Ne Aramıştınız ?

İçe kapanıklık veya içe dönüklük, diğer insanların yer aldığı dış dünyadan ziyade zihinde cereyan eden içe dönük yaşamın tercih edilmesiyle karakterize bir kişilik tarzıdır. İçe kapanıklık yaşayan bir birey genellikle sessiz, tedirgin ve düşünceli bir birey olarak düşünülür. İçe kapanık olarak etiketlenmiş insanlar, bitkin ve yorgun hissetmelerine neden olabileceğinden, özel ilgi ve sosyal etkileşim peşinde koşmazlar.
Kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalı.
İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare sınıfı ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan denetim mekanizmasıdır.
Felsefede dünyayı ve varoluşu, bilinç ve düşünceyi önem vererek açıklayan öğreti
Ülkülem ya da ideoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren siyasi, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, erdemsel, estetik düşünceler bütünü.
Ülkülem ya da ideoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren siyasi, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, erdemsel, estetik düşünceler bütünü.
İHA : İnsansız hava aracı SİHA: Silahlı insansız hava aracı Gelişen teknolojileri ve savunma sanayine fazlasıyla önem veren ülkemiz özellikle iha ve siha teknolojisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Bu durum ülkemizin uluslararası arenada eline fazlasıyla güçlendirmekte. Etrafı çatışma ve savaşlarla çevrili olan ülkemizin böyle bir teknolojiye sahip olması büyük bir caydırıcı güç olmaktadır.
Mossad- İsrail KGB-Rus
Diyaloğun sürebilmesine ve ilişkinin güçlenmesine yol açar. İster partnerimizle, ister çocuğumuzla, ister özel veya iş arkadaşımızla diyaloglarımızda anlatan rolünü üstlendiğimizde BEN DİLİ'ni kullanmak iletişim kalitemizi önemli ölçüde artıracak, sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacaktır.
Üretim azaldığı için piyasaya soğan arzı azalır ve fiyat yükselir. Yüksek fiyatı gören çiftçi ertesi yıl soğan ekimini artırir. Üretim arttığı için yine fiyat düşer ve çiftçi zarar eder. Buna iktisatçılar örümcek ağı teoremi demektedir.
Şerife Feriha Sanerk
İrâde-i Milliye (Günümüz Türkçesi Ulusal Egemenlik) İtilaf Devletleri'nin işgallerine karşı 1919'da Anadolu'da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi'nde karar verilmişti.
TCG Berk
İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Acil durumlarda ilk müdahalede ‘hayat kurtaralım’ derken yapılan yanlışlar, tam tersine çoğu kez zarar verip, kalıcı sakatlıklara hatta ölüme bile neden olabiliyor.
İngiliz sterlini
İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler sürecidir. Hizmet inovasyonuna aşağıdaki örnekler verilebilir: İnternet üzerinden yemek sipariş verilmesi. Market alışverişinin kapıya kadar getirilmesi. • Otobüslerde televizyon yayını yapılması
İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikâyet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara: mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.
Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 764. Hukukun temel ilkelerinden 3 tane sayınız. Adaletin gözetilmesi. Cezalarda bireysellik. Suç ve ceza arasında denge.
Evet. İnsan Hakları, insanı insan yapan ve insanın sırf insan olarak herhangi bir şarta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir. Bu haklar; İnsanın değerini ve onurunu korur. İnsanın, “insanca” yaşaması için gerekli, zorunlu koşulları ifade eder.
Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin dünya üzerindeki bütün insanların temel haklarını beyaz eden bir bildiridir. 10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi.
“Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” Bu ifade, insanların, sadece insan olmaktan ötürü doğuştan gelen belirli haklara sahip olduğunu anlatmaktadır. Bunlar insan hakları olarak bilinir. Bütün insanlara özgürlük ve eşitlik hakkı tanıyan bu ilke, insan hakları alanındaki bütün çalışmaların temel taşıdır. İnsan hakları hem bireylerin hem de grupların temel özgürlüklerini ve doğuştan sahip oldukları insan onurunu korumak için vardır. İnsan hakları ihlali “Hak ihlali” ( hakkın kullanımı veya yerine getirilmesinin engellenmesi anlamında) genel bir yaklaşımla; yasalarla belirlenmiş ve güvence altına alınmış kazanılmış hakların kullanımının engellenmesi durumudur.
İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı, ayrım yapma yasağı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak düzenlenen protokollerle bu haklara: mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, seçim hakkı, yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.
