Ne Aramıştınız ?

Söz gümüşse sükut altındır atasözü, konuşmak her ne kadar güzel olsa da, bazen doğru zamanda susmasını bilmek daha önemlidir anlamına gelmektedir.
Sözlü taciz, kişinin birisini iktidarı kazanmak veya kontrol etmek ve kontrol altına almak için kelimeler veya tehditler kullandığı bir duygusal istismar türüdür 279. Bozkırın bilge kalemi kimdir ? Bozkırın Bilge Kalemi" dünyaca ünlü Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'dur.
Herkes düzenli sporun beden için iyi olduğunu bilir. Ancak spor ruh sağlığını iyileştirmenin de en etkili yollarından birisi. Düzenli spor depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve daha fazlası için son derece pozitif etkiler yaratabilir. Ayrıca stresi hafifletir, hafızayı iyileştirir, daha iyi uyumanıza yardımcı olur ve genel ruh halinizi güçlendirir.
Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın BosnaHersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından şehit edilmesine verilen addır.
Stagflasyon kelime anlamı olarak bir ülkede enflasyon ile beraber durgunluğunda aynı anda yaşanması durumunda tabir edilen ekonomik bir tabirdir.
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü.
Bir sorun yada olayın kalıcı bir şekilde çözülmesi için planlama yapıp oluşabilecek tehditlere karsı önlem alınması gerekir. Anlık sorun çözmek için acele verilen kararlar çözüme kavuşturmaya bilir Bu yüzden planlı programlı ne ile mücadele ettiğimizi detaylı bir şekilde ele alabiliriz.
Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz; stresli bir direnç ve vücudumuza karşı direnç gösteren bir mekanizma olarak düşünebiliriz. Bu nedenle bizleri olumsuz ve önemli zamanlarda etkiler. Örnek verecek olursak polis adaylarının mülakat sürecinde yaşamış olduğu stres.
Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Stresle baş etmek için fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve dinlenme, insanlarla iletişim kurma, sosyal bağları sürdürme, geçmiş ya da geleceğe değil o ana odaklanma, anın tadını çıkarmaya çalışma ve gevşemeyi öğrenme uygulanabilecek yöntemlerin başında gelmektedir.
Suç, kanunlar tarafından yanlış veya zararlı olduğu için ceza tehdidiyle yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılabilen davranış.
Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır.
Ceza hukukunda suça teşebbüs, işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır.
Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.
Suç ve Cezanın Şahsiliği İlkesi. Çağdaş maddi ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.
Susma hakkı, konuşmama hakkı, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, konuşmaya veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir.
Susma hakkı, konuşmama hakkı, bireyin kendi aleyhine tanıklık etmemesine olanak veren bireysel hak. Temel olarak "Hiçbir şüpheli veya sanık, konuşmaya veya kendini suç altına sokmaya zorlanamaz." ilkesinden ileri gelmektedir.
Sina Yarımadası'nın batısında yer alan Kanal, 193,3 kilometre uzunluğunda ve en dar yeri ise 313 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar. Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alır.
Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.2
SWOT analizi, organizasyonunuzun hem iç hem de dış faktörlerini pozitif ve negatif yönleriyle inceleyebilme imkânı veren bir tekniktir. Fırsat ve tehditleri değerlendirebilme olanağı sunarak stratejilerinizi güçlendirebilmenize yardımcı olur.
Şah Fırat Operasyonu, 22 Şubat 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen, Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 38 personelin Türkiye'ye getirilmesi ve türbe içerisinde bulunan Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşı ile diğer eşyaların Suriye'nin Eşme köyüne taşınmasıyla sonuçlanan operasyon
Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici Polis memuru Cemal Bozkurt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilmiştir. Ruhu şad olsun.
Genetik faktörler rol oynasa bile çok düşüktür. Çocuk, şiddeti annesinden, babasından ve çevresinden öğreniyor. Sosyal öğrenme yani model alma çok önemli bir faktör. Genellikle doğru olmayan davranışlar yapan annebaba yerine çocuk kendisini suçlar.
Bir kişiye fiziksel şiddet uygularken aynı zamanda bağırarak psikolojik şiddet uygulamak veya tam tersi
Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir şüphe içinde kalınacağını, "mutlak"a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi görüştür.
