27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI -1

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI

Merhaba Arkadaşlar 27. Dönem Pomem Güncel Sözlü Mülakat Sorularını Sizler İçin Derledik. Paylaşımlar Bilgi Amaçlıdır. Mülakat Esnasında Bilginin Yanına Sizlerden Yorum Katmanız Beklenebilir. Unutmayın ! Önemli Olan Her Şeyi Bilmeniz Değil, Bildiklerinizi Yorumlayabilmenizdir. Aşağıdaki 27. Dönem Güncel Sorularına Güzelce Çalışmanız Dileğiyle. Kolay Gelsin.
(NOT: Bu Paylaşım Sınavın İlk Günü  SonundaYapılmıştır. Elimize Ulaşan Yeni Sorular Hergün Bu Sayfaya Eklenecektir.)


 • VAKA-İ HAYRİYE NEDİR?

Vaka-i Hayriye (Vak'a-i Hayriyye, Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul'da Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.

 

 • 2013 MISIR DARBESİ NEDİR?

2013 Mısır Askerî Darbesi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır

Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden protestolar sırasında hükûmet ve eylemcilere verdiği 48 saatlik uzlaşma süresinin dolması üzerine 3 Temmuz 2013 tarihinde ülke yönetimine yaptığı askerî darbedir.

 

 • YEREL YÖNETİM NEDİR? 

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

 

 • SİVİL TOPLUM NEDİR? 

Sivil toplum, bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur.

 

 • POPÜLER KÜLTÜR NEDİR? 

Popüler Kültür veya Pop Kültürü, 20. Yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramı yerine geçmekte.

 

 • ÜNİTER DEVLET NEDİR? 

Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin altındaki birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen devlet

 

 • TÜRKİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ NELERDİR? 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)

Maoist Komünist Partisi (MKP)

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML)

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)

Kürdistan İşçi Partisi (PKK)

 

 • SOSYAL SORUMLULUK NEDİR? 

Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu.

 

 • NORM SAPMASI NEDİR? 

Sapkınlık, topluluk ya da toplumda insanların çoğunluğu tarafından değerli/önemli kabul edilen verili norm setine uygun olmayan davranış biçimidir. ... Başka bir ifade ile sapmış, toplumun benimsenmiş standartlarından veya normlarından farklılaşmış kişidir.

 

 • LAİK DEVLET NEDİR? 

Seküler devlet ya da laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre şekillendirilmediği devlettir.


27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI

 • MEŞRU MÜDAFAA NEDİR? 

Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini veya bir başkasını koruması.

 

 • MİLLİ GÜVENLİK NEDİR? 

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, millî kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme kavramıdır.

 

 • GÖÇ NEDİR? 

Savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir. 

 

 • ZAMAN NEDİR?

Zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir süreklilik. 


 

 • GETTO NEDİR?

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne genel olarak verilen ad.  

 

 • BEYİN GÖÇÜ NEDİR? 

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi. 

 

 • G8 ÜLKELERİ NELERDİR? 
 1. Kanada,
 2. Fransa,
 3. Almanya,
 4. İtalya,
 5. Japonya,
 6. Rusya,
 7. Birleşik Krallık
 8. ABD ülkeleri,

 

 • KARADENİZ BÖLGESİNDE Kİ İLLER NELERDİR? 
 • Artvin,
 • Rize,
 • Bayburt,
 • Trabzon,
 • Gümüşhane,
 • Giresun,
 • Ordu,
 • Tokat,
 • Amasya,
 • Samsun,
 • Sinop,
 • Çorum,
 • Kastamonu,
 • Bartın,
 • Karabük,
 • Zonguldak,
 • Düzce ve Bolu'dur

 

 • SÜLEYMAN DEMİREL KAÇINCI CUMHURBAŞKANIDIR? 

9. Cumhurbaşkanı dır

 • DÖKÜMAN NEDİR? 

Döküman herhangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyanı bir iş bir görevle ilgili yönlendiren elektronik ortamda veya kağıt ortamındaki yazılı metinlerdir. 

 

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI


 • AÇIK SAYIM NEDİR? 

Bir seçimde, gizli olarak verilen oyların açık bir biçimde, herkesin önünde sayılması işlemi.

 

 • KÜLTÜREL ŞOK NEDİR? 

Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama girdiğinde yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi ziyaret, sosyal çevrede değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin alışkın olmadığı hayat tarzı nedeniyle hissedebileceği yönelim bozukluğudur. 

 

 • YANKESİCİLİK VE GASP NEDİR? 

YANKESİCİLİK: Kişilerin üzerlerinde taşımış oldukları, para veya değerli eşyaların el çabukluğu ve özel beceri ile hissettirilmeden alınmasıdır.

GASP:  Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma. 

 

 • SOSYALLEŞME NEDİR? 