Matematikte bir kavram.İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan. Fonksiyonun, türevinin tersi olan bir fonksiyon elde edilmesini sağlar.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatıdır. Interpol, Birleşmiş Milletler' den sonra, dünyanın ikinci büyük uluslararası örgütüdür; şu anda 190 üye ülkeye sahiptir.
İrâde-i Milliye İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı 1919'da Anadolu’da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı olarak Sivas'ta çıkarılan gazetedir. 503. Liyakat nedir? Liyakat, dilimize Arapça'dan geçmiş; hak edenin ya da ehil olanın görevde olduğu, bürokraside yer aldığı anlamlarına gelen merit sistemin bilinen ismidir. Liyakat sistemi, toplumların tüm mekanizmalarında yetenekli ve tepeden serpme değil, hak ederek gelmiş insanların olmasını ön görür.
İslam'ın Şartları 5 (beş) tanedir. Bunlar sırasıyla; Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç Tutmak, Zekat Vermek ve Hacca Gitmektir. İmanın Şartları 6 (altı) tanedir. Bunlar sırasıyla; Allah'ın Varlığına ve Birliğine İman, Meleklere İman, Allah'ın Kitaplarına İman, Peygamberlere İman, Ahiret Gününe İman ve Kadere İman şeklindedir.
İslam şiddet, yersiz, ve lüzumsuz savaşların tamamen karşısıdadır. Binimi için şiddet, terör ve öldürmeyi yasaklamış: sevgiyi, saygıyı ve insanlığı barış içinde yaşatmayı emretmiştir. Bu sebeple İslâm; sevgi, barış ve huzur dînidir. Buna rağmen İslam ve dini değerleri adını kullanarak terör eylemleri gerçekleştiren, sapkın, marjinal gruplar vardır. Daeş, Hizbullah, El kaide
İslamofobi kelime olarak “İslam korkusu” anlamına gelmektedir. Ancak kavram olarak ise, en genel anlamda, Batı dünyasında görülen İslam ve Müslümanlara karşı duyulan “irrasyonel” bir korku ve fobi olarak tanımlanabilir.
İstihbarat, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir.
Milli bilincin ortaya çıkması için İstiklal Marşı yazıldı. Mehmet Akif Ersoy, Türk halkının inancını ve cesaretini tazelemek, milletine bağımsızlık ruhunu katmak için İstiklal Marşı'nı yazdı. 'Kahraman Ordumuza' adını verdiği şiir TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edildi.
12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Güfte: Mehmet Âkif Ersoy, 1921 Kabul tarihi: 12 Mart 1921 (100 yıl önce) Beste: Ali Rıfat Çağatay, Osman Zeki Üngör.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
TCK 103/1. Maddesinde sarkıntılık seviyesinde kalan cinsel istismar suçunun cezası, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası olarak; 103/2. Maddesinde nitelikli cinsel istismar suçunun cezası, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası olarak düzenlenmiştir.
Devletçilik
İşkence, bir kişiye veya bir üçüncü kişiye, işlenen veya işlenildiğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için bir kamu görevlisi tarafından uygulanan fiziki veya manevî ağır acı veya ıstırap veren bir fiil anlamına gelir.
Tanım Polislik mesleğini seçecek kimselerin; kafa, kol ve kalbini dengeli ve uyumlu kullanabilen, insanların duygularını anlayabilen, duyarlı, sorumluluk duygusu güçlü ve dikkatli, disiplinli, meslek ahlakına bağlı, insanlara saygılı olmaları gerekmektedir. İyi bir polis; Kendine güvenen, ehliyetli ve liyakatli, Güven ve saygı kazanma yeteneğine sahip, İşinde azimli, ciddi, sadık ve sabırlı olan, Ortama uyum sağlayan, hakim olan, ikna eden, Değer biçmede ve değerlendirmede hatasız, İşini benimseyen, seven, gayretli ve hevesli, İnceleyici, gözlemci, araştırıcı
Kafa, kol ve kalbini dengeli ve uyumlu kullanabilen, insanların duygularını anlayabilen, duyarlı, sorumluluk duygusu güçlü ve dikkatli, disiplinli, meslek ahlakına bağlı, insanlara saygılı olmaları gerekmektedir.
Çökme, yıkılma, yok oluş.