Taciz birçok kötü davranışı kapsamaktadır. Kelime hukuki bir anlamda kullanıldığı zaman tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip edilmeyen davranışları kasteder. İfade özgürlüğünü destekleyen toplumlar da, sadece ısrarla tekrarlanan ve doğru olmayan ifadeler hukuki anlamda taciz sayılır. 600. Sosyal hareketlilik nedir? Toplumsal hareketlilik, bireylerin, ailelerin, grupların veya diğer kategorilerdekilerin bir toplumdaki sosyal sınıf içinde veya arasındaki hareketidir. Kişinin belirli bir toplum içindeki mevcut sosyal konumuna göre sosyal statüdeki bir değişikliktir
Takım sporları ve bireysel sporlar arasındaki en önemli fark, bireysel spor sürecinde sporcuların kendilerine karşı mücadele etmeleridir. Takım sporlarında ise en az iki kişilik bir grup söz konusudur ve karşı takıma karşı mücadele edilir
Kişinin canına veya malına yönelik bir tehlike karşısında inancını gizleyip gerektiğinde aksini söylemesi anlamında bir terim.
Tali kurucu iktidar, bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usûllerle değiştirme iktidarıdır (Gözler 2011: 335). Tali kurucu iktidarın sahibinin kim olduğu, diğer bir ifadeyle anayasayı değiştirme yetkisinin hangi organa ait olduğu yine anayasalarda belirtilmektedir.
Tali kurucu iktidar, bir anayasayı yine o anayasada öngörülmüş usûllerle değiştirme iktidarıdır (Gözler 2011: 335). Tali kurucu iktidarın sahibinin kim olduğu, diğer bir ifadeyle anayasayı değiştirme yetkisinin hangi organa ait olduğu yine anayasalarda belirtilmektedir.
Görevin gerektirmiş olduğu çeşitli hizmetlerin başarı ile yürütülebilmesi için kumandan, başkan ya da daire başkanları tarafından verilebilen, o hizmet ile alakalı düzen, sorumluluk ve ilkeleri içerisine alan buyruklar Yönerge
Arapça kökenli bir sözcük olan talimat kelimesi ilim sözcüğünden türetilmiştir. İlim, bilmek, öğrenmeye çalışmak ve anlamak anlamına gelirken talimat kelimesinin sözlük anlamı emirdir. Resmi kurumlarda, yetkililerden yazılı ya da sözlü olarak alınan emirlere talimat denir.
Tanık ya da şahit, gördüğünü veya bildiğini anlatan kimse. Bir duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse olarak da tanımlanır. Tanıklık gönüllü ya da yasa zoruyla yapılabilmektedir.
Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından okunmuştur. Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir; Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve tüm vatandaşlar yasalar önünde eşit olacaktır. Tüm halkın can, mal ve namus emniyeti sağlanacaktır. Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.
Tapu: Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını, mahallesini ve sahibini gösterir belgedir.
Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.
Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve mekanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama halidir. Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin yerine de kullanılmaktadır.
Tarım toplumu, ekonomisi tarıma dayalı ve nüfusun çoğunluğunun tarım sektöründe çalışan bir toplumdur. Tarım toplumunda toprak yetiştiriciliği refahın başlıca kaynağıdır. Tarım toplumu avcı-toplayıcı toplumundan sonra gelmektedir ve yerini sanayi toplumuna bırakmaktadır.
Taşıma Su İle Değirmen Dönmez atasözü, kendiniz çalışarak kazanmadıkça, başkaları tarafından gelen küçük yardımlar ile hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz anlamında kullanılan bir atasözüdür. Bir işi yapabilmek için gerekli bütün donanımın kendinizde bulunması gerekir.
Tazminat ''maddi'' ve ''manevi tazminat'' olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi Tazminatlar: Bir kurum ya da kişinin maddi zararlarını karşılamak amacıyla ödenen tazminat türüdür. Bir kurum ya da kişinin maddi zararlarını karşılamak amacıyla ödenen tazminat türüdür. İş Gücü Kaybı Tazminatı: Efor kaybı tazminatı olarak da bilinir. Örneğin bir iş yerinde ihmal sonucu yaşanan bir kazada, bir sürekli iş göremezlik raporu alan personel, söz konusu kuruma iş gücü kaybı tazminatı açabilir. Kıdem Tazminatı: İş akdi feshi sonucu personellere ödenen tazminata, kıdem tazminatı denir. Kendi isteğiyle iş yerinden ayrılan kişilere tazminat ödenmez. Bununla birlikte bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, iş yerinde 1 yıldan fazla çalışıyor olması gerekir. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Destekten yoksun kalma tazminatı Türk Borçlar Kanunun 53. maddesinde yer almaktadır. Bu tazminat, yaşarken birisine maddi ve manevi destek veren birinin vefat etmesi sonucu oluşan zararları karşılamak için talep edilebilir.
600 milletvekili vardır.
Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak TBMM yetkileri arasında bulunmaktadır. Bakanlar kurulunun ve bakanların denetlenmesi de yine TBMM tarafından yapılır. Sıkıyönetim olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak olan kanun hükmündeki kararnamelerin onaylanmasında görevlidir. TBMM başkanını seçmek de görevleri arasında bulunmaktadır. Bütçe hesaplamalarına dair çalışmalar sürdürmek de TBMM görevleri arasında yer almaktadır. Milletler arası antlaşmaları uygun bulmak, Para basılmasına karar vermek, Ölüm cezası verilen kişilerin cezalarının gerçekleştirilmesini sağlamak, Savaş ilanına karar vermek, Silahlı kuvvet kullanmasına izin vermek, Olağanüstü hal süresince Bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanından aldığı yetkiyle olağanüstü hal ilan etmesini onaylamak, Yabancı ülkelere gönderilecek askerleri belirlemek, Anayasanın değiştirilmesi, İç tüzük yapmak, anayasayı değiştirmek, kanun hükmündeki kararnameleri onaylamak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek, Anayasa Mahkemesine üye seçmek, Sayıştay Başkan ve üyelerini seçmek, Kamu iktisadî teşebbüslerini (KİT) denetlemek, Süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek, Genel ve özel af ilânına karar vermek, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları denetlemek,
Kağıt üzerinde demokratik olan ülkelerde, ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmesi, kendisine halk ve/veya bir zümre/parti tarafından kadir-i mutlak bir yetkiler verilmesidir. genelde demokrasi kültürünün oturmadığı yerlerde ve tek parti rejimine sahip siyasal sistemlerde görülür. Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.
Tek dereceli seçim sistemi halkın doğrudan doğruya temsilcilerini seçmesidir. Tek dereceli seçim sistemine 1946 yılında geçildi.
Yaşama Hakkı ve Kişi dokunulmazlığı İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel hayatın Gizliliği Hakkı Adil Yargılanma Hakkı Mülkiyet Hakkı Ayırımcılık Yasağı Toplantı ve Gösteri yürüyüşü hakkı Dernek Kurma Hakkı Çalışma Özgürlüğü Dilekçe Hakkı Seçme ve Seçilme Hakkı Kamu hizmetlerine girme hakkı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların belli başlıları şunlardır: Çalışma Hakkı Sosyal Güvenlik Hakkı Sendika Kurma Hakkı Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Yeterli Yaşama Düzeyi Hakkı (Beslenme, Konut ) Eğitim Hakkı Sağlık Hakkı Kültürel Yaşama Katılabilme hakkı Çekirdek Haklar (sınırlandırılamaz) Kişinin yaşama hakkı Din,vicdan,düşünce ve kanaatleri açıklamaya kimse zorlayamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Mahkeme kararı ile sabitleşinceye kadar herkes masumdur. (Masumiyet Karinesi)
Temiz enerji güneş, jeotermal, dalga, rüzgar gibi doğada mevcut olan ve kendisini sürekli olarak tekrar eden doğal süreçlerden yararlanmak suretiyle elde edilen bir yenilenebilir enerji türüdür.
Teori, herhangi bir olayı, vakayı, görüntüyü açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir
Terörizm, terör ya da yıldırıcılık[1], siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terim. Gıda terörü diye bir şey elbette var. Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için yemek suretiyle tüketmeleri gereken maddelerin, ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü yolun kullanımıdır. Gıda terörünün ucunda ekonomik sebepler yatmakta. Küresel güçlerin eliyle organize edilen gıda teröründe yapılan işlem bütün gıda ürünlerinde tağşiş ve taklitten, GDO’lu gıda üretimine kadar her yol mubah görülerek hareket edilmektedir.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) Maoist Komünist Partisi (MKP) Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)
Bilindiği gibi insanların sevgi, ilgi, samimiyet gibi her zaman geçerli duygusal ihtiyaçları vardır. Terör örgütlerinin sizleri kazanmak için ilk hareket noktası insan psikolojisinin bu durumundan yararlanmasıdır. Dolayısıyla ,örgüt içerisine çekmeyi planladıkları kişilerin öncelikle aile yapılarını incelemekte, onların zayıf noktalarını belirlemek için bilgi toplamaktadırlar. Bundan sonra , seçilen kişilerle sıcak diyalog kurulması aşaması gelmektedir. Bu doğrultuda her insanın çok doğal ihtiyacı olan arkadaş toplantıları, sinema ve konser davetleri, burs, kalacak yer ve kitap temini gibi unsurlar örgüt tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Grup içine çekilen kişiler, örgütün ideoloji doğrultusunda yayın yapan kitap, dergi ve gazeteler okutularak beyinleri yıkanır. Böylece , örgüt ideoloji uğruna ölmeye hazır militanlar yetiştirilmesinin ilk aşaması tamamlanmış olmaktadır. Bu kişilere bir sonraki aşamada verilen görevler arasında bildiri dağıtma, afiş asma, yasa dışı miting, toplantı ve gösterilere katılma bulunmaktadır. Tüm bunlardaki amaç , kişileri güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya getirerek önce suçluluk duygusuna kapılmalarını sağlamak daha sonra ise bu suçluluk duygusunu nefrette ve varolan her tür düzenin reddine dönüştürerek, onların toplumla ve hatta aileleri ile olan bağlarını koparmaktır. Terör örgütleri ; ideolojileri uğruna ,militanlarını ölmeye ve öldürmeye hazır hale getirebilmek için , o kimsenin kişiliğini parçalamakta , sonra yok etmekte ve nihayet hayatla hiçbir bağlantısı kalmamış, yüreği kin ve nefretle doldurulmuş robot haline dönüştürmektedirler. Buraya kadar sözü edilen aşamalardan adım adım geçirilen kişiler, bundan sonra gerektiğinde silahlı eylemlere yöneltilmekte ve örgütün kirli emelleri için kullanılmaktadırlar.
Şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan terörizm, yarattığı korku ve dehşet ile bir bakıma topluma; “Benden yana mısın, değil misin?”, “benden değilsen düşmanımsın”, “düşmanımsan hedefimsin”, “senin yaşama hakkın yoktur.” şeklinde belirtilebilecek “taraf olma” çağrısında bulunmaktadır. Terörizm, bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma hakkını yasaklamakta, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok etmekte, şiddet ortamına çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına, kutuplaşmasına yol açmaktadır. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş “çatışan tarafları” ortaya çıkarmaktadır. Çatışan tarafların ise toplumun birlik ve bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği açıktır. Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla zayıflatmaktır.
Yeni Konsept Önleyici Müdahaledir. Terör unsurları henüz teşkilatlanmadan ve faaliyet gösteremeden inlerine yapılan etkili ve yok edici müdahaledir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmasını öngören yasadır.
Ülkelerin korumacı yaklaşımla yerli sanayiyi geliştirmek, yeni iş kolları yaratmak, ya da eski iş kollarını canlandırmak adına ithal ürünlere ve dış ülkelere ekstra vergi koyması ve ihracat ürünlerine uygulanan kotayı artırması, diğer ülkelerin de aynı şekilde misilleme yapmasıdır.
Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır.
Jean-Jacques Rousseau
Toplum tarafından; 'Her tür basımı yapılan yayın (Gazete, Dergi, Kitap vb.), Radyo, Televizyon, Tiyatro, Sinema ve Sosyal Medya' gibi kitle iletişim araçları kullanılmaktadır.
Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.
Bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe “toplumsal değişme” denir.
Birincil gruplar, yakın, yüz yüze, kalıcı, samimi ilişkilerin olduğu, sevgi bağları ile yürütülen küçük sosyal gruplardır. Grup üyeleri arasında güven verici ilişkiler kurulur. Bu gruplar birincil ilişkileri sürdürürler ve bu nedenle toplum için önemlidirler.
Toplumsal kaygı bozukluğu (Sosyal fobi) diğer insanlarla etkileşimi içeren toplumsal durumlarda ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Rahatsızlık diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan bozukluk, toplumda yaygın olarak görülen bir sorundur. Sosyal fobide korkulan durumla karşılaşıldığında bedensel belirtiler ortaya çıkar. Bunlar yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi. Bu sırada aklından geçen düşünceler “güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum, sevilmeye layık değilim, hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım, kaygılı olduğumu belli etmemeliyim, rahat davranmalıyım, kusursuz görünmeliyim, herkesin beğenisini kazanmalıyım” şeklindedir. Bu düşünceler sonrasında oluşan kaçınma belirtileri ise korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme şeklinde olabilir.
Kurallar belli bir düzenin sağlanması içindir. Kurallar adaletin gerçekleşmesi içindir. Kurallar barış, huzur ortamının gerçekleşmesi içindir. Kurallar güven ortamının sağlanması içindir. Kurallar zulmün engellenmesi ve haksızlığın ortadan kalkması içindir. Kurallar, toplumda birlik ve beraberliğin oluşması içindir. Kurallar, toplumda kardeşlik ortamının yayılması içindir. Kurallar, insanların özel ve genel işlerinin daha kolay halledilmesi içindir
Tolumunun belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar veya ilkeler bütünü
Sadece bir kereye mahsus olan, başlangıç tarihi ve süresi belli olan hadiselere toplumsal olay denir. Toplumun genelini ilgilendiren davranış biçimleri ise toplumsal olgu olarak adlandırılır.
