POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 1


"ADALETİN İLK KALESİ KARAKOLDUR." SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.

Dünya da birçok suç ve suçlu vardır, her suçun kendisine göre cezası. Bu cezaların neler olacağı kimin suçlu kimin suçsuz olacağını belirlemek yetkili kurumların belirleyeceği bir kavramdır. Eğer ki herkes kendisine göre adalet sağlamaya kalkarsa o zaman adalet yerine kaos ve huzursuzluk oluşur. O nedenle insanlar adaleti devletten beklemeli ve bunun için ilk kapı olan karakola başvurmalıdır.

 

AHLAKSIZ BİR GÖREV VERİLİRSE NE YAPARSINIZ?

Verilen görevin ne amaçla verildiği sonucunun ne olacağı konusuna bakarım ve gelecek için, vatan için, insanlık için olumlu sonuçlar verecekse görevimi yerine getiririm.

 

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?

Bir kişinin aynı yaşta başka bir kişiye karşı yapmış olduğu sözlü ve fiziksel şiddetine denir.

 

ALGI OPERASYONU NEDİR?

Var olan ya da oluşacak durumu insanlara aşılamak ve kabul ettirmek durumuna denir. İnsanların düşüncelerini kendi istedikleri gibi değiştirmeyi çabalar.

 

"ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN." SÖZÜNÜ AÇIKLAYINIZ.

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ülkemiz büyük bir sıkıntı içindeydi. Her taraftan işgal edilmiş bir ülkemiz vardı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük bir kurtuluş savaşı ile yeni bir ülke kurmayı başarmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yeni bir milli marş ihtiyacı vardı. Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı Türkiye'nin Milli Marşı olarak kabul edildi. Türk Milleti bu dünya da hiçbir zaman vatansız yaşamadı ve yaşamayacaktır da. Mehmet Akif Ersoy yeni badireler, yeni savaşlar yaşamamak ve vatanımıza tekrardan düşmanların saldırısına uğramamasını temenni ederek payidar bir ülke olarak kalmamızı istemiştir.

 

112 NEDİR?

AB uyum yasaları çerçevesinde tüm bu acil numaralar 112 çatısı altında toplandı. 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 177 Orman, 158 Sahil Güvenlik olmak üzere 7 acil çağrı numarası birleşti.

 

ALO 155 NEDİR?

Polis ile vatandaş arasında iletişimi sağlayan ve 7 gün 24 saat yardım alabileceğimiz, ayrıca suçun önlenmesi ve suçluyu yakalamada polise ulaşılabilecek en hızlı hattır.

 

ASAYİŞ NEDİR?

Bir yerde düzem ve güvenliğin olması, kaygı duyacak hiçbir şeyin olmaması durumuna denir.

 

ASAYİŞ SUÇLARI NELERDİR?

Ø Hırsızlık

Ø Yan Kesicilik

Ø Dolandırıcılık

Ø Cinsel Suçlar

Ø Gasp

Ø Suç Gelirleri

Ø Cinayet

 

ASKER NEDİR?

Genelde kırsalda insanların malını, canını, temel hak ve özgürlüklerini, ülkesini içerden ve dışardan gelecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli kanun uygulayıcı kolluk kuvvetlerine denir.

VAKA-İ HAYRİYE NEDİR?

Vaka-i Hayriye (Vak'a-i Hayriyye, Hayırlı Olay), 16 Haziran 1826 tarihinde, İstanbul'da

Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağının topa tutularak yok edilmesi ve sağ

kalanların ise idam edilmesi ile sonuçlanan olaylara verilen isimdir.

 

2013 MISIR DARBESİ NEDİR?

2013 Mısır Askerî Darbesi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır

Silahlı Kuvvetlerinin ülkede devam eden protestolar sırasında hükûmet ve eylemcilere verdiği

48 saatlik uzlaşma süresinin dolması üzerine 3 Temmuz 2013 tarihinde ülke yönetimine

yaptığı askerî darbedir.

 

YEREL YÖNETİM NEDİR?

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan

insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk

düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

 

SİVİL TOPLUM NEDİR?

Sivil toplum, bir devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız

(özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur.

 

POPÜLER KÜLTÜR NEDİR?

Popüler Kültür veya Pop Kültürü, 20. Yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşme ile

toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları

kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramı yerine

geçmekte.

KÜLTÜR NEDİR?

Bir toplumun kendine özgü olan ve nesillere aktarılan maddi ve manevi mirasa denir.

 

KALİBRE NEDİR?

Kalibre mermileri çekirdeklerinin çağını ölçmekte kullanılan ölçü birimidir. Kalibre inç 'in yüzde biri kadar olan ölçü birimidir. Ayrıca 1 Kalibre 0,254 Milimetreye eşittir.

SÜBLİMAL MESAJ NEDİR?

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da

mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere

tasarlanmıştır.


POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 2