İzmir İktisat Kongresi, Lozan görüşmelerinin kesilmesinden sonra 17 Şubat4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan bir kongredir. İzmir İktisat Kongresi'nin temel toplanma sebebi, ülkenin politik bağımsızlık hedefinin ekonomik bağımsızlık ile tamamlanmak istenmesidir.
İktisat Kongresi Türkiye'nin kalkınma politikasının ana hatlarının; tarım, sanayi, ticaret, yabancı sermaye ve bankacılık alanlarındaki yol haritalarının belirlendiği çok önemli bir başlangıçtır.
İzmir'e 15 Mayıs 1919'da çıkartma yapan ve seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan yazar ve gazeteci Hasan Tahsin’dir.
Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR, yeraltının sığ tabakalarının araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır.
Yeraltı Radarı ya da genel adıyla GPR, yeraltının sığ tabakalarının araştırılmasında kullanılan jeofizik bilimi tabanlı bir ölçüm cihazıdır.
Jop özel güvenliklerde, polislerde bulunan ve güvenlik gerekçesi ile kullanılan bir araçtır. Saldırganları fiili olarak etkisiz hale getirmek için tercih edilen jopların yanı sıra trafikte yardım çağrısı için sivil halk tarafından kullanılan ışıklı joplar da mevcuttur.
Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir.
1096 ile 1270 yılları arasında yapılan sekiz Haçlı seferinden sadece birinci ve dördüncü seferlere krallar katılmamıştır. En önemli seferler ise birinci ve üçüncü Haçlı seferleridir.
Feminizm
Kadın istihdamının özendirilmesi, İstihdam garantili “Kadın Beceri Kursları”nın yaygınlaştırılması, Kadınların örgütlenmelerinin önünün açılması, Kadın örgütlerinin mücadelesi, med-ya desteği ve toplumsal duyarlılık gerekiyor.
Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan her türlü eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit edilme, zorlanma veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakılmalarıdır.
1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.
Kamu Denetçiliği Kurumu: Kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarının şikâyet edildiği yer
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Kamu hizmetleri terimi, halk tarafından tüketilen bu kuruluşlar tarafından sağlanan hizmet kümesini de ifade edebilir: Kömür, elektrik hizmeti, doğalgaz, su endüstrisi, kanalizasyon, telefon, atık yönetimi ve ulaşım.
Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları
Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.
Devletin kamu yararı gerekçesi göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait taşınmaz mallara hak sahibi olur.
Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.
Halkın benimsemiş olduğu ve halkı bütünüyle ilgilendiren ortak görüş kamuoyu olarak ifade edilmektedir. Bu durum özellikle bir devlet içerisindeki halkın çoğunluğunun sağladığı ortak görüş olarak da anlatılır. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen demokratik bir yapıya sahip ülkelerde kullanılan bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda kamuoyunun ne düşündüğü ve ortak olarak ne karar verdiği en önemli unsurdur.
Kan davası, aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sıkı olduğu ve törelere önem verilen toplumlarda öç alma duygusundan kaynaklanan, misilleme biçiminde karşılıklı cinayetlerle süren aileler ve gruplar arası öldürme silsileleri durumu.
Kanaat önderi kavramı, kişilerin ve toplumların algılama, bakış açısı, anlama ve kavrama farklılıkları ile insanın bir gruba ait olma ve aidiyet ile grup psikolojisi şemsiyesi altında korunma güdüsü isteği kapsamında oluşan, sosyal, dini, ideolojik, kültürel, sportif vb. özelliklere haiz gruba veya topluluğa mensup olan ve fikir birlikteliği içinde hareket edenlerin lideri pozisyonundaki kişidir. Kanaat önderi fikir önderliği yaparak güçlü bir liderlik sergileyen, bilgi sahibi kişi olarak görüşleri ve bilgileri ile etrafındaki insanlara sosyal mesajlar veya sosyal olaylara ait düşüncelerini kitlesinin anlayacağı ve kavrayacağı seviyede anlatarak etkileyen simge kişilerdir. Grup çatısı altında kişisel iradenin yerine kanat önderinin fikri esas kabul edilir, saygı duyulur ve kabul görür. Liderin kararını sorgulamama ve mutlak itaatin esas olduğu bir hiyerarşik yapıdır.
Kanaatkâr kelimesinin TDK sözlük anlamı az olan ile yetinen demektir. Elindeki malın kıymetini bilen ve idare eden kişi demektir. Kanaatkâr aynı zamanda yetingen olarak da ifade ediliyor.
