POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 4

İSTANBUL'DAKİ BAZI TARİHİ YERLERİ SAYINIZ.

Ø Ayasofya Camii

Ø Sultan Ahmet Camii

Ø Topkapı Sarayı

Ø Süleymaniye Camii

Ø Galata Kulesi

Ø Yerebatan Sarnıcı

Ø Dolmabahçe Sarayı

Ø Rumeli Hisarı

Ø Haydarpaşa Garı

Ø Kız Kulesi

Ø Anadolu Hisarı

Ø Kuleli Askerî Lisesi

 

İSTİHBARAT NEDİR?

Herhangi bir konuda üst makamları bilgilendirmek için toplanan gizli ve önemli bilgilere denir.

 

İSTİHBARAT TÜRLERİ NELERDİR?

Ø Açık Kaynaklara Dayalı İstihbarat

Ø Sinyal İstihbaratı

Ø Görsel İstihbarat

Ø Ses ve Akustik İstihbarat

 

İSTİKLAL MARŞI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?

20 Şubat 1921 Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılan ve 12 Mart 1921 de TBMM'de büyük bir oy çokluğu ile kabul edilen ülkemizin Milli Marşıdır.

 

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK ÜÇ KITASINI OKUYUNUZ.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül. ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

 

İYİ BİR POLİS - ASKER - BEKÇİ'DE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

Ø Soğukkanlı olmak

Ø Kararlı olmak

Ø Sabırlı olmak

Ø İyi Ahlaklı olmak

Ø Prensiplere uyuyor olmak

Ø Planlı olmak

Ø Detaylara özen gösteren olmak

Ø İnsanlara karşı saygılı ve sevgili olmak

Ø Araştırmacı olmak

Ø Her türlü koşulda çalışmaya esnek olmak

 

KÂĞIT TÜRK PARALARININ ARKASINDA KİMLER VARDI?

Ø 5 TL            Ord.Prof. Dr. Aydın SAYILI

Ø 10 TL Ord.Prof. Dr. Cahit ARF

Ø 20 TL Mimar KEMALEDDİN

Ø 50 TL Fatma ALİYE

Ø 100 TL Itri

Ø 200 TL Yunus Emre

 

KANUNSUZ EMİR NEDİR?

Hiyerarşik yapıda çalışılan bir kurumda alt kademe bulunan bir çalışanın üstünün kendisine vermiş olduğu emri kanunlarda yeri olmadığı için yerine getirmemesine denir. Ancak üst makam bu konuda ısrarcı olursa emrin yazılı olarak iletilmesi istenir ve yazılı emir geldiğinde yapılır. Ancak bu durumda alt kademedeki çalışan oluşacak kanunsuzluktan sorumlu olmaz.

 

KARADENİZ'DE TURİZM NEDEN GELİŞMEMEKTEDİR?

İnsanların tatil anlayışı genel olarak deniz, kum ve sahil olması ve Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi yapısının dağlık ve havanın sürekli bulutlu olması en büyük etkendir.

 

MERMİ VE SİLAHLARIN ÇAPINA NE İSİM VERİLİR?

Kalibre

 

MESLEKİ MOTİVASYON NEDİR?

İnsanların çalıştıkları kurum ya da kuruluşlarda, yapmış olduğu işin gereksinimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için göstermiş oldukları çabaya denir.

 

NEDEN POLİS - ASKER- BEKÇİ OLMAK İSTİYORSUN?

Vatansever bir Türk evladı olarak bu onurlu görevi sonuna kadar layığı ile yapabileceğimi düşündüğüm için buradayım. İçimdeki insanları koruma ve kollama güdüsü beni burada olmama itti.

SOSYALLEŞME NEDİR?

Sosyalleşme, bireylerin içinde yaşadıkları kültür olan sosyal dünyaya ait inanç ve davranış

biçimlerini kazanma ve özümseme sürecidir.

 

TÜRK POLİS TEŞKİLATI KAÇ YILINDA KURULDU?

10 Nisan 1845

POLİS AKADEMİSİ KAÇ YILINDA KURULDU?

1937

 

KUVVETLER AYRILIĞI NEDİR?

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı

güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir.

 

YENİÇERİ OCAĞI KİM TARAFINDAN KALDIRILDI?+

15 Haziran 1826'da Sultan II. Mahmud tarafından ortadan kaldırıldı.

 

GÖÇ NEDEN OLUR?

İnsanlar bulundukları yeri deprem, heyelan, kuraklık, çölleşme, sel, volkanik patlamalar vb.

Sebeplerden dolayı terk etmişlerdir. Örneğin 1998'de Adana'da yaşanan deprem, aynı yıl

Bartın'da yaşanan sel, 1999'da Marmara depremi insanların başka bölgelere göç etmelerine

neden olmuştur.

 

TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

. Pratik yapmadan trafiğe çıkmak.

. Yol ve hava durumuna karşı önlem almamak.

. Trafikte dikkatsiz araç kullanmak.

. Alkollü araç kullanmak.

. Sürüş esnasında aşırı hız yapmak.

. Trafik kurallarına uymamak.

. Yayaya geçiş hakkı tanımamak.

 

KADDAFİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ?

Eski Libya lideri. 1969 yılında yapmış olduğu darbe sonucu iktidara gelip, 1970'ten 1972'ye

kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini

yürüttü.

 

HIZLI NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

. Kalkınma hızını yavaşlatır.

. İhracat azalır, ithalat artar

. İşsizlik artar-> Bağımlı nüfus artar

. Doğal kaynakların tüketimi artar

. Kişi başına düşen milli gelir azalır.

. Şehirleşme hızı artar

. İç ve dış göçler artar

. Konut sıkıntısı artar

. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar

. Çevre kirliliği artar

SİBER SALDIRI NEDİR?

Siber saldırı, bilgisayar bilgi sistemlerini, altyapıları, bilgisayar ağlarını veya kişisel bilgisayar

cihazlarını hedef alan herhangi bir saldırgan manevradır.

 

HUKUK NEDİR?

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak

maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür

 

BEYAZ YAKA NELERDİR? BU SUÇLARI KİMLER İŞLER?

Beyaz yaka suçları; belirli statüye sahip kişilerin mesleki görevlerini yerine getirdikleri sırada,

finansal kazanç elde etmek amacıyla işledikleri suçlardır. Bu suçların işlenmesiyle, mağdurlar

yalnızca ekonomik zarara uğratılır.

. Basit ve nitelikli dolandırıcılık

. Resmi evrakta sahtecilik

. Rüşvet

. Zimmete para geçirme

. Dolandırıcılık

. İrtikap

. Mobbing

. Mali suçlar

. Bilişim suçları

. Kaçakçılık

. Yolsuzluk

. Vergi Kaçakçılığı

. Sermaye Piyasası Suçları

. Organize Suçlar

. Borsa Manipülasyonu

 

HOLİGANLIK NEDİR? AÇIKLAYINIZ.

Holiganlık, özellikle futbolda fanatikliğin gelişmiş, zarar verici eylemlere dönüşmüş halidir.

Fanatik insanların, fanatiklik duygularının artık saldırganlığa dönüşmesine ve çevresine zarar

verme boyutlarına ulaşmasına holiganizm denir.

 

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 5