Kolluğun barışçıl olmayan (şiddet içeren) toplantı ve gösterilerle diğer toplumsal olaylara müdahale sırasında gerektiğinde kuvvet kullanması bir hukuka uygunluk nedenidir, ancak kullanılan gücün somut olayda zorunlu (son çare) ve orantılı olması gerekmektedir. Kolluğun zor kullanması, müdahale edilen olayın ve grubun niteliğine göre kişileri etkisiz hale getirilecek şekilde kuvvet kullanılmasıdır. Kolluğun zor kullanabilmesi için şiddet içermeyen diğer yöntem ve araçların sonuçsuz kalmış olması gerekir. Zor kullanımı, müdahale sırasında karşılaşılan direnci ortadan kaldıracak oranda ve aşamalı biçimde artan bedensel kuvvet, maddi güç, değişik araçlar ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde silah kullanmayı içerir. Zor kullanmanın meşru ve hukuki olabilmesi için söz konusu olayda güç kullanımından önce diğer bütün yolların denenmiş ancak zor kullanmaktan başka çarenin olmadığı bir noktaya gelinmiş olması gerekir. Zor kullanmaya başlanıldığında, kullanılan güç kademeli olarak artırılmalıdır. Şartları oluşmadan zor kullanılması ya da zor kullanmada sınırın aşılması halinde ilgili kamu görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu söz konusudur.
Olayları analiz etmek ve doğru sonuca ulaşmak için kullanılan temel kavramlara toplumsal olgu denir.
Bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle, ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir.
Fiziksel olarak bir arada olmalarına rağmen , aralarında sosyal ilişki olmayan insanlardan oluşur. Kırmızı ışıkta bekleyenler , bir basketbol maçını izleyenler gibi. Tolumsal yığınlar kalabalık şeklinde gruplandırılır.
Aynı mekanı paylaşmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler bulunmayan insan birikimleridir.
Bireyin toplumsal olanla bütünleşmesini sağlayan toplumsallaşma araçları, aile, okul, arkadaşlık grupları, sosyal ve kültürel topluluklar, din ve medya gibi aygıtlar şeklinde belirginleşmekte olup söz konusu araçlar toplumsallaştırıcı faktörler olarak adlandırılmaktadır.
Yerkabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü doğal kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.
Aşırı hızı yapılarak yolun emniyet riskini artırmak ve kazaya neden olmak Dikkatsiz ve uykusuz bir şekilde araç kullanmak Alkollüyken araç kullanmak Araçların bakımlarının yapılmaması Emniyet kemeri kullanmamak. Emniyet kemeri cezası hakkında detaylı bilgi almak için emniyet kemeri cezası sayfamızı inceleyin. Trafik işaretlerine uymamak Trafikte bilgilendirici ve uyarıcı levhaları dikkate almamak Araç kullanırken belli kurallara uymamak Takip mesafesini korumamak, yol üzerindeki beyaz işaretlemelere dikkat etmemek. Geçiş kuralları ve geçiş üstünlüğünü önemsememek.
Dikkatsizlik
Sürücüye Ait Kusurlar: Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak Dönüş kurallarına uymamak Arkadan çarpmak Kırmızı ışıklı veya görevli memurun dur işaretine uymamak Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek Alkollü araç kullanmak Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak Geçme yasağı olan yerlerden geçmek Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek Yayaya Ait Kusurlar: Yola birden çıkmak Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek Araç yolunda yürümek Duran aracın arkasından veya önünden çıkmak
Ekonomik gelişmeler, döviz kurunda ki artışlar, enflasyon gibi sebeplerle açıklayabilirsiniz.
Turizmde çeşitliliği artırmak, teknolojinin yararlanmak, sosyal medyada daha etkin olmak, sinema ve dizi sektörünü doğru kullanmak, uzun vadeli tanıtımlar yapmak ve yerel otoritelerden beslenmek önerileri ön plana çıkıyor.
Tükenmişlik sendromu bireyin normal şartlarda kariyerinden, arkadaşlıklarından veya aile etkileşimlerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan ve bireysel kimliğin kaybedildiğine inanılmasına yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur. Aynı zamanda bir iş hayatı stresi türüdür.
Tüketicinin ihtiyaç olmayan ürünleri psikolojik hilelerle sanki çok önemli bir ihtiyaçmış gibi gösterilerek alışveriş yoğunluğunu artırmasına denir.
Uygurlara aittir.
Türk Akım (resmî duyurudan önceki adıyla Türk Akımı), Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 8

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 10

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 10
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 10