Sosyalleşme, bireylerin içinde yaşadıkları kültür olan sosyal dünyaya ait inanç ve davranış biçimlerini kazanma ve özümseme sürecidir.

 

 • TÜRK POLİS TEŞKİLATI KAÇ YILINDA KURULDU? 

10 Nisan 1845 

 

 • KUVVETLER AYRILIĞI NEDİR? 

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. 

 

 • YENİÇERİ OCAĞI KİM TARAFINDAN KALDIRILDI? 

15 Haziran 1826'da Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı. 

 

 • GÖÇ NEDEN OLUR? 

İnsanlar bulundukları yeri deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar vb. Sebeplerden dolayı terk etmişlerdir. Örneğin 1998'de Adana'da yaşanan deprem, aynı yıl Bartın'da yaşanan sel, 1999'da Marmara depremi insanların başka bölgelere göç etmelerine neden olmuştur.

 

 • TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ NELERDİR? 
 1. Pratik yapmadan trafiğe çıkmak.
 2. Yol ve hava durumuna karşı önlem almamak.
 3. Trafikte dikkatsiz araç kullanmak.
 4. Alkollü araç kullanmak.
 5. Sürüş esnasında aşırı hız yapmak.
 6. Trafik kurallarına uymamak.
 7. Yayaya geçiş hakkı tanımamak.

 

 • KADDAFİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?  

Eski Libya lideri. 1969 yılında yapmış olduğu darbe sonucu iktidara gelip, 1970'ten 1972'ye kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini yürüttü. 

 

 • HIZLI NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR? 
 • Kalkınma hızını yavaşlatır.
 • İhracat azalır, ithalat artar
 • İşsizlik artar-> Bağımlı nüfus artar
 • Doğal kaynakların tüketimi artar . Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Şehirleşme hızı artar
 • İç ve dış göçler artar
 • Konut sıkıntısı artar
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar
 • Çevre kirliliği artar

 

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR AÇIKLAYINIZ? 

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. 

 

 • MÜLTECİ VE SIĞINMACI ARASINDAKİ FARK NEDİR?  

Mültecilere; uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor. 

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor. 

 

 • SÖMÜRGECİLİK NEDİR? 

Sömürgecilik, kolonicilik, kolonyalizm ya da müstemlekecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir.

 

 • ENTEGRASYON NEDİR? 

Entegrasyon, insanların bir toplumla bütünleşmesini, o topluma uyumunu anlatmak için sık sık kullanılan bu sözcük kısaca anlamı bütünleşme ve uyumdur.

 

 • HUKUK DEVLETİ NEDİR? 

Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir.

 

 • REFORM NEDİR? 

Reform kelime olarak yenilik veya ıslahat anlamına gelmektedir. 16. Yüzyılda gittikçe olumsuzlaşan dini şartlar ve kilisenin haksızlıkları karşısında Rönesans'ın da etkisiyle önce Almanya'da başlatılan ve kiliseleri dini değişiklik yapmaya zorlay

 

 • KAMULAŞTIRMA NEDİR? 

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir

 

 • POLİSİN GÖREVLERİ NELERDİR? 
 1. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
 2. Yasaların uygulanmasını sağlamak.
 3. Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek.
 4. Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek.

 

 • TOPLUMSAL KURUM VE ÖRGÜT NEDİR? 

Toplumsal örgütler ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birliklerdir. Bunlar; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı, akılcı ve resmî ilişkilerle oluşturulan yapılanmalardır.

 

 • KRİPTO PARA NEDİR? 

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir.

 

 • ORMAN YANGINLARI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ? 

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen veya tamamen yakmasıdır.Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır.

 

 • ÜLKE SINIRI NEDİR? 

Sınır veya hudut, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını ya da yasal yetki alanlarını tanımlayan bir terimdir. ... Bu yolla ülkeye giren ve ülkeden çıkan insan, hayvan, para ve mal devletin kontrolü altına alınır.  

 

 • SADABAT PARKI ÜYELERİ HANGİ ÜLKELERDİR VE NEREDE İMZALANMIŞTIR? 

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında, 8 Temmuz 1937 tarihinde Tahran'da Sadabat Sarayı'nda imzalanan dörtlü saldırmazlık paktı.

 

 • NUSAYBİN'DEKİ HENDEK OLAYLARI NELERDİR? 

Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır.

 

 • GÖBEKLİTEPE NEREDEDİR VE TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

Şanlıurfa'da dır.Göbeklitepe Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu.

 

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI

YORUM SORULARI

 • TERÖRÜ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN YORUMLAYINIZ?
 • ŞEYH EDEBALİ İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN SÖZÜNDEN NE ANLIYORSUNUZ? 
 • SURİYELİLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
 • DIŞ ÜLKELERE YARDIM ETMEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ?
 • KÜRESELLEŞME İLE SINIRLARIN KALKMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?