöyle diyor: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." Yani devletin varlık sebebi kişinin ve toplumun korunmasıdır.
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik.
Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi ya da belli bir alanda birdenbire gerçekleşen kökten değişiklik. 418. Fransız İhtilali’nin Osmanlı İmparatorluğu’na etkisi nedir? İhtilal sonrası yaydığı fikirlerle, evrensel nitelikte olan Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu dahil bir çok ülkeyi de derinden etkilemiştir. Elbette ki, bu devrimin Osmanlı için bazı olumlu etkileri de olmuştur; ancak olumsuz yönünden bakılırsa, devrimin etkileri devletin parçalanmasında bile etkili olmuştur. Devrim sonrası gelişen hürriyet, adalet, kardeşlik, eşitlik ve bireysel özgürlük kavramları, Osmanlı İmparatorluğu’nda da vücut bulmuştur. Devrimin Osmanlı’ya etkisi, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Devrimin ortaya çıkardığı ‘‘milletlerin kendi kaderini kendisi belirlemesi’’ prensibi (ulus-devlet anlayışı), devrimin Osmanlı’ya en büyük etkilerinden biridir. Çok-uluslu bir devlet yapısına sahip olan Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarında yaşayan milletler, 19. yüzyıl başlarında devrimin yaydığı milliyetçilik fikrini benimsemiş, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanma fikrinin temelleri de böylelikle oluşmuştur
Yeniliklere ve etkileşime açık olan, enerjik, cesur ve meraklı kişiler dışa dönük olarak nitelendirilir.
Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, Cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek.
Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.
Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.
Herhangi bir durum ya da olay karşısında oluşan ikilem ya da karmaşa ve karışıklık şeklinde ifade edilebilir. Özellikle, ’ikilemde kalmak’ yani diğer bir deyişle kararsız kalmak gibi anlamı doğrultusunda değerlendirilir.
Olumlu şeyler arasında seçim yapamama durumuna 'kararsızlık', olumsuz şeyler arasında seçim yaparken zorlanmaya ise 'ikilem' yani 'dilemma' adı verilmektedir. "Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık" atasözü, dilemmayı anlatan en doğru atasözlerinden biridir.
Diplomasi, ülkelerin dış politikada ortaya çıkan problemleri barışçıl yöntemlere başvurarak ve müzakereler kanalıyla çözülmesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Diploma yahut diplomatik temsilci ise bu süreçte yerini alan şahıs ve kurumları ifade eder.
Ütopya, gerçek hayatta olmayacak kadar güzel ve ideal olan toplum biçimidir. Distopya ise ütopyanın tam tersi olarak bir toplum şeklidir. Ütopya, mükemmel anlamına gelirken distopya ise baskıcı toplumu ifade eder. Romanlarda ya da öykülerde distopya her zaman ütopik toplumlar için tehlikeli olmuştur.
“Hiçbir şeyden çekinmeden, sözü eğip bükmeden, dosdoğru, açık açık konuşmak.”
Matrakçı Nasuh
Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur. Oluşabileceği şartlar: gayriresmî, formel yasal onay olmadan yarıresmî, yabancı paranın kanuni olduğu, ancak yerel para karşısında ikincil bir rol oynadığı durum 574. Kuva-yi Milliye’yi kim kurdu? Kuvâ-yi Milliye, Osmanlı Devleti ordusunun işgalci devletler tarafından kısıtlanması üzerine Anadolu'ya yapılan saldırı ve işgallere karşı halk tarafından kurulmuştur. Tamamen Anadolu halkının irade ve gücü ile bağdaşlaşan gönüllülük esaslı bir oluşumdur.
Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine kullanmasına verilen isimdir. Bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak kendi ulusal paraları yerine yabancı para kullanmalarına denir.
Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumudur. Duygusallık denildiğinde öfke, hüzün, sevinç, kaygı, korku, heyecan, umut gibi duyguların yoğun deneyimlenmesini ve hayata dair kararların verilmesinde duyguların yönlendirmesinde olmayı anlayabiliriz.
Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumudur. Duygusallık denildiğinde öfke, hüzün, sevinç, kaygı, korku, heyecan, umut gibi duyguların yoğun deneyimlenmesini ve hayata dair kararların verilmesinde duyguların yönlendirmesinde olmayı anlayabiliriz. Mesela bize sevinç verdiği için bir arkadaşımızı aramak isteriz ya da bizi öfkelendirdiğinden bazı insanlardan uzak dururuz. Bu seçimler duygusal seçimlerimizdir.
Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Propaganda ve halkla ilişkiler, her ikisi de ikna etmeye yönelik çalışmalar yürüten disiplinler olması ve bunun yanında benzer kitle iletişim araçlarını kullanması nedeniyle gerek toplum gerekse bazı uzmanlar tarafından karıştırılan disiplinlerdendir. Oysa amaç ve ilkeler yönünden ayrışırlar. Halkla ilişkiler gerçeği abartarak farklılaştırarak doğru olmayanı yaymak değildir. Abartı ve gerçeği saklama propaganda teknikleri içinde yer alır, hatta etki bırakmak için oldukça fazla kullanılır. Propaganda ikna yoluyla kitleleri etkilemeye çalışırken, halkla ilişkiler açıklama yapıp doğruları söyler. Propaganda tek yönlü, halkla ilişkiler ise çift yönlü bir iletişim uygular.
31 Temmuz 2008'de NASA'nın Phoenix Mars iniş aracı, Kızıl Gezegen'de Dünya'daki su ile aynı elementleri içeren ve su buzunun varlığını doğruladı. Bilim insanları 2018 yılında marsta yer altı göllerinin olduğu tespit etti. Bu gelişmeler Mars’ta yaşam olabileceği inancını arttırsa da henüz kanıtlanmadı.
VAR sistemi, ilk olarak 1 Eylül 2016'da İtalya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında denendi.
Sicarii adıyla bilinen ilk terör hareketi, Ortadoğu’da bugünkü İsrail’inlunduğu bölgede, korkuya ve şiddete neden olmuş. Siyasi amaçlı ilk terörizm, 13. Yüzyılda Moğollar tarafından ortadan kaldırılan ‘’Haşhaşiniler’’ ile tarihte adını duyurmuş.
Düzenli spor yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda faydaları vardır. Polis görevi gereği sürekli zinde olmalı hem fiziksel hem de psikolojik anlamda kendini her an hazır hissetmelidir. Bunu gerçekleştirmenin en kestirme yolu ise düzenli spor yapmaktır.
Bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir.
Düzensiz göç, bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur. Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsarken; kaynak ülke için ülkesini terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişileri içerir. Transit ülkeler içinse; kaynak ülkelerden hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişilerdir.
Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Düzensiz göç hedef, transit ve kaynak ülkeler açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur.
E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder.
Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder.
Öğretim, okulla sınırlıdır. Eğitim ise meslek yaşamında devam eder. Öğretimde bilgi edinmek, eğitimde ise bilgileri doğru yorumlamak ve uygulamak önemlidir. Öğretim, akademik bir yapıdadır ve bilimseldir. Eğitim ise toplumsaldır ve temelinde ahlak yer alır. Eğitim, kişinin hayatı boyunca devam eder. Öğretim ise müfredatla sınırlıdır. Eğitim daha genel bir kavram olduğu için öğretim onun bir alt dalıdır. Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Öğretim okulda ve çeşitli eğitim kurumlarında başlar.
Eğitimde fırsat eşitliği, asıl fırsat eşitliği tanımında olduğu gibi, kişilerin kökenlerine veya cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit imkanlar dahilinde eğitim alabilmesidir.
Bir gerçek anlamı ona benzerliği olan başka bir anlamla anlatma, benzerlik ilişkisinden yararlanarak bir sözcüğün, bir adın anlamını eğreti olarak aktarma sanatı; örneğin inatçı yerine katır, kurnaz yerine tilki demek gibi.
Doğanın olduğu gibi temsili yerine, duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımıdır. Bu akımı “insanların en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım” olarak açıklayabiliriz. Zaten “ekspresyon” Fransızcada “anlatım” anlamına gelmektedir.
Kadının saygı görmediği kültürlerde toplumun insani değerlerini kaybedeceğini şiirsel bir dille anlatmıştır. Medeniyet kadınların eseridir. Kadını değersizleştiren kültürler yok olmaya mahkûmdur.
TDK'ya göre Eli Sıkı deyimi savurganlıktan hoşlanmayan, aşırı tutumlu kimse demektir.
Özel Harekat, çevik kuvvet, organize suçlar, asayiş, siber suçlar.
Çevik Kuvvet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı isyan kontrolünü sağlamak ile görevli birliklerdir. Kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlamak, katılımcıları koruması ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale etmek ile görevlidir.
Vali-Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet AKTAŞ
Empati, eşduyum ya da duygudaşlık, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.
Emperyalizm, yayılmacılık veya ekspansiyonizm, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından "yararlanma" hakkına sahiptir.
Enflasyon, mal ve hizmetlere dair fiyat düzeyinin yükselmesi sebebi ile paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.
Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehidimizdir.
Bir işi yapabilme gücü, kudret
Erzurum Kongresi, Trabzon Muha- faza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Vilayât-ı Şarkiye Mü- dafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesinin çabaları sonucunda ve diğer Doğu vilayetleri temsilcilerinin de katılımı ile toplanmıştır.