Yasa ya da diğer adıyla Kanun, anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. yasalar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir. Dar anlamında yasa, yasama organınca yapılan yasa adıyla gerçekleştirilen işlerdir. Kanunsuz yapılan bir işlemin mazereti olamaz.
Kanun önünde eşitlik veya hukuksal eşitlik, bireylerin birer hukuksal kişilik olmaları nedeniyle yasa önünde eşitliklerini anlatan ilke. Özellikle çoğulcu demokrasilerde gelişmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Kanûnî Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur.
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Kanunsuz suç ve ceza olmaz, diğer bir deyişle suçta ve cezada kanunilik ilkesi (kanunilik İlkesi), devletin cezalandırma yetkisini sınırsız ve keyfi bir biçimde kullanmasını önleyerek bireye devlet müdahalesine karşı güvence sağlar. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği, hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz .
Kapitülasyon, bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara denir. ... Osmanlı döneminde ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından Venedik Devleti'ne İstanbul'da elçi bulundurma hakkı verilerek siyasi kapitülasyon verilmiştir. Kapitülasyonlar Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetler Birliği ile yapılan 28 Mart 1921 Anlaşmasının 7. Maddesiyle "geçersiz ve kaldırılmış" sayıldı. Kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması ise Lozan Antlaşması'yla olmuştur.
Bir ülkede, yurttaşların zararına olarak, yabancılara verilen ayrıcalık hakları. Kapitülasyonların gerçek anlamda kaldırılması ise Lozan Antlaşması’yla olmuştur. 23 temmuz 1923.
Coğrafi yapı ulaşım ve alt yapı salonları.
Karasal iklim ülkemizde, denizden uzak iç bölgelerimizde görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Karasal iklimin yaşandığı Erzurum ve Kars'ta yazlar serin ve yağışlı geçer. Karasal iklimin göründüğü alanlarda, kışın sık sık don görülür.
Karşı istihbarat ya da kontrespiyonaj, istihbarata karşı koyma, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının kendilerine karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleridir
Kaygı; bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla oluşan bir durumudur. Kaygı durumları, korkunun ve endişenin aşırı bir derecesi olarak tanımlanır ve strese verilen en ortak tepkilerden biri olarak kabul edilir.
Kaygı; bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla oluşan bir durumudur. Kaygı durumları, korkunun ve endişenin aşırı bir derecesi olarak tanımlanır ve strese verilen en ortak tepkilerden biri olarak kabul edilir. Kaygı insanı felce uğratabileceği gibi, çok daha devingen bir yaşam sürdürmenize de yardımcı olabilir. Son bilimsel araştırmalar giderek kaygının olumlu yönlerini gün yüzüne çıkartıyor.. Mantığın uçlarında gezinen düşün insanları ve şairler, kaygıya oldum olası olumlu bir gözle bakmışlardır. Örneğin, iş yaşamında kişinin kariyerini etkileyecek bir görüşme öncesinde yaşayacağı hafif kaygı, daha yüksek bir enerji ve daha dinamik bir zihinsel durum yaşamasına, kendini hazırlamasına katkı sağlayabilir. Tedavi edilmeyen ve kontrol altına alınmayan kaygı bozukluğu, kişinin, depresyon, sindirim sorunları, insomnia, kronik ağrılar, sosyal problemler, cinsel hayatta sorunlar, madde kullanımı ve intihar üstüne düşünceler gibi problemler yaşamasına neden olabilir.
Can ya da mal yitimine yol açan kötü olay.
Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü, insanın öfkesinin en çok insana zarar vereceğini, ani alınan kararların, ani öfkelerin doğru sonuçlar doğurmayacağını anlatır.
Kıbrıs Harekâtı yani TSK kod adı: "Atilla Harekâtı", 20 Temmuz 1974'te Başbakan Bülent Ecevit’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başlattığı askeri harekât. Harekâtın ilk ayağı Yunanistan hükûmetinin desteğiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlendi. 14 Ağustos günü başlatılan ikinci harekâtla Kuzey Lefkoşa da dahil olmak üzere adanın yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı.
Bir yarımadanın karaya bağlandığı dar yer.
Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır. COĞRAFYA TERİMİ Deniz kıyısıyla genellikle –200 m. derinlik arasında uzanan, az eğimli, karadan taşınmış tortularla kaplı dip. HUKUK TERİMİ Bir ülkenin kıyılarına bitişik olan –200 m. derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya değin, karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı kesimlerinin tümü.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 4

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 6