POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 9

NAGİVASYON NEDİR? NE İŞİMİZE YARAR?

Navigasyon, gidilecek adrese en kısa ve hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan

sistemdir. Navigasyon sistemi gidilecek yönü hem ekranda harita şeklinde hem de sesli

olarak komutlar ile söyler.

 

İNOVASYON NEDİR?

İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip

uygulanması. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş

yaratıcı çözümler süreci.

 

FAİZ NEDİR?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç

anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi

olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır.

 

DİPLOMASİ NEDİR?

Diplomasi, dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade

etmektedir. Diplomat veya diplomatik temsilci ise bu süreçte yer alan kişi ve kurumları ifade

etmektedir. Hititlerin Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı diplomasi belgesidir.

 

İNSAN HAKLARI NEDİR?

- Yaşama Hakkı

- Beslenme ve Barınma Hakkı

- Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı

- Kanun Önünde Eşit Olma Hakkı

- Genel Oy Hakkı

- Protesto Hakkı

- Eğitim Hakkı

- Sağlık Hakkı

- Bilim ve Kültür Hakkı

- Seçme ve Seçilme Hakkı

 

MARSHALL PLAN NEDİR?

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları

arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım

paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

 

ÜLKEMİZDE OHAL UYGULANMAK ZORUNDA KALDIĞI SON OLAY HANGİSİDİR?

15 Temmuz 2016 FETÖ hain darbe girişimi

 

DİNİ İSTİSMAR EDEN TERÖR ÖRGÜTLERİ HANGİLERİDİR?

Ø El Kaide

Ø Hizbullah

Ø DEAŞ

Ø FETÖ

 

DEVLET BÜTÇESİ NEDİR?

Kamu gelir ve giderlerinin belirlendiği ve yasama organı tarafından onaylanan kanuna denir.

 

ÇOCUKLARI KORUYAN 3 KURUM SÖYLEYİNİZ.

Ø Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Ø Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Ø Geleceğimiz Çocuklar Vakfı

Ø Kimsesiz ve Korumaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

 

DARBE NEDİR?

Bir ülkede bulunan silahlı kuvvetlerin silah zoru ile yönetime el koymasına darbe denir

 

DEMOKRASİ DENİNCE NE ANLIYORSUNUZ?

Demokrasi insanların eşit haklara sahip olduğu, devlet yönetiminin şekillendirilmesinde söz sahibinin çoğunluğun elinde olduğu bir yönetim şeklidir

 

DEMOKRASİ İLE ULUS ARASINDAKİ İLİŞKİYİ AÇIKLAYINIZ.

Demokraside en büyük söz sahibi halktır. Demokrasiyi halk şekillendirir. Herkes eşittir ve devlet yönetimini kimin yapacağını belirleyen yine halktır.

 

DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ NELERDİR?

Ø Milli Egemenlik

Ø Seçme ve Seçilme Hakkı

Ø Katılım

Ø Özgürlük

Ø Eşitlik

Ø Çoğulculuk

Ø Hukuk Devleti

Ø Kuvvetler Ayrılığı

Ø Şeffaflık

 

"TÜRK" SÖZCÜĞÜ İLK OLARAK NEREDE KULLANILMIŞTIR?

Türk sözcüğü ilk olarak 8. yüzyılda Türk tarihinin, Türk dilinin, Türk kültürünün ve Türk edebiyatının en ilk ve en önemli belgesi olan Göktürk Kitabeleri; diğer adıyla Orhun Anıtları'nda kullanılmıştır.

 

BASKI KONTROLÜ POLİSLİK VE BEKÇİLİK MESLEĞİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Polislik ve Bekçilik mesleği baskı, stres ve tehlike altında olunan bir meslektir. Kimi zaman kişinin son haddine kadar sinirleri denenebilir. Bu noktada polis veya bekçi kendine hâkim olabilirse, baskı altında kendi kontrolünü sağlayabilirse doğru kararlar verebilir.

 

SOĞUKKANLILIK NEDİR? BİR POLİS İÇİN SOĞUKKANLI OLMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Soğukkanlılık bir olayın çözümünde sakin olup düşünerek hareket etmek panikleyip yanlış bir hareket yapmamak demektir. Bir polis için soğukkanlı olmak ise çok büyük önem taşır, çünkü siz halkın huzuru güvenliği ve refahı için mücadele ediyorsunuz. Yapılan yanlış bir hareket yanlış bir adım korumaya çalıştığınız kişilere zarar verebilir ve bunun geri dönüşü olmaz.

 

KURTULUŞ MÜCADELEMİZ NE ZAMAN FİİLEN SONA ERDİ?

Kurtuluş Savaşı, büyük bir milli birlik ve beraberlik ile verilen mücadeleden sonra kazanılmış ve 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Mütarekesi ile fiilen bitmiştir.

 

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIĞI ALFABELER NELERDİR?

Göktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin'dir.

 

ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ NEDİR?

Özel yaşam, kişinin kendine ait olan ve başkası tarafından gözetlenip, rahatsız edilmek istemediği bir hayattır. Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.

 

TALİMAT NEDİR?

Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin gereğince yürütülmesi için komutanlık, başkanlık ya da daire başkanlıklarınca verilen, o hizmete ilişkin düzen, ilke ve sorumlulukları kapsayan buyrukların ortak adıdır.

 

RESMİ DİLİ TÜRKÇE OLAN DEVLETLER HANGİLERİDİR?

Karahanlılar, Karamanoğulları, Memluklar, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti.

 

DÜNYA'DA BAYRAĞINDA HİLAL SİMGESİ OLAN 5 ÜLKE SAYINIZ.

Türkiye, Libya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Singapur, KKTC

 

TOPLUMUN TEMEL İHTİYAÇLARI NELERDİR?

Ø Beslenme

Ø Barınma

Ø Sağlık

Ø Güvenlik

Ø Eğitim

Ø Adalet


POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 10