Subaşı
Esnek bir anayasa, yasama organının anayasal yasama sürecini kullanarak anayasanın içeriğini ve ilkelerini değiştirebileceği bir anayasadır. Örneğin, Avustralya Anayasası katıdır, Britanya Anayasası ve İsrail Anayasası ise esnektir. Anayasa, olağan yasa ile aynı prosedürde değiştirilmiştir.
Etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak, ve değerler hakkında düşünme pratiğidir. Etik terimi Yunanca "kişilik, karakter" anlamına gelen "ethos" sözcüğünden türemiştir.
Etik terimi Yunanca "kişilik, karakter" anlamlarına gelen ethos sözcüğünden türemiştir. Ahlak ve etik kelimeleri eş anlamlı sanılarak birbiri yerine kullanılır. Halbuki ahlak toplumsal kabuller, gelenekler ve kurallar üzerine kuruludur.
Etik kuralları Etik kuralları ilk olarak dürüstlük ve doğruluk ile başlar. Bizler bir birey olarak doğruluktan ve dürüstlükten hiç bir zaman taviz vermeyeceğiz. Bize verilen veya teslim edilen emanete sahip çıkacağız. Bu bir para yada eşya olabilir. Önemli olan emanet edilen nesneyi korumaktır. Etik kurallarının vazgeçilmezi yalan söylememek. Her ne durumda olursa olsun yalana başvurulmayacak. İnsanlar tarafından güvenilir bir birey olmak. Hem devlete karşı hem topluma hem de çalıştığın iş yerine karşı tam bir güven abidesi haline gelmek. Eşitlik ilkesine dikkat edilmesi. Herkese aynı ölçüde eşit davranılacak. Biri, başka bir diğer kişiden üstün tutulmayacak. Saygılı ve hoşgörülü bir birey olmak. Toplum içinde hoş olmayan davranışlaradan kaçınmak. İnsanlara ve yaşayan tüm canlılara yardım etmek. İyi ya da kötü zaman farketmeksizin yardımda bulunmak. İnsanların hakkını gasp etmemek. İnsanların iyi niyetinde faydalanıp haklarını yememek gerek. Her şeye ve her duruma karşı sadakatli olmak. Ahlak Kuralları İnsanlara karşı hoşgörülü ve iyimser davranmak. İnsanlara yardımcı olmaya çalışmak, onlara yol göstermek. Toplum içerisinde özenli kıyafetler giyinmek. Temiz olmak. Verilen sözleri tutmak. İnsanlara karşı kötü sözler söylememek. Erdemli bir insan olmak, özür dilemeyi bilmek. İnsanlara yukarıdan bakmayarak alçak gönüllü davranmak. İnsanları küçümsememek. Toplum kurallarına uymak, uyulması için çalışmak. Küçüklere sevgiyle, büyüklere saygıyla yaklaşmak. Emanetlere sahip çıkıp korumak. Şefkat sahibi olmak. Nezaket kurallarına uymak. Bağırarak konuşmamak. İnsanlara karşı şiddet göstermemek. Herhangi bir yerde beklerken sırayı bozmamak, öne geçmeye çalışmamak. Dini ibadetlere saygılı davranmak. Başkalarına ait eşyaları izinsiz kullanmamak. İstekleri kibar bir dille rica etmek. Toplu taşıma araçlarında büyüklere, yaşlılara, hamile ve gazilere yer vermek. Onlar inip binerken yardımcı olmak.
İletişim esnasında, karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en net haliyle ve mümkün olan en kısa sürede iletmek, etkili iletişim olarak tanımlanabilir.
Etnik terörizm alt etnik grubun davasını yüceltmek için yaptığı bilinçli şiddet hareketi olarak tanımlanabilir. Bu şiddet hareketi bağımsız bir devletin kurulmasına yönelebileceği gibi, ülke içinde belli bir etnik azınlığın diğerlerinden ayrı bir statüye kavuşturulmasına da yönelebilmektedir.
1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından, o zamanki Rusya'da günümüzde Ukrayna'nın sınırları içinde kalan Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu. Etniki eterya Cemiyeti 1814 yılında kurulmuş olan bir isyan Cemiyetidir. 1814 yılında yunanlar tarafından kurulmuş olan bir cemiyet şeklinde öne çıkar. Cemiyetin amacı Yunanistan için tam bağımsızlık sağlamak Yunanistan bağımsız olduktan sonra sınırları genişletmek Megale ideasını gerçekleştirmek Ayasofya’yı kilise haline getirmek Trakya ve Ege Bölgesi ile Karadeniz kıyılarına Yunanistan sınırlarına katmak. - Wilson prensipleri ile beraber Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine katkı sağlamak.
Evliliğinin doyumsuz olması da bireyde olumsuz duygular yaratmaktadır. Evlilik doyumunun yüksek olması evliliğin sürmesine etki ederken, evlilikte doyumsuzluk eşlerin psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini ve birbirlerini yıpratmalarına sebep olabilmektedir.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 2

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4